Princip poverljivost Sistemskih konstelacija odnosi se i na genogram

Prema genogramu se ophodim kao prema ličnom dokumentu i on mi služi samo za preciznije postavljanje Sistemskih konstelacija. On ostaje kod klijenta pre i posle postavljanja radionice. Koristi se samo prilikom intervjua, tako da niko od učesnika nema uvid u njegov sardžaj.