ŠTA SU POSLOVNE, BIZNIS I ORGANIZACIONE KONSTELACIJE

Poslovne, Biznis i Organizacione konstelacije su metod kojim uspešno identifikujemo i rešavamo, na energetskom nivou, probleme sa kojima se susreću firme, vlasnici firmi, direktori, menadžeri kao i zaposleni. Bilo da se radi o razvoju, organizaciji ili restrukturiranju firme, plasmanu robe, problemima firme, ili o prilivu i odlivu novca iz firme, kao i o nedoumicama i dilemama oko partnerskih ili konkurentskih odnosa ili o međuljudskim odnosima u firmi, Poslovne, Biznis i Organizacione konstelacije mogu pomoći menadžerima i vlasnicima firmi da dobiju različite vrste uvida i informacije o strateškom razvoju firme i poslovnom uspehu. Takođe, Poslovne konstelacije mogu pomoći zaposlenima da dobiju informacije u kom pravcu da usmere i kako da izgrade svoju karijeru, ili reše različite probleme na poslu, kao, na primer, sa mobingom ili novcem.

Vlasnik firme ili menadžer

Neki od problema koje vlasnici firmi i menadžeri mogu da reše na
Poslovnim, Biznis i Organizacionim konstelacijama:

◊ Problemi sa prilivom i odlivom novca iz firme
◊ Dileme oko odabira radnika koji se primaju ili otpuštaju
◊ Pitanja organizacione strukture kompanije
◊ Rešavanje problema sa odnosima u firmi
◊ Problemi sa novim projekatima i njihovom uspešnošću

pročitaj više

Zaposleni

Neki od problema koje zaposleni u firmi ili kompaniji mogu da reše na
Poslovnim konstelacijama:

◊ Problem sa otkazom
◊ Problem zbog mobinga na poslu
◊ Problemi sa stresom na poslu
◊ Problem sa uspehom na poslu
◊ Dileme oko odabira firme u kojoj ćemo zaraditi više novca

pročitaj više
TERMINI RADIONICA
PRIJAVA ZA RADIONICU

Privatnost u Poslovnim, Biznis i Organizacionim konstelacijama

Poslovne, Biznis i Organizacione konstelacije mogu obezbediti potpunu privatnost. Bez obzira što su grupne radionice, mogu biti zatvorenog tipa, tako da niko od učesnika i prisutnih nema informacije čiji se rad posavlja, koja je tema, koji su rezultati rada i koja su moguća rešenja

Poslovne, Biznis i Organizacione konstelacije nastale su razvojem Sistemskih konstelacija

Ovaj metod brzo su prihvatili biznis treneri i konstultanti u menadžmentu, kao i vlasnici firmi i menadžeri. Koliko je značajna njihova primena, govori nam i podatak da se primenjuju u kompanijama kako što su „Deimler – Benz“ (Mercedes), IBM, Nokia, BMW…

Kako izgledaju radionice Poslovnih, Biznis i Organizacionih konstelacija

Kako izgledaju radionice Poslovnih, Biznis i Organizacionih konstelacija

Kako se postavljaju i odvijaju
Poslovne, Biznis i Organizacione konstelacije

Poslovne, Biznis i Organizacione konstelacije funkcionišu tako, što klijent u toku intervjua sa konstelatorom definiše problem ili pitanje i najvažnije aktere i elemente (faktore) za uzrok i za rešenje problema ili dileme. Nakon intervjua, postavlja se konstelacija u informacionom polju i na osnovu dinamike konstelacije dobijamo precizne informacije i uvide šta se sve dešava u kompaniji, kako na nivou poslovnih problema, mogućih alternativnih rešenja, pravaca razvoja i njihovih prednosti i mana. Takođe mogu se dobiti informacije o pozicioniranju u odnosu na konkurenciju, kao i o rešavanju problema na nivou medjuljudskih odnosa. U daljem razvoju konstelacije, pred klijentom se odvija skrivena dinamika koja dovodi do niza mogućih rešenja, kako bi se postigao željeni cilj, ili neko drugo, moguće alternativno rešenje, za koje se, u toku konstelacije, ispostavi da je bolje.

Kakve informacije i rešenja dobijamo na
Poslovnim, Biznis i Organizacionim konstelacijama

Sam vlasnik rada, prilikom postavljanja Poslovne, Biznis i Organizacione konstelacije, može steći sliku u kakvom je trenutnom stanju njegova firma i kakvi su stvarni odnosi u njoj. To mu se može omogućiti, tako da ima osećaj, da je iznad nje i da sa neke virtuelne galerije posmatra sebe i ostale učesnike i parametre u svojoj firmi. Tako stiče realnu sliku svoje firme i realnosti svoje pozicije u firmi. Na konstelacijama može, takođe, dobiti gradaciju mogućih i za njega prihvatljivih rešenja za odgovarajuće probleme. Na klijentu je da odluči, na osnovu dobijenih informacija, o daljim koracima. Pri svemu tome, Poslovne, Biznis i Organizacione konstelacije mogu obezbediti potpunu privatnost, tako da niko od učesnika i prisutnih nema informacije čiji se rad postavlja, koja je tema, koji su rezultati rada i koja su moguća rešenja.

Zaposleni

Tajming

Tržište

Cena

Novac

Firma

Menadžer

Direktor

Zaposleni

Tajming

Tržište

Cena

Novac

Firma

Menadžer

Direktor

Rešavanje organizacionih problema metodom
Poslovnih, Biznis i Organizacionih konstelacija

Rešavanje organizacionih problema metodom
Poslovnih, Biznis i Organizacionih konstelacija

Rešavanje organizacionih problema i dilema u kompanijama i firmama

Problemi i dileme vezani za organizaciju kompanija i firmi mogu se uspešno rešavati metodom Poslovnih, Biznis i Organizacionih konstelacija. Ovaj metod rešavanja problema i dilema može biti veoma interesantan menadžerima, direktorima, kao i vlasnicima firmi. Pomoću metode Poslovnih, Biznis i Organizacionih konstelacija možemo, eksperimentalno, na licu mesta, videti kako pozitivne tako i negativne efekte koji bi nastali prilikom promena u organizacionoj strukturi firme ili kompanije. Takođe, možemo videti šta podstiče ili obara željene poslovne rezultate i koje su prepreke poslovnom uspehu. Pri tome dobijamo ponudu više rešenja kao i njihovu gradaciju u doprinosu poslovnom uspehu.

U Poslovnoj, Biznis ili Organizacionoj konstelaciji možemo dobiti precizne uvide

U Poslovnoj, Biznis i Organizacionoj konstelaciji možemo eksperimentisati i dobiti precizne uvide i informacije. Tako, na primer, ako želimo videti prednosti, efekte i posledice ulaska naše firme ili kompanije u saradnju, ili partnerstvo sa nekom drugom kompanijom, možemo postaviti takvu konstelaciju. Praktično, Poslovne, Biznis i Organizacione konstelacije mogu na dati preciznu sliku stanja naše firme ili kompanije u budućnosti. Takođe, mogu nam ukazati na eventualne posledice nekih naših organizacionih poslovnih poteza. Na samoj radinici Poslovnih, Biznis i Organizacionih konstelacija možemo precizno izabrati onu soluciju koja nam donosi najbolji mogući efekat i prosperitet firme ili kompanije.

TERMINI RADIONICA
PRIJAVA ZA RADIONICU

Rešavanje problema u firmi

Rešavanje problema u firmi

Rešavanje problema sa aspekta menadžera ili direktora

Možemo zaključiti, da su Poslovne, Biznis i Organizacione konstelacije pogodne za rešavanje brojnih problema, u smislu normativnog, strateškog i operativnog menadžmenta. Takođe su pogodne za rešavanje i simulaciju međuljudskih odnosa i različitih scenarija, kao i dinamike unutar ili između dve ili više kompanija. Takođe, možemo preduprediti posledice nepromišljenih i ishitrenih odluka koje mogu nastati kao rezultat neadekvatnih informacija ili njihovog potpunog nedostatka.

Rešavanje problema sa aspekta zaposlenog

Poslovnim konstelacijama možemo rešavati probleme i nedoumice oko naših ličnih odnosa u firmi, odnosno na radnom mestu. Problem sa stresom, ili problem sa mobingom na poslu su često postavljana teme na Poslovnim konstelacijama. Promena posla ili radnog okruženja, odlazak u drugi grad ili inostranstvo zbog posla, sve su to pitanja i dileme koje možemo postaviti na radionici. Takođe, pitanje našeg uspešnog napredovanja na poslu, uz odgovarajuću novčanu nadoknadu, ali i ličnu satisfakciju je takođe jedno od pitanja i dilema koje možemo rešavati na Poslovnim konstelacijama.

RADIONICE SISTEMSKIH KONSTELACIJA

Gde se održavaju radionice Sistemskih konstelacija

Beograd

Novi Sad

Subotica

Niš

TERMINI RADIONICA
PRIJAVA ZA RADIONICU

Biografija

Rođen sam 09. 06. 1959. godine, kao treće dete, od oca Vlatka (majora JNA, a kasnije pravnika) i majke Branke (farmaceuta) u Zrenjaninu. Osnovnu školu, kao i gimnaziju, takođe sam završio u Zrenjaninu.

U mom rodnom gradu, započeo sam i sa ozbiljnim bavljenjem sportom. Vaterpolo sam igrao punih 19 godina. Od toga 14 godina u Saveznoj ligi Jugoslavije. Imao sam čast, da najčešće budem i kapiten vaterpolo ekipe. Još kao aktivnom igraču, Ratko Rudić najbolji trener bivše Jugoslavije, dozvolio mi je da kod njega završim trenersku školu.

  1. godine, upisujem fakultet i selim se za Beograd, znajući da ću u njemu i ostati da živim. Kasnije, 1985. otvaram svoju prvu privatnu firmu. U biznisu, kao svoj najveći uspeh dostižem 1998. godine, kada sam od multinacionalne američke kompanije “ Sara Lee”, bio proglašen za najboljeg menadžera u Evropi.

Početkom raspada Jugoslavije, selim se sa suprugom u Prag, gde se bavim biznisom i treniram praški vaterpolo klub Slavija. Tamo, 1994. postajem ponosni otac divne devojčice. Godine 1997.moja tadašnja supruga i ja zajednički smo odlučili da ne živimo više zajedno. Na radionici Sistemskih konstelacija 2005. godine, srećem svoju sadašnju suprugu. više