Svako od nas želi trajnu ljubav. Da pronađe odgovarajućeg partnera, nekog sa kim bi bio kompatibilan i ostvario sa trajnu ljubav. Verujemo da bismo sa takvom osobom mogli da ostvarimo san o takvoj ljubavi. U stvarnosti, situacija je mnogo komplikovanija.

Uspostavljanje kvalitetnih emotivnih veza nije nimalo lako. Još je teže uspostaviti i održati trajnu ljubav u vezi. Pored sudbina i kompatibilnosti duša –naše i partnerove,  postoje mnogi drugi aspekti koji nas mogu sprečavati u pronalaženju trajne ljubavi.

Trajna ljubav

Šta nas sprečava da ljubav bude trajna?

Svaki čovek može imati unutrašnje aspekte koji ga ponekad sputavaju da ostvari trajnu ljubav. Oni mogu biti energetski vrlo kompleksni. Od naših emocionalnih blokada, emotivne zrelosti, preko psiholoških problema, pa sve do naših fizičkih očekivanja prema potencijalnom odgovarajućem partneru.

Takođe, tu se mogu umešati i očekivanja u vezi sa socijalnim, verskim, nacionalnim i ekonomskim statusom potencijalnog odgovarajućeg partnera. Sve ovo sami teško možemo iskontrolisati. Zbog toga nam je neretko potrebna pomoć. Jedna od mogućnosti su i konstelacije.

Trajna ljubav

Kako pronaći trajnu ljubav?

Ono što nas može izvući iz ovog energetskog lavirinta koji nas sprečava da nađemo i uspostavimo trajnu ljubav je rad na sebi. Jedino menjajući sebe, možemo se osloboditi svojih energetskih blokada, koje nas sapliću na tom putu i sprečavaju naš uspeh.

Dobra strana svega ovoga je ta, da sve počinje i zavisi od nas samih.

Čim ovo shvatimo i prihvatimo, možemo poći putem energetskog deblokiranja. Koji su koraci i šta možemo da uradimo? Ovo su neke smernice koje mogu biti od koristi:

Razviti energije samopoštovanja i ljubavi prema sebi

Kada očajnički tražimo nekog ko nam daje sigurnost i ko nas voli, možda je problem u nama. Takva prejaka potreba za romantičnom vezom, može nam ukazati na nizak nivo energija samopoštovanja i ljubavi prema sebi .

U ovakvim slučajevima, najbolje je analizirati kod sebe šta nam to zaista treba. Treba se zapitati koja su naša očekivanja i možda ih korigovati ili promeniti. Stalna očekivanja od drugih da nam nadomeste naše uzdrmane i niske energije samopoštovanja i ljubavi prema sebi neće nas dovesti do odgovarajućeg partnera. Sa ovako slabim energijama, nismo spremni za zdravu emotivnu vezu. Još manje smo sposobni da tu ljubav trajno održimo.

Onaj ko ne voli sebe i nema samopoštovanje nije sposoban da na adekvatan način razmenjuje energije ljubavi i međusobno poštovanje sa partnerom. U tom slučaju dovodi se često u pitanje narušavanje dostojanstva u vezi.

Trajna ljubav
Idealizovanje ljubavi je pogrešan smer

Naša uverenja, stavovi i razmišljanja mogu biti prepreke za pronalaženje trajne ljubavi. Mnoga uverenja i stavovi kojih često nismo ni svesni, remete nas u našim emotivnim vezama. Ovo su neki od mitova i rečenica koje doprinose stvaranju pogrešnih stavova i uverenja i tako nas udaljavaju od trajne ljubavi i odgovarajućeg partnera:

    • Čekam princa na belom konju,
    • Udaću se i živeću srećno do kraja života,
    • Ako me voliš ne vidiš nikog drugog i još mnoge druge.
Trajna ljubav

Sve ovo nam je dobro poznato,  ali potrebno je da osvestimo da može da nam bude ozbiljna  prepreka ili da nas zavede na životnu stranputicu. Ovo su samo rečenice koje mogu pripadati nekoj bajci. Realan život je daleko od bajke. Zato ih se oslobodite. Energetska dinamika u životu  je mnogo složenija od one u bilo kojoj  bajci.

Oslobodite se ljubomore

Energetska kombinacija niskog samopoštovanja, slabe ili gotovo nikakve ljubavi prema sebi i energije zaljubljenosti, gotovo uvek vodi intenzivnoj energiji ljubomore. Ona je rušilačka za svaku vezu.

Pojedinci smatraju da u ozbiljnoj vezi treba prihvatiti svaki hir partnera. To je potpuna neistina. Svako ko je u vezi treba da se pozabavi svojim manama, kako bi bio spremniji, sposobniji i zreo partner sa kakvim je moguće dostići trajnu ljubav.

Posedovanje nije ljubav

Osobe u emotivnim vezama koje imaju potrebu da poseduju partnera ne znaju šta je ljubav. U takvom energetskom disbalansu nema mesta za energiju iskrene ljubavi, samim tim ni za trajnu ljubav.

Trajna ljubav

Svako u vezi  treba da poseduje energiju lične slobode, ne narušavajući i ne oduzimajući je od onog drugog. Svako je vlasnik svog života i ima pravo na slobodnu volju. Greške se dešavaju, ali okretanje drugog obraza nije praštanje. Uspostavljanje i negovanje trajne ljubavi u vezi podrazumeva asertivnu komunikaciju i ponašanje, gde se pri tome svaka strana oseća slobodno, poštovano i voljeno.

Sočavanje i prevazilaženje kriza

Svaki emotivni odnos ima svoje različite faze. Jasno je da neće uvek biti sve savršeno. Naučiti i pronaći odgovarajući put za prevazilaženje kriza u paru je posebna priča. Ono što je veoma važno je da probleme ne guramo „pod tepih“ i ne tražimo izgovore.

Energije nezadovoljstva, besa, mržnje, nemoći, mogu se u tom slučaju ponašati kao „tempirana bomba“. Što ih je više, veća im je razarjuća moć. Takve energije ne mogu se izlečiti same, tu vreme ne pomaže. Za njihovo oslobađanje i napuštanje našeg sistema neophodno je energetsko rešavanje problema koji su ih proizveli. Važno je da to zapamtimo.

Trajna ljubav

Kratko odlaganje, možda može pomoći kako bi se strasti smirile, ali guranje pod tepih ne. Ostanak zajedno posle rešavanja problema koji su izazvali krizu kod para, često može ojačati tu vezu. Treba obratiti pažnju na naša očekivanja prilikom rešavanja krize u vezi. Ako su naša očekivanja hrana za našu povređenu sujetu ili ego, onda će se tu stvoriti energetski disbalans, koji može generisati druge probleme.

Možda je bolje razmisliti „Šta ja mogu učiniti da stvari postanu bolje u našoj vezi?“. To je bolji put ka prevazilaženju krize.

Trajna ljubav se neguje

Lako je davati na početku veze. Tada smo pod uticajem jake energije zaljubljenosti. A zaljubljenost je često „slepa“. Ima jednu manu – kratkog je veka, relativno brzo prođe. Ovo je samo faza u vezi, a ne trajno stanje. Nju treba da zameni energija iskrene ljubavi, jer jedino ona sa sobom može doneti trajnu ljubav.

Trajna ljubav

Međutim, trajnu ljubav treba da gajimo. Najbolji način da omogućite i negujete  trajnu ljubav  je da se relativno često stavite na mesto vašeg partnera. To nije jednostavna veština, ali je vredi naučiti, kako biste obezbedili sebi ljubav koja traje. Izbegavanje nepotrebnih svađa može se prevazići otvorenim razgovorom i dogovaranjem.

Konstelacije i trajna ljubav

Iz svega predhodno navedenog možemo zaključiti, da pronaći odgovarajuću osobu za nas i da nam se ostvari trajna ljubav, nije mali izazov. Naprotiv, vrlo često može biti ozbiljan problem.

Kako ga rešiti i imati odgovarajući emotivni odnos sa partnerom? Konstelacijske metode nam mogu pomoći da pronađemo adekvatna rešenja. To znači i energetski se oslobodimo svih onih obarajućih energija, zbog kojih nismo u stanju da sačuvamo trajnu ljubav.

Trajna ljubav

Takođe, one energije koje su oslabljene ili ih nemamo, a preduslov su za trajnu ljubav,  možemo ovom metodom pojačati ili probuditi u nama samima.

Rezultat je da smo mi energetski jači, a samim tim možemo ojačati i našu emotivnu vezu.

Trajna ljubav nam je potrebna, jer u dvoje smo spremniji da se suočavamo, kako sa vlastitim izazovima, tako i sa problemima koji nas očekuju u životu.

Usudi se da ostvariš trajnu ljubav!

PRIJAVI SE