Na žalost u današnje vreme, stres je postao svakodnevnica odraslih. Ubrzani tempo života ne utiče negativno samo na odrasle, već i na decu izazivajući im energiju stresa. Naš zadatak je da naučimo i decu, kako da se nose sa ovom neprijatnošću. Učenje dece kako da se bave stresom je važan zadatak svakog roditelja.

Osnovni aspekti za sprečavanje stresa kod dece su:
  • Naučiti decu da određuju prijoritete prilikom obavljanja svojih obaveza
  • Organizacija vanškolskog vremena
  • Organizacija svojih obaveza i potreba (npr. kada idu na vanškolske aktivnosti, kada se igraju)

Time će dete izbeći veći deo potencijalnih stresnih situacija, pogotovo onih koji se gotovo svakodnevno pojavljuju. Iz tih razloga podučavanje upravljanja stresom, učiniće svakodnevnicu dece boljom. To će im omogućiti lakše i efikasnije rešavanje njihovih problema.

Od izuzetne važnosti je da utvrdimo šta kod deteta prouzrokuje stres i koje korake trebamo preduzeti, kao roditelji, da bi im pomogli.

Šta kod dece stvara stres?

Kod dece, žurba, energija odgovornosti, energije tereta i preopterećenja, najčešće stvaraju energiju stresa. Ne utiču samo ove teške energije na pojavu stresa. Prisutnost i drugih uznemiravajućih energija kao što su: buka, trepereća energetska svetlost iz uređaja (televizori, računari, telefoni..), mogu podići nivo negativne energije stresa.

Svako dete je individualno osetljivo, pa neka teže podnose uznemiravajuće energije što može još više ukazivati na dečiju potrebu za energijom mira. Ako tome dodamo energije očekivanja roditelja da budu uspešni, situacija može doći do usijanja. Njihove školske i vannastavne obaveze u nekom trenutku pod tim pritiskom mogu postati prevelike.

Porodični sukobi i svađe, promena u porodičnom okruženju, razvod roditelja, dobijanje novog člana porodice, teške bolesti u porodici, preselenja su samo neki od uzroka manifestacije stresa kod dece…

Sve ovo može negativno uticati na dete i izazvati u njemu energiju stresa. Život je često režiser koji po pravilu ne donosi samo jedan problem, nego kao po nekom nepisanom pravilu, problemi dolaze u grupama. Time podloga za energiju stresa postaje plodonosna i očekivana.

Na sve ovo treba dodati lošu pojavu u društvu, a to je sve manja telesna aktivnost dece.

Svako dete koje se ne bavi sportom, gubi jedan od najvažnijih alata za kanalisanje i upravljane stresom.

SZO (Svetska Zdravstvena Organizacija) daje preporuku da svako dete treba da vežba jedan sat dnevno.

Svako skraćivanje ovog vremena negativno utiče na fizički i mentalni razvoj deteta.

Znaci dečijeg stresa

Znaci dečijeg stresa često mogu proći nezapaženo, a u nekim slučajevima mogu nas dovesti u zabunu. Mogu se manifestovati kao bolovi u stomaku, glavobolja ili mogu dovesti do promene u ponašanju. Promene raspoloženja, problemi sa spavanjem ili koncentracijom u školi, mogu biti posledica energije stresa kod dece. U potrazi za uzrokom stresa, roditelji trebaju uzeti u obzir sva ona mesta gde dete provodi duže vremana npr. porodica, obdanište, škola, vannastavne aktivnosti isl. Energija stresa može se pojaviti kao posledica bilo kog događaja na tim msetima.

Dete često ne razume posledice prisutnosti energije stresa kod sebe. Ta energija obično ide propratno i sa drugim obarajućim energijama kao što su tuga, bes ili anksioznost. Sve ove energije obaraju, često dezorjentišu ili zbunjuju dete, pa dete ne može da reguliše svoje emocije. Zato je neophodno podučiti dete kako da se bavi energijom stresa kada se pojavi. Ono treba da shvati, prihvati i da nauči kako da kanališe negativnu energiju.

stres kod dece
Roditelji mogu pomoći detetu na sledeći način:
  • Uspostavljanje energije poverenja sa decom – Jedan od dobrih načina je taj da im kažu da mogu sa njima razgovarati o bilo čemu, o bilo kom problemu koji ih muči i pritiska.
  • Pažljivno i aktivno saslušanje deteta  – Takvim stavom ćete dati veću energiju i vrednost vašim rečima koje su upućene detetu.
  • Neobavezne i opuštajuće zajedničke aktivnosti – U ovim situacijama lakše se dopire do dece i uspostavlja bolja komunikacija i razmena enerije sa roditeljima. To može biti šetnja, zajednička vožnja biciklom, priprema jednostavnih jela isl. Tom prilikom se deca lakše opuštaju i – otvaraju svoju dušu – da se povere šta ih zaista muči.
  • Podsticanje dete i ohrabrenje da se bavi nekim aerobnim i fizičkim aktivnostima – To su one aktivnosti koje promovišu opuštanje i dovode nas u kontakt sa energijama mira i spokoja. Joga i meditacija mogu olakšati upravljanje stresom kod dece i biti od koristi pri učenju fizičkih i emoconalnih aktivnosti.
Kako konstelaciske metode i alati mogu pomoći deci?

U slučajevima kada navedeni saveti nisu pomogli rešenje možete poražiti na kostelaciskim radionicama. Ovde bih najpre izdvojio Porodične konstelacije koje su u ovakvim situacijama veoma delotvorne.

Iz svoje dugogodišnje prakse znam da energija stresa kod dece (ali i odraslih), može stići iz raznih dubina vremena i prostora. Ona može biti i iz još do kraja neproživljenih stresnih situacija, od nama energetski bliskih osoba.

Veoma moćni alati Sistemskih a na kraju i Meta konstelacija omogućavaju nam da otpustimo ili se potpuno oslobodimo energije stresa. Uticaj energetskih radova konstelacija veoma efikasno i brzo deluje na decu jer su deca naročito mlađa još uvek otvorenog uma. Na moje radionice dolaze deca uzrasta od 5 pa naviše godina, i veoma brzo se uklapaju učestvujući u samim radovima. Dolazeći porodično deca se osećaju opušteno i veoma lako prihvataju ulogu koja im je namenjena. Kada radite rad za dete koje nije punoletno, nije neophodno prisustvo deteta. Dovoljno je prisustvo jednog od roditelja.

Stres je težak i odraslima koji znaju kako se nositi sa njim a kako je deci koja nisu u mogućnosti da objasne šta im se dešava? Na nama kao roditeljima je da nađemo rešenje i pomognemo svojoj deci.

PRIJAVI SE