Problem sa stresom je jedan od najvećih problema u savremenom životu

Problem sa stresom javlja se u širokoj populaciji bez obzira na uzrast i pol. Stres je psihička i fiziološka reakcija osobe na stresore, stimuluse odnosno draži različitog porekla. Obično ih delimo na unutrašnje i spoljašnje. Unutrašnji stresori su naše misli, osećanja i stanja. To su na primer: strah bez realnog uzroka, negativno mišljenje o sebi, nezadovoljstvo sopstvenim izgledom, nesigurnost i slično. Spoljašnji stresori su brojni i raznoliki, kao na primer: problem zbog mobinga na poslu, problem zbog nemogućnosti pronalaska odgovarajućeg partnera, egzistencijalni problemi, problem sa rokovima, kao i konflikti, kvarovi, saobraćajna gužva i mnogi drugi. Stanje stresa prate telesne senzacije: trnjenje ruku, lupanje srca, kratak dah, glavobolja.

Do stresne i često neprimerene reakcije mogu nas dovesti razni uzroci koji po nekad ne pripadaju nama samima

Praktično svako neprihvatanje realne i činjenične situacije može u nama iz nekog razloga izazvati ozbiljnu reakciju – problem sa stresom. Oni mogu ponekad pripadati nekim našim precima, a da mi nismo toga ni svesni. Uzroci često nisu očigledni. Na njih i njihove korene možemo uspešno delovati na energetskom nivou na radionicama Sistemskih konstelacija.

PRIJAVI SE