Za izradu genograma koji se koristi u Sistemskim konstelacijama važne su sve informacije o porodici.

Koliko god da su važne informacije o porodici koje se znaju i rado pričaju toliko su važne i one skrivene o kojima niko ne govori. Anegdote koje se prepričavaju kao i one informacije o kojima se najčešće ćuti i ne spominju se često nas dovode do energetskog čvorišta.

Takođe, od velike važnosti su i činjenice kao što su:

 • osobe o kojima se malo priča i malo zna,
 • osobe čiji se grob ne zna,
 • oni koji su bili u logoru,
 • ratu, dati na usvajanje,
 • dati u prihvatilišta ili sirotišta,
 • rane smrti, kao i abortusi,
 • mrtvorođena deca,
 • teške bolesti,
 • psihičke bolesti,
 • učestvovanje u ratovima,
 • spasavanje od sigurne smrti…
genogram

Mesta kod kojih mogu biti energetske blokade su najčešće oni događaji u porodici o kojima se malo priča. Činjenice da su naši preci došli do neke dobiti za sebe i porodicu, tako što je to postignuto kroz prevaru, otimanje ili nečiju nesreću ili smrt takođe su veoma važne. Abortusi ili spontani pobačaji, samoubistva i ubistva, zarobljeništva…  sve su to teške i bolne priče koje mogu biti potencijalni put ka energetskom čvorištu.

Napominjem da je privatnost informacija iz genograma zagarantovana.