Kada smo dugo u problemu, kada često imamo osećaj da smo sasvim sami, sa odlukom da rešimo problem, situacija se menja

Kada smo dugo u problemu, kada često imamo osećaj da smo sasvim sami, sa odlukom da rešimo problem, situacija se menja

Suočeni sa samim sobom

Suočeni sa roditeljima

Suočeni sa partnerom

Sa sumnjom

Sa bolom

Sa posmatranjem situacije sa strane

Sa precima koji nose terete za druge

Sa teretima predaka

Sa spoznajom da ne treba suditi

Sa vraćanjem tereta onima kojima pripadaju

Sa prihvatanjem svojih tereta

Sa dubokom tugom

Sa ljubavlju koja dolazi daleko, od predaka

Sa potrebom da damo i primimo ljubav

Sa podrškom

Sa ozbiljnim pristupom rešavanju problema

Sa pronalaženjem konflikta među precima

Sa suočavanjem predaka

Sa pozivom na pomirenje

Pomirenje predaka

Pomirenje sa roditeljima uz podršku predaka

Pomirenje sa roditeljima uz podršku predaka

Sa primanjem ljubavi od roditelja

Sa pogledom na pretke iz drugog ugla

Sa pogledom iz dubine vremena na potomke

Sa učenjem da poštujemo

Sa poštovanjem

Sa učenjem da svi moramo da poštujemo

Harmonija

Sa radošću razrešenja

Sa eksplozijom olakšanja

Sa lepotom osećaja pripadanja dolazi razrešenje