Svi učesnici u Sistemskim konstelacijama su u obavezi da poštuju poverljivost informacija

U toku jedne radionice uradi se oko deset radova, tako da učesnici na kraju dana zaborave detalje i nemaju jasnu sliku šta je bilo u kom radu i šta se tačno desilo. Bez obzira na to, učesnici su u obavezi da čuvaju sadržaj konstelacija drugih učesnika i ne komentarišu i iznose detalje, a posebno identitet učesnika.