U ljudskim odnosima gde vladaju energije manipulacije, javljaju se tri psihološke uloge: žrtva, progonitelj i spasilac. Ove psihološke uloge su samo maske, koje svojim nosiocima omogućavaju privid energetskog balansa zbog razočarenja i frustracija koje su preživeli, ali ne i prevazišli.

Psiholog Stiven Karpman razvio je ovu teoriju manipulacije koju je nazvao dramski (toksični) trougao ili igre moći.

Ovakve međusobne manipulacije karakteristične su za odnose u kojima vladaju energije laži, tajni, a nedostaju im energije istine. Takvi odnosi se zasnivaju na recipročnoj igri moći, a ne na istini. Takva igra nas sputava da vidimo i prihvatimo sebe baš onakvima kakvi jesmo. Takođe nas sprečava da vidimo i druge učesnike ovakvih odnosa onakvima kakvi jesu. Uloge žrtve, progonitelja i spasioca su maske koje koristimo da se ne suočimo sa svojim poteškoćama i problemima na pravi način.

Psihološke uloge i konstelacije

Definicije psiholoških uloga

Prema psihologu Karpmanu, svaka od ove tri psihološke uloge ima svoje karakteristike. One su sa sličnim energijama, koje u međusobnom kontaktu lako menjaju svoju frekvenciju i prelaze iz jedne u drugu. Tako da i učesnici u ovom začaranom trouglu, lako prelaze iz jedne uloge u drugu. Osnovne karakteristike ovih uloga su sledeće:

  • Žrtva

Osoba u ulozi žrtve uvek ima odbrambeni stav jer se oseća ugroženo. Ona se pravi da ne ume sama da reši svoj problem, ili da to ne može, bez ideje je da treba da preduzme neku akciju. U stanju je da uvek traži pomoć od drugih, ni ne pokušavajući da sama izađe iz ovog svog lošeg stanja – energije. Svoju odgovornost prebacuje na druge.

Psihološke uloge i konstelacije
  • Progonilac – krvnik, dželat

Osoba koja je u ulozi progonioca postavlja se naizgled kao da je na ivici konfliktne situacije. Iz te pozicije ona osuđuje druge i to vrlo strogo. U toj situaciji uživa da daje oštre i neprijatne komentare izazivajući bol i patnju drugih učesnika.

Psihološke uloge i konstelacije
  • Spasilac

Osobe u ovoj ulozi preuzimaju energiju odgovornosti umesto ili u ime drugih učesnika. Uloga spasioca u ovom manipulativnom energetskom odnosu, sprečava ljude da rastu i razvijaju se stvarajući kod njih zavisnost. Na taj način ona zatvara ovaj loš energetski trougao omogućavajući drugim učesnicima u njemu da lako prelaze iz jedne uloge u drugu.

Psihološke uloge i konstelacije

Dramski (toksični) trougao

Ove tri psihološke uloge su maske sa različitim licima. Tako žrtva često manipuliše i iskorišćava druge učesnike u ovom dramskom trouglu.  Ona istovremeno ima pad energija hrabrosti i samopouzdanja, tražeći od drugih bezuslovno razumevanje. Sa takvom energijom, veoma lako prelazi u energiju progonitelja – agresora.

Sa druge strane uloga progonioca lako izliva svoje negativne emocije na druge zbog svojih frustracija.  Pri tome, vrlo često traži neku vrstu odobrenja od drugih kako bi donosila svoje presude sa ozbiljnom dozom autoriteta.  Drugi ljudi ih prepoznaju po njihovoj surovosti i željom za isterivanjem pravde. Oni su često „Pravedici“ koji na izgled spasavaju ali na taj način postaju progonioci čak i spasioca. Uopšteno govoreći, progonlac se nije suočio sa svojim energijama straha, niti ih je rešio.

Psihološke uloge i konstelacije

Spasilac, na prvi pogled izgleda kao pozitivan lik u ovoj drami. Njegov poriv je da se oseća potrebnim. Nažalost, njegov interes nije nesebičan. Oseća se beznačajnim i nesvesno pokušava da situaciju okrene u svoju korist kako bi drugi zavisili od njega. Ima potrebu da stekne naklonost drugih ljudi. Često se žali da se oseća nepoželjnim. Ovakva energija spasioca lako prelazi u energiju žrtve i time se zatvara ovaj dramski trougao.

Izađite iz ovih uloga

I onda kada je ova igra moći dugo prisutna među njenim akterima, neophodno je iz nje izaći. U njoj nije moguć lični rast i razvoj za svakog čoveka ponaosob. Za izlazak iz ovog dramskog i energetski pogubnog i obarajućeg odnosa neophodna je snažna energija promene. Postoji više načina da se izađe iz ovakve situacije. Jedna mogućnost su i konstelacijske radionice.

Psihološke uloge i konstelacije

Konstelacije i psihološke uloge žrtva, progonitelj i spasilac

U ovom dramskom energetskom trouglu svi učesnici su vrlo usko povezani. Jedni ne postoje bez drugih. Njihova energija kruži između njih i vrlo lako menjaju uloge. Žrtva lako postaje progonitelj, progonitelj spasilac itd.

Sve ove psihološke uloge tj nihovi nosioci, lako prelaze iz jedne uloge u drugu držeći se međusobno čvrsto u energetskom grču. Samo im je u tom odnosu prividno lakše. U suštini, sve tri zajedno tonu u svoje nerešene probleme, ne baveći se svojim životima na pravi način. To može imati ozbiljne posledice, kako po njih tako i po njihove najbliže i njihovu okolinu. Zbog svega toga iz ovih uloga treba izaći na vreme kako bi se sačuvalo mentalno zdravlje učesnika.

Poznato je da je energija  mentalnog zdravlja usko povezana i sa fizičkim zdravljem . Tako da, kada je jedno narušeno, i drugo će biti narušeno pre ili kasnije.

Dovoljno je da bar jedna osoba želi da izađe iz ovog začaranog energetskog trougla.

Psihološke uloge i konstelacije

Kada neko to poželi, kao profesionalni konstelator ja mu predočavam da je to proces koji zahteva vreme i trud. Kod ovakvih ljudi je neophodno uspostaviti odgovarajuće energije samopouzdanja,  samopoštovanja i određenu dozu autonomije.

Oni koji su dugo igrali ove igre moći treba da ovladaju asertivnom komunikacijom.  Nakon toga poželjno je uspostaviti energetske lične granice.  Izlazak iz ovog dramskog trougla, podrazumeva i menjanje ličnih stavova i uverenja, kako bismo  izašli iz toksičnih odnosa.

Energetsko preuzimanje odgovornosti za svoj život, je takođe jedan od koraka na tom putu. Na taj način će učesnik iz ovog trougla moći sebi da pomogne,  a samim tim i ostalim učesnicima.

Pri svemu ovome koristim tri metode konstelacija Porodične, Sistemske i Meta konstelacije. Potrebno je vreme i upornost klijenta, jer ovakva međusobna energetska povezanost nije dobra ni za mentalno ni za fizičko zdravlje ljudi.

PRIJAVI SE