Kod raskidanja bliskih odnosa sa roditeljima, deca mogu nositi razne razlozloge ali i velike probleme. Nekada su oni opravdani kao što su: maltretiranje, psihičko ugnjetavanje, incest, pa je razlog za raskidanje odnosa sa roditeljima logičan. Ponekad razlaz nije opravdan jer nekada deca znaju da budu sebična. Da budem jasan niko nije savršen.

Svaka osoba je različita i različito se ponaša u datim okolnostima.

Neko može biti na poslu dobar kolega, a u ulozi roditelja veoma loš. Tako je i sa decom. Ova tema je veoma kompleksna i da bi se našli tačni uzroci potrebno je dosta iskustva i znanja. O ovom porodičnom problemu vrlo retko se priča. Boli, svesno ili nesvesno obe strane.

U današnje vreme lako je naići na slučajeve zavisnih majki i autoritativnih očeva koji zbog toga čine nefunkcionalnu porodicu. U njoj pozitivne energije ne mogu da cirkulišu. Deca nesvesno osetivši to traže što brži način da napuste tu sredinu. Ona često ne mogu da tačno verbalizuju šta im smeta ali imaju neopisivu potrebu da se trajno sklone iz te situacije i sredine. Sa druge strane, poprilično tragično, njihove šanse da oforme harmoničnu i dugotrajnu vezu u porodici su izuzetno male.

Nekada deca dožive psihološki poremećaj, pa napuste roditelje projektujući na njih uzroke svojih problema. Tu im se javlja potreba za osvetom. To rade da bi ih na neki način kaznili.

Razlozi i problemi zbog raskidanja bliskih odnosa sa roditeljima

Koji su razlozi raskidanja bliskih odnosa dece sa roditeljima?

Među najčešćim razlozima zbog kojih su deca napustila i prekinula veze sa roditeljima su:

1. Oba ili samo jedan od roditelja nisu izvršili svoju ulogu vaspitača.
2.Traumatične povrede koje su im roditelji naneli praktično su pomirenje učinili nemogućim.

Nekada je raskidanje bliskih odnosa sa roditeljima neophodno radi zdravlja dece.

3.Jasna razlika između uverenja i stavova dece i uverenja i stavova roditelja.

Njihovi stavovi oko iste stvari mogu biti dijametralno suprotni. Ovaj razlog sam po sebi naravno nije dovoljan za apsolutno raskidanje bliskih odnosa sa roditeljima, ali on može biti inicijator stalnih sukoba i generator loše energije između roditelja i dece. Stalna kritika i prebacivanje od strane roditelja može dovesti do toga da deca odu bez povratka.

Raskidanje bliskih odnosa sa roditeljima
4.Deca koja se odluče u nekom trenutku prekinuti svaki kontkt sa roditeljima.

To ne mora biti nihova ishitrena odluka i naravno da do nje nije došlo razgovorom i traženjem zajedničkog rešenja. Dugotrajan muk i ćutanje bez želje i snage za boljim odnosom dovodi do eskalacije sukoba i razlozi za raskidanje bliskih odnosa sa roditeljima su jasni. Deca odlaze..

5.Osobe problematičnog ponašanja koje jednostavno odluče da prekinu sve veze sa roditeljima.

To je jednostavno poblem njihove ličnosti.

6.Psihološki poremećaji kod dece ili problemi ovisnosti.

Ne snalazeći se u takvoj situaciji deca mogu prekinuti bliske odnose sa roditeljima i otići. Bez energije komunikacije svaki pa i tako jak i prirodan sistem nema perspektivu. Bitisati u statičkim energijma nije jednostavno ni lako. One proizvode nove probleme pa to još više otežava situaciju.

raskidanje bliskih odnosa sa roditeljima
6.Nerešeni ozbiljni problemi ili nesuglasice.

Ovo može biti jak motiv za odlazak dece i raskidanje bliskih odnosa sa roditeljima. Sve neizgovorene reči sa obe strane proizvode jak energetski disbalans pa deca koja najčešće imaju više životne energije i koja se osete zanemarna i povređena od strane roditelja neminovno odlaze. Ukoliko se roditeljima pridruži i drugo dete iz iste porodice to dodatno stvara razdor i želju za trajnim odlaskom kao i prekidom svake komunikacije sa roditeljima.

7.Započinjanje emotivne veze sa parterom.

Ukoliko postoje nesuglasice među roditeljima i decom a dete uđe u emotivnu partnersku vezu koja može da mu stvori lažnu sigurnost, deca se odlučuju za odlazak i raskidanje bliskih odnosa sa roditeljima. Dodatno se ovakva situacija zaoštrava ukoliko roditelji ne prihvataju detetov izbor partnera. Lažna energija podrške u koju se dete uvuče stvara energetski disbalans i tada sistem tražeći poravnanje onemogućava nastavak veze – najčešće dolazi do prekida veze. Tada deca ostaju i bez roditelja i bez partnera.

Razlozi i problemi zbog raskidanja bliskih odnosa sa roditeljima

Iz ugla konstelacija

Iz gore navedenih primera može se zaključiti da postoji više kombinacija za razdvajanje dece i roditelja. Razlozi za raskidanje bliskih odnosa sa roditeljima su brojni i mogu biti izuzetno bolni. Takva situacija šteti obema stranama jer donosi energetsku nestabilnost i patnju. Bez  komunikacije nikada se ne može naći rešenje. Taj energetski disbalans obara i jednu i drugu stranu nastavljajući se dalje na buduće generacije.

Sa konstelaciske strane energetski raskid veze sa roditeljima može biti koban za dete.

Kroz roditelje i pretke stižu nam energije života, ljubavi, samopouzdanja kao i ostale energije koje su nam neophodne za dalji nastavk života. Kao konstelator relativno često se srećem sa ovakvim problemom. Problem raskidanja bliskih odnosa sa roditeljima nije bezazlen jer uvek dovodi do blokada i energetskog disbalansa, što se jako brzo pokaže u samom polju. Moje mišljenje je da je od izuzetne važnosti da se uspostavi energetski balans između roditelja i dece čak i u situacijama kada roditelji nisu više među živima. Ovo bih naglasio i podvukao naročito zbog potomaka tj. dece i budućih generacija koje dolaze posle svih nas.

PRIJAVI SE