U genogram za Sistemske konstelacije treba uneti i emotivne, burne i bitne događaje iz porodice

Veoma su važne neostvarene ili naglo prekinute velike ljubavi, raskinuti brakovi, raskinute veridbe, neispunjena ljubavna obećanja, venčanje protiv volje jednog ili oba člana bračnog para… Takođe su je bitno sazanati i slučajeve izuzetno loših međusobnih odnosa, na primer da li neko i sa kim nije razgovarao dugi niz godina, do nečije smrti, ignorisao postojanje, izopštavao iz porodice i sl.

Sve ovo treba zabeležiti i locirati kod roditelja, njihovih predaka, kako sa očeve tako i sa majčine strane, baka, dedova, pradedova, itd.