Na Sistemske konstelacije mogu doći samo punoletne osobe

Radionice Sistemskih konstelacija su iskustvene i u njima je učestvovanje dobrovoljno i odgovorno. U radionicama stičemo nove uvide i rešavamo probleme koji nas dugo muče.

Sistemske konstelacije nisu zamena za psihoterapiju ili medicinski tretman.

Svako od učesnika preuzima ličnu odgovornost za svoj lični proces, za nivo svog učestvovanja, kao i za efekte svog rada. Na Sistemske konstelacije mogu doći samo osobe koje su punoletne, a maloletne, ako žele, mogu doći samo uz pratnju roditelja ili staratelja.