Žene problem sa mužem doživljavaju kao jedan od najvećih problema u braku

Problem sa mužem većeg ili manjeg intenziteta je osetila svaka žena u braku. Bitno je da se on na vreme reši. Žene često misle da će nakon razgovora kako bi rešili problem, suprug uvideti kako njegovi postupci deluju na njih. Dešava se, međutim, sledeće: one pričaju i ponovo pričaju šta ih muči, ali ih druga strana ne razume. Zatim pomisle da treba opet sve da ponove i da govore glasnije ne bi li se bolje razumeli. Muškarac se u tim situacijama oseća kao kućni ljubimac. Posebno ako mu nije najjasnije šta je zapravo problem, što je često slučaj. Razlike između polova su najčešći uzrok problema u braku mada to često ignorišemo. Koliko su razlike između polova dominantne, pokazuje i to da čak i ljubazan govor žena može muškarcima da izgleda kao manipulativan govor sa skrivenim namerama.

Problem sa mužem možemo posmatrati sa energetskog aspekta

Da bi se problem sa mužem i nesporazumi prevazišli, možemo ih izmestiti na drugo polje, polje energetskog i fenomenološkog delovanja. To postižemo na Sistemskim i Meta konstelacijama, gde ovakve probleme posmatramo iz drugog ugla i tako im prilazimo prilikom njihovog rešavanja. Na konstelacijama, gde se postave problemi između žene i muža, ili između partnera, dolazi do vrlo zanimljivih uvida. Ti radovi nam otkrivaju razne dimenzije i slojevitost ovih odnosa. Tako sam shvatio da ne postoji univerzalno rešenje za problem sa mužem, nego ono dolazi gotovo uvek odakle ga najmanje očekujemo. Za mene i za moje klijente to je manje važno, ali najvažnije je da se rešenje za problem sa mužem uvek može naći.

PRIJAVI SE