Sistemske konstelacije su fenomenološki, transgeneracijski, iskustveni, vanvremenski i vanprostorni metod kojim se može uspešno uticati na razne vrste problema

Sistemske konstelacije, nastale iz Porodičnih konstelacija (Order of Love, Poredak ljubavi, Porodični poredak) su grupna sistematska terapija

U radionicama Sistemskih konstelacija učestvovanje je dobrovoljno i odgovorno i u njima stičemo nove uvide. Sistemske konstelacije nisu zamena za psihoterapiju ili medicinski tretman. Svako od učesnika preuzima ličnu odgovornost za svoj lični proces, za nivo svog učestvovanja, kao i za efekte svog rada.

Radionice Sistemskih konstelacija su iskustvene

Većina učesnika Sistemskih konstelacija smatraju ih vrlo korisnim i ne nemaju nikakav osećaj nelagodnosti posle učestvovanja. Mora se imati na umu da se na Sistemskim konstelacijama mogu doživeti vrlo intenzivna emocionalno iskustva, posle kojih ponekad možemo doći u kontakt i sa nekim do tada nedostupnim osećanjima i uvidima. Ukoliko bi došlo da toga i doživljaj je intenzivan, uvek možete kontaktirati konstelatora za vreme i posle radionice Sistemskih konstelacija.