Problem sa izborom terapije donosi velike dileme, posebno ako je bolest opasna po pacijentov život

Problem sa izborom terapije, mogu nam rešiti Sistemske konstelacije, na energetskom nivou. Time dobijamo tačan i nedvosmislen uvid u vezi vrste terapije koja je najbolja za nas i naše izlečenje. Ako imamo više mogućnosti i nedoumica kako da se lečimo problem sa izborom nam dodatno povećava pritisak. Na radionicama možemo da dobijemo uvid sa tačnom gradacijom terapija od najbolje do one koja nam najmanje ili uopšte ne pomaže.

Takođe, možemo dobiti uvid i da li je određena kombinacija terapija dobra za nas, kao i redosled primene tih terapija. Sa takvim uvidom problem nestaje što nam donosi neophodan unutrašnji mir za uspešno lečenje.

PRIJAVI SE