POSLOVNE KONSTELACIJE

Šta su poslovne, biznis i organizacione konstelacije

Poslovne, Biznis i Organizacione konstelacije su metod kojim uspešno identifikujemo i rešavamo, na energetskom nivou, probleme sa kojima se susreću firme, vlasnici firmi, direktori, menadžeri kao i zaposleni. Bilo da se radi o razvoju, organizaciji ili restrukturiranju firme, plasmanu robe, problemima firme, ili o prilivu i odlivu novca iz firme, kao i o nedoumicama i dilemama oko partnerskih ili konkurentskih odnosa ili o međuljudskim odnosima u firmi, Poslovne, Biznis i Organizacione konstelacije mogu pomoći menadžerima i vlasnicima firmi da dobiju različite vrste uvida i informacije o strateškom razvoju firme i poslovnom uspehu.

Takođe, Poslovne konstelacije mogu pomoći zaposlenima da dobiju informacije u kom pravcu da usmere i kako da izgrade svoju karijeru, ili reše različite probleme na poslu, kao, na primer, sa mobingom ili novcem.

Poslovne, Biznis i Organizacione konstelacije su metod kojim uspešno identifikujemo i rešavamo, na energetskom nivou, probleme sa kojima se susreću firme, vlasnici firmi, direktori, menadžeri kao i zaposleni. Bilo da se radi o razvoju, organizaciji ili restrukturiranju firme, plasmanu robe, problemima firme, ili o prilivu i odlivu novca iz firme, kao i o nedoumicama i dilemama oko partnerskih ili konkurentskih odnosa ili o međuljudskim odnosima u firmi, Poslovne, Biznis i Organizacione konstelacije mogu pomoći menadžerima i vlasnicima firmi da dobiju različite vrste uvida i informacije o strateškom razvoju firme i poslovnom uspehu.

Takođe, Poslovne konstelacije mogu pomoći zaposlenima da dobiju informacije u kom pravcu da usmere i kako da izgrade svoju karijeru, ili reše različite probleme na poslu, kao, na primer, sa mobingom ili novcem.

Poslovne, Biznis i Organizacione konstelacije nastale su razvojem Sistemskih konstelacija

Ovaj metod brzo su prihvatili biznis treneri i konstultanti u menadžmentu, kao i vlasnici firmi i menadžeri. Koliko je značajna njihova primena, govori nam i podatak da se primenjuju u kompanijama kako što su „Deimler – Benz“ (Mercedes), IBM, Nokia, BMW…

Vlasnik firme ili menadžer

Neki od problema koje vlasnici firmi i menadžeri mogu da reše na Poslovnim, Biznis i Organizacionim konstelacijama:

 • Problemi sa prilivom i odlivom novca iz firme
 • Dileme oko odabira radnika koji se primaju ili otpuštaju
 • Pitanja organizacione strukture kompanije
 • Rešavanje problema sa odnosima u firmi
 • Problemi sa novim projekatima i njihovom uspešnošću

Zaposleni

Neki od problema koje zaposleni u firmi ili kompaniji mogu da reše na Poslovnim konstelacijama:

 • Problem sa otkazom
 • Problem zbog mobinga na poslu
 • Problemi sa stresom na poslu
 • Problem sa uspehom na poslu
 • Dileme oko odabira firme u kojoj ćemo zaraditi više novca

Sa aspekta direktora

Možemo zaključiti, da su Poslovne, Biznis i Organizacione konstelacije pogodne za rešavanje brojnih problema, u smislu normativnog, strateškog i operativnog menadžmenta. Takođe su pogodne za rešavanje i simulaciju međuljudskih odnosa i različitih scenarija, kao i dinamike unutar ili između dve ili više kompanija. Takođe, možemo preduprediti posledice nepromišljenih i ishitrenih odluka koje mogu nastati kao rezultat neadekvatnih informacija ili njihovog potpunog nedostatka.

Organizacionih problema

Problemi i dileme vezani za organizaciju kompanija i firmi mogu se uspešno rešavati metodom Poslovnih, Biznis i Organizacionih konstelacija. Ovaj metod rešavanja problema i dilema može biti veoma interesantan menadžerima, direktorima, kao i vlasnicima firmi.Pomoću metode Poslovnih, Biznis i Organizacionih konstelacija možemo, eksperimentalno, na licu mesta, videti kako pozitivne tako i negativne efekte koji bi nastali prilikom promena u organizacionoj strukturi firme ili kompanije. Takođe, možemo videti šta podstiče ili obara željene poslovne rezultate i koje su prepreke poslovnom uspehu.

Precizni uvidi

U Poslovnoj, Biznis i Organizacionoj konstelaciji možemo eksperimentisati i dobiti precizne uvide i informacije. Tako, na primer, ako želimo videti prednosti, efekte i posledice ulaska naše firme ili kompanije u saradnju, ili partnerstvo sa nekom drugom kompanijom, možemo postaviti takvu konstelaciju. Praktično, Poslovne, Biznis i Organizacione konstelacije mogu na dati preciznu sliku stanja naše firme ili kompanije u budućnosti. Takođe, mogu nam ukazati na eventualne posledice nekih naših organizacionih poslovnih poteza. Na samoj radinici Poslovnih, Biznis i Organizacionih konstelacija možemo precizno izabrati onu soluciju koja nam donosi najbolji mogući efekat.

Sa aspekta zaposlenog

Poslovnim konstelacijama možemo rešavati probleme i nedoumice oko naših ličnih odnosa u firmi, odnosno na radnom mestu. Problem sa stresom, ili problem sa mobingom na poslu su često postavljana teme na Poslovnim konstelacijama. Promena posla ili radnog okruženja, odlazak u drugi grad ili inostranstvo zbog posla, sve su to pitanja i dileme koje možemo postaviti na radionici. Takođe, pitanje našeg uspešnog napredovanja na poslu, uz odgovarajuću novčanu nadoknadu, ali i ličnu satisfakciju je takođe jedno od pitanja i dilema koje možemo rešavati na Poslovnim konstelacijama.

Privatnost u Poslovnim, Biznis i Organizacionim konstelacijama

Poslovne, Biznis i Organizacione konstelacije mogu obezbediti potpunu privatnost. Bez obzira što su grupne radionice, mogu biti zatvorenog tipa, tako da niko od učesnika i prisutnih nema informacije čiji se rad posavlja, koja je tema, koji su rezultati rada i koja su moguća rešenja.

Neki od problema koji se mogu rešavati na Poslovnim konstelacijama

Radionice Poslovnih konstelacija su grupne radionice i prisutni mogu izabrati da li žele da prisustvuju samo kao posmatrači, ili kao učesnici ili da rade „lični rad“

 • Lični problemi
 • Problem sa stresom
 • Problem sa tugom
 • Loše komunikacije
 • Problem sa novcem
Detaljnije
 • Problemi u ljubavi
 • Problem u komunikaciji
 • Problem sa partnerom
 • Problem neverstva
 • Emotivni problem

Detaljnije
 • Porodični problemi

 • Problem sa mužem

 • Problemi sa decom

 • Problem zbog razvoda

 • Problem sa svekrvom

Detaljnije
 • Problem zbog traume

 • Mobing

 • Vršnjačko nasilje

 • Nasilje u porodici

 • Skrivena trauma

Detaljnije

PRIJAVITE SE NA RADIONICE

Proverite slobodne termine

LIČNI PATENT

Meta konstelacije