Sportisti kojima je problem trema u sportu ne mogu imati uspešnu karijeru.

Trema u sportu može biti ozbiljan ograničavajući faktor za svakog sportistu. Ona može da potiče iz raznih izvora i može prerasti u pravi strah. vrlo često se manifestuje kao strah od uspeha. Da bi se adekvatno postavila tema u polju potrebno je da klijent koji ima tremu opiše detaljno kada se ona pojavljuje i da prepozna svoje osećaje u vezi nje.

Trajno uklanjanje ovog problema je neophodno za svakog sportistu koji se ozbiljno ili profesionalno bavi sportom. Napominjem da svi kojima je problem trema u sportu shvate da je otklanjaje uzroka nekad dugačak proces. Potreban je kontinuirani rad na sebi. Sportske a i Sistemske konstelacije, kao energetska terapija mogu dosta efikasno pomoći u dobijanju informaciju što se tiče korena problema. Dalje se može raditi na prevazilaženju treme vodeći se uzrokom. Napomenuo bih da bez prihvatanja, praštanja i otpuštanje nema mnogo izgleda da se situacija odvija u pozitivnom smeru za nosioca rada.

Mojim klijentima među kojima su i najpoznatiji svetski sportisti uvek kažem da mogu da zadrže potpunu privatnost u radovima. Niko sem mene i klijenta ne zna šta su pozicije u njegovom radu. Učesnici znaju da su neki broj. Samo klijent odlučuje u kojoj meri može da se otkrije rad. Trema u sportu je relativno česta pojava te ono što je od opšteg značaja za učesnike mogu otkriti onoliko koliko klijent dozvoli bio on prisutan ili ne tog dana na radionici.

Uspešno otklanjanje treme u sportu klijent ima mogućnost da ostvari svoj puni potencijal.

PRIJAVI SE