Problem sa nasiljem u porodici može izazvati dugoročne posledice kod dece

Problem sa nasiljem u porodici je jedan od najstarijih problema koji razaraju porodicu. Nasilje u porodici može ostaviti najjače negativne posledice na razvoj deteta i izazvati čitavu lepezu problema. Ti problemi mogu biti mnogo veći i ozbiljniji nego što to mi možemo i pretpostaviti. Više od polovine dece školskog uzrasta, koja su preživela ovakvu traumu, jako su anksiozna, imaju problema sa učenjem i imaju problem da uspostave uobičajen odnos sa ljudima.

Obaveza društva i pojedinca je da pomognu žrtvama nasilja u porodici

Kao prvo, potrebno je zaštiti sve članove porodice tako što ćemo ih izolovati od nasilnika, a zatim pristupiti lečenju traume. Ako se problem sa nasiljem u porodici zapusti i ne leči, vrlo često je javljaju teške posledice. Takva deca mogu da skliznu u delikvenciju, izraženu agresivnost ili zavisnost od narkotika ili alkohola. Sistemske konstelacije nam omogućavaju da, na energetskom nivou, otkrijemo uzrok ovakvog ponašanja dece. Najčešće se ispostavi da to jeste posledica problema sa nasiljem u porodici. Na radionicama možemo i da delujemo na posledice ovakve traume na energetskom nivou i dece se vraćaju u balans.