Problem sa tugom nastaje kada smo blokirani da je pokažemo sebi i drugima

Ovaj problem mogu imati oba pola i svi uzrasti. Najučestaliji je ipak kod ženske populacije. Tuga jeste negativna i doživljava se kao problem, ali je istovremeno i zdrava emocija. Po definiciji, tuga je samopomažući osećaj koji nam pomaže da prebolimo gubitak i nastavimo da živimo dalje. Problem sa tugom može nastati kada smo tužni, a ne izražavamo tugu i bol. To može biti osnova za stvaranje napetosti i javljanje anksioznosti. Stideti se sopstvene tuge, ne dozvoljavati sebi da plačemo je sekundarni emocionalni problem.

Neke osobe mogu imati problem sa izražavanjem tuge

Kod nekih osoba svaka pomisao na plač i izražavanje tuge u njima stvara anksioznost (strah) ili stid. Takva situacija nije dobra ni po nas same, a često ni po našu porodicu. Potiskivanje emocija i njihovo neizražavanje odnosno neispoljavanje ne dovodi do rešenja. Naprotiv, dovodi nas u problem sa tugom.

Takva situacija i takvo ponašanje dovode kasnije do problema sa fizičkim, a neretko i psihičkim zdravljem. Još kada na sve to dodamo našu sredinu i mentalitet, koji podržavaju tezu da pravi muškarci ne plaču, problem sa tugom može postati ozbiljan. Ovakva stanja i možemo posmatrati i iz drugog ugla, energetskog, i rešavati na radionicama Sistemskih konstelacija.

Ako imate problem sa kanalisanjem tuge prijavite se i dođite na radionicu konstelacija.

PRIJAVI SE