Problem sa novcem mogu imati svi, bez obzira na vrstu posla kojim se bave

Za problem sa novcem se može reći da je opšta pojava. Nedostatak novca je prva asocijacija kada čujemo da neko ima problem sa novcem, ali postoje i drugi problemi. Zanemaruje se činjenica da se problem javlja i kada novca ima jako mnogo. Iznenadni i veliki priliv novca često otvara put ka pojavi novih problema. Nije redak slučaj da dobitnici velikih nagrada na sreću izgube porodicu u najkraćem roku po prilivu velike količine novca. Takođe, jedna od čestih pojava je i da „novac klizi iz ruku“. Bez obzira koliko zaradite, sve se potroši.

Često se zanemaruju energetski aspekt novca i kruženja novca u poslu

Novac kao energetska i kreativna pojava, je neophodan i prisutan u svim aspektima našeg društava. I najbogatiji ljudi, često smatraju da imaju ovaj problem jer sa većim prilivom rastu i prohtevi i potrebe. Posmatrajući novac sa energetskog aspekta, u Sistemskim konstelacijama, može se eventualna energetska blokada razrešiti tako da novac može nesmetano da cirkuliše u poslu. Kada u radu dođe do energetske deblokade, to se može lako uočiti. Rezultat je da kretanje novca i njegova kreativna energija nadalje nesmetano cirkulišu. Time problem sa novcem u tom konkretnom poslu biva rešen.

PRIJAVI SE