Problem sa gubitkom posla može generisati i druge, recimo porodične probleme

Problem sa gubitkom posla više pogađa osobe koje imaju porodicu i koje su starije od 50 godina nego mlađe ljude. Gubitak posla može biti okidač za različite vrste problema: od anksioznosti, napada panike, psihosomatskih ispoljavanja, do nasilja prema sebi ili drugima. Ta “tačka ključanja” može izazvati sve ove manifestacije i izvući na površinu pitanja i probleme koji su bili dugo učaureni.

Problem sa gubitkom posla je vrlo visoko na listi stresnih događaja

Posledice toga mogu biti vrlo ozbiljne. Da li će se i u kojoj meri ovo ispoljiti zavisi od ličnosti, njenih kapaciteta, sposobnosti i prethodnih iskustava. Zavisi i od toga da li se ranije susretala i na koji način je osoba rešavala problem sa gubitkom posla. Osoba može da reaguje na različite načine: da postane pasivna, depresivna, ili besna i agresivna, sve do samodestrukcije ili osvete. Sistemske konstelacije nam omogućavaju da prihvatimo novonastalu situaciju, i time smanjimo nivo stresa ili da uklonimo energetsku blokadu. Cilj je da što pre dođemo u stanje da normalno funkcionišemo i potrudimo se da nađemo novi posao.