Problemi zbog neiskrenosti su generatori novih problema

Problemi zbog neiskrenosti kod osoba sa kojima komuniciramo najčešće izazivaju ljutnju i bes. Neiskrenost je destruktivna sila koju bi trebalo izbeći po svaku cenu. U srži, utiče na kvalitet života pojedinca i sprečava ga da postigne svoj puni potencijal. Laži govorimo kada se bojimo šta će drugi misliti o nama. Takođe, lažima prikrivamo ono čega se plašimo da bi se moglo saznati o nama i time stvaramo sebi veće probleme.

Velika je istina da sa svakom izgovorenom laži samo jača strah od toga što pokušavamo prikriti

Uzroci neiskrenosti mogu biti u nama , ali mogu biti i zbog neke situacije koju smo doživeli u detinjstvu ili ranoj mladosti. Takođe, problemi zbog neiskrenosti mogu biti i kod naših predaka. Sistemske konstelacije nam omogućavaju njihovo lociranje i razrešenje energetske blokade. Time se ceo porodični sistem vraća u ravnotežu i mi možemo da izađemo iz problema.