Problem zbog loše komunikacije najčešće donosi sa sobom još pregršt drugih problema

Problem zbog loše komunikacije imaju najčešće parovi u ranijoj fazi zabavljanja. Takođe, javlja se i kod parova kod kojih je prošao ljubavni žar i počnu da otkrivaju da „nisu jedno za drugo“. Nerazumevanje, pogrešne interpretacije, loše izražavanje vrlo često su uzrok konflikta među ljudima. Kao posledica, problem zbog loše komunikacije postaje tako intenzivan da se na njemu treba poraditi.

Loša komunikacija može biti generator problema u vezi i u braku

Time se kvalitet komunikacije podiže na viši nivo a samim tim se poboljšavaju i međuljudski odnosi. Pored verbalne postoji i neverbalna komunikacija. Komunikolozi i ostali eksperti iz te oblasti slažu se da je neverbalna komunikacija, takozvani govor tela, veoma važna. Često naglašavaju da je i važnija od verblane komunikacije. Nesporazume, problem zbog loše komunikacije, kao i probleme koji iz njih proističu i koji se mogu reflektovati u raznim sferama života i iz raznih razloga, možemo uspešno rešavati na radionicama Sistemskih konstelacija. Najčešće je dovoljno da jedan od partnera postavi problem.