Za izradu genograma koji se koristi u Sistemskim konstelacijama važne su SVE informacije o porodici

Za izradu genograma važne su opštepoznate informacije o porodici, anegdote koje se prepričavaju kao i one informacije o kojima se najčešće ćuti i ne spominju se. Takođe, od velike važnosti su i činjenice kao što su: osobe o kojima se malo priča i malo zna, osobe čiji se grob ne zna, oni koji su bili u logoru, ratu, dati na usvajanje, dati u prihvatilišta ili sirotišta, rane smrti, kao i abortusi, mrtvorođena deca, teške bolesti, psihičke bolesti, učestvovanje u ratovima, spasavanje od sigurne smrti…

Mesta kod kojih mogu biti energetske blokade su najčešće oni događaji u porodici o kojima se malo priča

Činjenice da su naši preci došli do neke dobiti za sebe i porodicu, tako što je to postignuto kroz prevaru, otimanje ili nečiju nesreću ili smrt takođe su veoma važne.