Kada smo dugo u problemu, kada često imamo osećaj da smo sasvim sami, sa odlukom da rešimo problem, situacija se menja

Kada smo dugo u problemu, kada često imamo osećaj da smo sasvim sami, sa odlukom da rešimo problem, situacija se menja

 

Suočeni sa samim sobom

 

Suočeni sa roditeljima

 

Suočeni sa partnerom

 

Sa sumnjom

 

Sa bolom

 

Sa posmatranjem situacije sa strane

 

Sa precima koji nose terete za druge

 

Sa teretima predaka

 

Sa spoznajom da ne treba suditi 

 

Sa vraćanjem tereta onima kojima pripadaju

 

 

  Sa prihvatanjem svojih tereta

  

Sa dubokom tugom

 

Sa ljubavlju koja dolazi daleko, od predaka

 

Sa potrebom da damo i primimo ljubav

 

Sa podrškom

 

Sa ozbiljnim pristupom rešavanju problema

 

Sa pronalaženjem konflikta među precima

 

Sa suočavanjem predaka

 

Sa pozivom na pomirenje

 

Pomirenje predaka

 

Pomirenje sa roditeljima uz podršku predaka

 

Pomirenje sa roditeljima uz podršku predaka

 

Sa primanjem ljubavi od roditelja

 

Sa pogledom na pretke iz drugog ugla

 

Sa pogledom iz dubine vremena na potomke

 

Sa učenjem da poštujemo

 

Sa poštovanjem

 

Sa učenjem da svi moramo da poštujemo

 

Harmonija

 

Sa radošću razrešenja

 

Sa eksplozijom olakšanja

 

Sa lepotom osećaja pripadanja dolazi razrešenje