Problem zbog seksualnog nasilja na žalost ima sve veći deo ženske populacije

Problem zbog seksualnog nasilja može biti mnogostruk i da donosi sa sobom brojne posledice. One prvenstveno mogu izazvati psihičke probleme a ponekad i probleme sa zdravljem. Često se dešava da posledica ovakvog nasilja može biti i smrt. Ona može nastati kao posledica samoubistva, HIV infekcije ili ubistva, koje se događa za vreme samog seksualnog napada. Kasnije, kod žrtve može se pojaviti poriv za osvetom zbog seksualnog nasilja. Seksualno nasilje, posebno nad decom, uzima sve više maha.

Na žalost, seksualno nasilje, posebno nad decom, je i dalje tabu tema u našem društvu.

Žrtve često nemaju hrabrosti da prijave nasilje zbog sramote ili straha od osvete i tu traumu nose celog života. Ovakve teške traume, njihove posledice kao i opšti problem zbog seksualnog nasilja, mogu se energetski tretirati na radionicama Sistemskih i Meta konstelacija. Bitno je napomenuti da, bez obzira što se radi o grupnog terapiji, diskrecija može biti maksimalna, ukoliko to klijent želi. Niko od prisutnih ne mora da zna koja je tema rada, čak i vlasnik rada može ostati anoniman. Time se može sačuvati privatnost klijenta i doprineti lakšem i bržem rešavanju posledica ovakvog problema. To dalje energetski oslobađa ne samo žrtvu nego i njena buduća pokolenja.

PRIJAVI SE