SISTEMSKE KONSTELACIJE

Pojedinac, porodica, firma… sve su to sistemi kojima pripadamo

Svet oko sebe posmatram sa stanovišta, da je on za mene veliki sistem koji se sastoji od beskrajnog broja manjih sistema. Sistemi kojima pripadamo, međusobno se prepliću i utiču jedni na druge.

Naveo bih neke od osnovnih sistema: svaki pojedinac, porodica (primarna i sekundarna), emotivni partneri sadašnji i bivši, svi naši prijatelji, poznanici, škole i firme u kojima smo, sportski klubovi, udruženja, opštine, gradovi, država u kojoj živimo, region, kontinent itd.

Najvažniji sistem jeste naša porodica, primarna i sekundarna i sveobuhvatniji sistem, gde pripadaju i svi naši preci, sežući daleko u prošlost.

Ta isprepletenost i međusobni uticaji sistema, za mene je uvek fascinantna. Tako, na primer, može se lako videti da naše bolesti, koje nam dolaze u toku života, najčešće imaju veze sa našim precima.

Ako je u našoj porodici, kod predaka, neko bio isključen ili izopšten iz nje i o njemu se malo govorilo, kao rezultat toga, često se javlja bolest kod njegovih potomaka ili srodnika.

Sistem kojem pripada isključeni član porodice i onaj (potomak) koji se razboleo, ne vibrira sinhrono i cenu plaća „slaba karika“. To je često bolesno dete, ili bolesni potomak.

Svet oko sebe posmatram sa stanovišta, da je on za mene veliki sistem koji se sastoji od beskrajnog broja manjih sistema. Sistemi kojima pripadamo, međusobno se prepliću i utiču jedni na druge.

Naveo bih neke od osnovnih sistema: svaki pojedinac, porodica (primarna i sekundarna), emotivni partneri sadašnji i bivši, svi naši prijatelji, poznanici, škole i firme u kojima smo, sportski klubovi, udruženja, opštine, gradovi, država u kojoj živimo, region, kontinent itd.

Najvažniji sistem jeste naša porodica, primarna i sekundarna i sveobuhvatniji sistem, gde pripadaju i svi naši preci, sežući daleko u prošlost.

Ta isprepletenost i međusobni uticaji sistema, za mene je uvek fascinantna. Tako, na primer, može se lako videti da naše bolesti, koje nam dolaze u toku života, najčešće imaju veze sa našim precima.

Ako je u našoj porodici, kod predaka, neko bio isključen ili izopšten iz nje i o njemu se malo govorilo, kao rezultat toga, često se javlja bolest kod njegovih potomaka ili srodnika.

Sistem kojem pripada isključeni član porodice i onaj (potomak) koji se razboleo, ne vibrira sinhrono i cenu plaća „slaba karika“. To je često bolesno dete, ili bolesni potomak.

Svaki problem ima svoje rešenje

Savremeni tempo života donosi nam svakim danom sve više problema i životnih dilema. Situacija nalaže da ih moramo brzo rešavati. Kao rezultat svega toga nastaju traume i konfuzije na ličnom, porodičnom kao i na profesionalnom planu.

Detaljnije

Sistemske konstelacije

Sistemske konstelacije su fenomenološke, transgeneracijske, iskustvene, vanvremenske i vanprostorne. Njihovom primenom otkrivamo korena problema – uzroka i mesta nastanka energetske blokade.
Tokom Sistemskih konstelacija delovanjem na uzroke blokada, na energetskiom nivou menja se situacija.
Energija ljubavi i druge pozitivne energije, dobijaju slobodan put kroz sve članove porodičnog stabla.  Reakcija toga se manifestuje i u sistema kao što su poslovni, sportski, umetnički i drugi.

Isceljenje

Oslobađanjem protoka pozitivnih energija, fenomenologija Sistemskih konstelacija počinje da se ostvaruje. To dovodi do psihološkog rasterećenja i pokreće proces isceljenja na nivou tela, duha i duše.

Kao rezultat toga, energija problema slabi i posle izvesnog vremena nestaje. Koja je najjača energija u univerzumu? Energija bezuslovne ljubavi. Kao najjača sila  iskrena ljubav u konstelacijama deluje, pozitivno i isceliteljski, na ceo sistem.

Ovo se dešava na očigled svih prisutnih aktera i posmatrača.

Efekat

Efekte oslobođene, pozitivne energije osećaju svi članove porodičnog i drugih sistema.

Takođe, dejstvo pozitvine energije osećaju i svi učesnici radionice. Na taj način, učestvovanjem u tuđim radovima, učesnici se pripremaju za postavku svog ličnog rada.

Koji su prvi znaci poboljšanja nakon Sistemske konstelacije? Prvi znak poboljšanja je to da se klijent bolja oseća, lakše izvršava svakodnevne zadatke i mnogo jednostavnije savladava i rešava probleme koje mu život donosi.

Fenomenološke

Sistemske konstelacije, kao fenomenološki, vanvremenski, transgeneracijski i iskustveni metod, omogućavaju nam da pronađemo energetsku blokadu.

Njenim otkrivanjem, kao i otkrivanjem situacije ili događaja koji ju je izazvao otvaramo konstelaciju. Otkrivanjem drugačije, disharmonične frekvencije osobe ili osoba koji su bili učesnici tog događaja, otvara se put ka rešenju problema.

Promena frekvencije

Uspostavljanje nove, sinhrone, harmonične konstelacije sistema, ima za posledicu promenu frekvencije kod svih aktera, činilaca iz sistema i svi se bolje osećaju.

U slučaju bolesti potomka zbog izopštenja pretka, sinhronizacija ima za posledicu poboljšanje zdravstvenog stanja do tada bolesne osobe.

Takođe dolazi do prekidanja, eventualnog niza, odnosno ponavljanja, iste ili slične bolesti kod potomaka.

Poboljšanje

Otklanjanjem energetske blokade, energija počinje nesmetano da teče kroz sve članove sistema.

Do poboljšanja dolazi posledično zbog toga što sistem, kome oboleli pripada, ulazi u harmoniju. Samim tim i svi njegovi članovi, uključujući potomke, počinju bolje da se osećaju i emituju drugu energiju.

Efekti te pozitivne energije su vidljivi i na onim učesnicima koji su došli prvi put na Sistemske konstelacije.

Pojedinac, porodica, firma… sve su to sistemi kojima pripadamo

Svet oko nas je veliki sistem koji se sastoji od beskrajnog broja manjih sistema koji međusobno utiču jedni na druge.

Sistemske konstelacije su energetski metod kojim se mogu rešavati različite vrste problema bez obzira kom sistemu pripadaju.

Neki od problema koji se mogu rešavati na Sistemskim konstelacijama

Radionice Sistemskih konstelacija su grupne radionice. Prisutni mogu izabrati da li žele da prisustvuju samo kao posmatrači, ili kao učesnici. Nakndno mogu zakazati da rade „lični rad“.

 • Lični problemi
 • Problem sa stresom
 • Problem sa tugom
 • Loše komunikacije
 • Problem sa novcem
Detaljnije
 • Problemi u ljubavi
 • Problem u komunikaciji
 • Problem sa partnerom
 • Problem neverstva
 • Emotivni problem

Detaljnije
 • Porodični problemi

 • Problem sa mužem

 • Problemi sa decom

 • Problem zbog razvoda

 • Problem sa svekrvom

Detaljnije
 • Problem zbog traume

 • Mobing

 • Vršnjačko nasilje

 • Nasilje u porodici

 • Skrivena trauma

Detaljnije

PRIJAVITE SE NA RADIONICE

Proverite slobodne termine

LIČNI PATENT

Meta konstelacije