Problem sa bračnom imovinom može doneti dosta besanih noći

Problem sa bračnom imovinom je jedan od najčešćih problema prilikom razvoda. Linija između zajedničke i posebne imovine, grubo rečeno, poklapa se sa linijom kada ste stupili u brak. Ono što je bilo posebna imovina pre početka zajedničkog života, ostaje posebna imovina, a ono što je stvoreno u braku (uglavnom) je zajedničko. Na ovo pravilo na žalost retko ko obraća pažnju kada se venčava. Zbog toga kasnije može predstavljati problem, što je u skladu sa našim mentalitetom. Kada se pojave finansijski problemi ili kriza pred eventualni razvod, bračna imovina postaje važna činjenica.

Problem sa bračnom imovinom dolazi u fokus međusobnih odnosa u trenucima krize

Svako od supružnika smatra da njemu pripada više, tako da u takvim razgovorima najčešće dolazi do ozbiljnih nesuglasica i svađa. Kako svađe nikad ne rešavaju problem, poteže se za drugim alternativama ili opcijama radi odgovarajućeg rešenja. Liniju do koje neko mora popustiti kako bi se našlo kompromisno rešenje i rešio problem sa bračnom imovinom, možemo potražiti na Sistemskim konstelacijama. One nam omogućavaju, da vidimo situaciju iz drugog ugla, kako bi lakše rešili ovakve probleme.