Na Sistemske konstelacije mogu doći samo punoletne osobe. Maloletne osobe mogu doći u pratnji odrasle osobe – roditelja ili staratelja.

Radionice Sistemskih konstelacija su iskustvene i u njima je učestvovanje dobrovoljno i odgovorno. U radionicama stičemo nove uvide i rešavamo probleme koji nas dugo muče.

Sistemske konstelacije nisu zamena za psihoterapiju ili medicinski tretman.

Svako od učesnika preuzima ličnu odgovornost za svoj lični proces, za nivo svog učestvovanja, kao i za efekte svog rada.