Problemi zbog neverstva ako se ne rešavaju zasigurno guraju našu vezu ili brak u ambis

Problemi zbog neverstva javlja se u svim vezama i porodicama bez obzira na njihovo materijalno ili socijalno okruženje. Iz prakse mi je poznato da su i muškarci i žene podjednako skloni prevari, tako da podjednako imaju ovaj problem. Obično na terapiju dolazi osoba koja je prevarena, ponekad dolaze i oba partnera ako žele da se pomire, kako bi se rešili problemi zbog neverstva reše i pokušali da spasu brak ili vezu.

Ako želimo trajnu vezu, ne gurajmo neverstvo pod tepih

Sistemske konstelacije nam omogućavaju da problemi koji su nastali u braku ili vezi budu posmatrani i rešavani na energetskom nivou. Mogućnost posmatranja sa strane nam omogućava da realno sagledamo koren problema i novonastalu situaciju. Na Sistemskim konstelacijama najčešće ispliva uzrok prevare tako da se situacija automatski menja. Nekada to može biti i nekompatibilnost partnera, a nekada je uzrok transgeneracijski. U zavisnosti od uzroka prevare i njegovog izvora (korena), terapeut može da postupi na više načina. Tada se može videti da li se problemi zbog neverstva mogu prevazići i može li se veza ili brak spasiti.

PRIJAVI SE