Šta su lični problemi?

Osećate da ne možete da se nosite sa ličnim problemom. Bilo da se radi o problemu sa tugom, problemu sa novcem, problemu sa stresom, problemu sa besom ili nekom drugom problemu, a osećate da ne možete sami da ga rešite, da vam je potrebna pomoć, možete je potražiti na Konstelacijskim radionicama.

Detaljnije

Šta su ljubavni problemi?

U potrazi ste za odgovarajućim partnerom već jako dugo, nalazite se u vezi ili braku koji vas ne ispunjava ili sputava, uvek birate pogrešne partnere… Možda uzrok možete naći u porodičnom stablu, ali ne znate šta sa tom infomacijom i kako da preokrenete tok negativnih iskustava. Osećate da vam je potrebna pomoć, možete je potražiti na Konstelacijskim radionicama.

Detaljnije

Šta su zdravstveni problemi?

Imate problem sa prekomernim konzumiranjem hrane, sumnjate da vam je dete anoreksično, član porodice je zavisnik od alkohola ili droge.. patite od nesanice, član familije je oboleo od teške bolesti… Možda je uzrok tome energetska blokada koja je nastala nekoliko generacija ranije. Postavite lični rad na Konstelacijskim radionicama.

Detaljnije

Šta su porodični problemi?

Imate problem sa detetom, muževljeva rodbina čini sve da razori vaš brak, bračni partner više ne pokazuje interesovanje za vas, preti vam razvod…Postavkom ličnog rada na radionici Porodičnih konstelacija, možemo pronaći uzrok energetske blokade, koja je kod nas, ili kod naših srodnika izazvala određene probleme. Uzrok energetske blokade može sezati daleko u prošlost, više generacija unazad, ali ga možemo razrešiti.

Detaljnije

Šta su poslovni problemi?

Bilo da ste menadžer, vlasnik firme ili zaposleni… Bez obzira da li se radi o razvoju, organizaciji ili restrukturiranju firme, plasmanu robe, ili o odlivu novca iz firme, ili o međuljudskim odnosima u firmi… ako imate problema sa kolegama, sa mobingom ili nedovoljnim primanjima, ako ne možete da nađete posao, ili da ga zadržite, postavite lični rad na Poslovnim konstelacijama, dobićete uvid u uzroke, videćete problem iz drugog ugla, naći ćete rešenje.

Detaljnije

Energetska blokada se može uspešno pronaći i deblokirati na Konstelacijskim radionicama

Otkrivanje energetske blokade je prvi korak ka rešenju problema. Otklanjanje energetske blokade dovodi do sinhronizacije sistema.

Vanvremenske

Konstelacije, kao fenomenološki, vanvremenski, transgeneracijski i iskustveni metod, omogućavaju nam da pronađemo energetsku blokadu. Njenim otkrivanjem, otkrivanjem situacije ili događaja koji ju je izazvao, otkrivanjem drugačije, disharmonične frekvencije osobe ili osoba koji su bili učesnici tog događaja, otvara se konstelacija i put ka rešenju problema.

Frekvencije

Uspostavljanje nove, sinhrone, harmonične konstelacije sistema, ima za posledicu promenu frekvencije kod svih aktera, činilaca iz sistema i svi se bolje osećaju. U slučaju bolesti potomka zbog izopštenja pretka, sinhronizacija ima za posledicu poboljšanje zdravstvenog stanja do tada bolesne osobe i prekidanja, eventualnog niza, odnosno ponavljanja, iste ili slične bolesti kod potomaka.

Vrste konstalacija

Sistemske konstelacije su energetska metoda i nastale su razvojem Porodičnih konstelacija (Order of Love, Poredak ljubavi, Porodični poredak) koje je razvio svetski poznati nemački terapeut i filozof Bert Hellinger. Moji eksperimenti su me vodili tako da sam proširio opseg i delovanje Sistemskih konstelacija, kao i ugao posmatranja energetskih blokada koje prouzrokuju probleme. Tako sam otišao korak dalje i razvio Meta konstelacije.

Odabir

Na osnovu ličnog iskustva kao klijenta i na osnovu iskustva i dosada stečenog znanja, kao konstelatora, takođe i vođen samom konstelacijom i informacijom iz polja, biram na licu mesta vrstu konstelacije koja može najviše pomoći prilikom otkrivanja energetskog čvorišta i njegove deblokade. Bilo da postavljam Porodičnu konstelaciju, Sistemsku konstelaciju ili Meta konstelaciju primenjujem iste, osnovne principe.

PRIJAVITE SE NA RADIONICE

Proverite slobodne termine

LIČNI PATENT

Meta konstelacije