Genogram u Sistemskim konstelacijama je prošireno porodično stablo

 
Genogram, pored informacija o članovima porodice, treba da sadrži i ključne ličnosti, događaje i činjenice. U genogramu nije neophodno navoditi imena, već samo srodnički odnos sa klijentom koji postavlja svoju Sistemsku konstelaciju.
Dobro je znati osnovne informacije o svojoj porodici, jer one mogu biti od ključne važnosti za mene, kao konstelatora prilikom postavljanja Vaše Sistemske konstelacije. Detaljno uputstvo za izradu genograma dobićete putem mejla, nakon prijave svog rada na Sistemskim konstelacijama.