PORODIČNE KONSTELACIJE

Radionice Porodičnih i Sistemskih konstelacija su grupne, energetske i iskustvene

Porodične konstelacije (Poredak ljubavi, Porodični poredak, Order of Love ) su fenomenološki metod kojim se mogu rešavati različite vrste problema na energetskom nivou. Tokom Porodičnih konstelacija možemo otkriti energetske blokade koje su uzrok problema zbog koga je klijent krenuo putem traženja rešenja i došao na Konstelacije. Njihovim deblokadama i uspostavljanjem normalnog toka pozitivne energije dolazi, fenomenološkim i transgeneracijskim putem, do rešavanja problema na energetskom nivou. Porodične konstelacije je razvio poznati nemački terapeut Bert Helinger, koji je njihov rodonačelinik i zahvaljujući njemu i njihovoj uspešnosti u rešavanju, pre svega porodičnih problema, danas se porodične konstelacije primenjuju u celom svetu. Širom Evrope, Severne i Južne Amerike, Azije i Australije mnogi obučeni konstelatori ih primenjuju i koriste kao metod izbora u rešavanju ličnih i porodičnih problema.

Radionice Porodičnih konstelacija su transgeneracijske, vanvremenske, vanprostorne i iskustvene , tako da klijent posmatrajući ih, a kasnije u toku svog rada i učestvujući u njima, stiče neprocenjivo iskustvo i uvide koji mu direktno pomažu u rešavanju svog zadatog problema – teme svog rada. Istovremeno i učesnici i posmatrači u tom radu stiču životna iskustva i uvide, koja im mogu biti vrlo poučna i važna za rešavanje problema u njihovom svakodnevnom životu. Pošto su Konstelacije vanvremenske, problem možemo detektovati i delovati na njega i više generacija unazad, na samom izvoru nastajanja problema. Razrešenjem i deblokadom energetskog čvorišta, svi srodnici mogu osetiti olakšanje i razrešenje problema zahvaljujući vanprostornom i transgeneracijskom delovanju unutar porodične konstelacije.

Porodične konstelacije (Poredak ljubavi, Porodični poredak, Order of Love ) su fenomenološki metod kojim se mogu rešavati različite vrste problema na energetskom nivou. Tokom Porodičnih konstelacija možemo otkriti energetske blokade koje su uzrok problema zbog koga je klijent krenuo putem traženja rešenja i došao na Konstelacije. Njihovim deblokadama i uspostavljanjem normalnog toka pozitivne energije dolazi, fenomenološkim i transgeneracijskim putem, do rešavanja problema na energetskom nivou. Porodične konstelacije je razvio poznati nemački terapeut Bert Helinger, koji je njihov rodonačelinik i zahvaljujući njemu i njihovoj uspešnosti u rešavanju, pre svega porodičnih problema, danas se porodične konstelacije primenjuju u celom svetu. Širom Evrope, Severne i Južne Amerike, Azije i Australije mnogi obučeni konstelatori ih primenjuju i koriste kao metod izbora u rešavanju ličnih i porodičnih problema.

Radionice Porodičnih konstelacija su transgeneracijske, vanvremenske, vanprostorne i iskustvene , tako da klijent posmatrajući ih, a kasnije u toku svog rada i učestvujući u njima, stiče neprocenjivo iskustvo i uvide koji mu direktno pomažu u rešavanju svog zadatog problema – teme svog rada. Istovremeno i učesnici i posmatrači u tom radu stiču životna iskustva i uvide, koja im mogu biti vrlo poučna i važna za rešavanje problema u njihovom svakodnevnom životu. Pošto su Konstelacije vanvremenske, problem možemo detektovati i delovati na njega i više generacija unazad, na samom izvoru nastajanja problema. Razrešenjem i deblokadom energetskog čvorišta, svi srodnici mogu osetiti olakšanje i razrešenje problema zahvaljujući vanprostornom i transgeneracijskom delovanju unutar porodične konstelacije.

Kako deluju porodične konstelacije

Radionice Porodičnih konstelacija su grupne radionice i prisutni mogu izabrati da li žele da prisustvuju samo kao posmatrači, ili kao učesnici ili da rade „lični rad“. Nivoi učestvovanja su podeljeni po hijerarhiji. Prvi i najslabiji nivo delovanja ispoljava se na one učesnike koji su samo posmatrači u Porodičnim konstelacijama, bez ikakvog drugog učešća.

Životni problemi

Kada imamo problem u životu koji nas dugo muči i predstavlja prepreku da živimo život punim plućima, da ostvarimo napredak u životu, da ostvarimo životne ciljeve… Kada ne postoje očigledni, objektivni razlozi za tako nešto, ili mislimo da znamo razlog, a nemamo više snage da se nosimo sa životnim nedaćama, neminovno se zapitamo zašto se to baš nama dešava, zašto je nama toliko teško u životu.

Rešenje postoji

Bilo da se radi o problemu sa roditeljima ili problemu sa decom, o nemogućnosti pronalaženja pravog partnera, usamljenosti, nerazumevanju okoline, ali i o naizgled jednostavnom problemu, blokadi u učenju, kada ne možemo da završimo studije… Kada imamo utisak da nam novac curi iz ruku i kada dođemo u situaciju da to što nam se dešava deluje kao nepremostiva prepreka u životu.

Potraga za rešenjem

Neki od nas u takvoj situaciji očajavaju, neki guraju dalje i očekuju da će problem nestati sam od sebe, a neki se upućuju na put u potrazi za rešenjem. Jedan od puteva su i Konstelacijske radionice. Koren životne blokade, u velikom broju slučajeva, leži u porodici, nekada i kod dalekih predaka i često su generacijske. Zbog toga, u većini slučajeva, prvo postavljam Porodičnu konstelaciju.

Princip hijerarhije

Važan princip u Porodičnim konstelacijama je princip hijerarhije u porodici, koji se mora se ispoštovati prilikom postavljanja konstelacije. Veoma je važno ispoštovati generacijski redosled, na primer, prvorođeno dete se postavlja prvo u hijerarhijskom nizu, a zatim ostala deca, po redosledu rođenja. Nepoštovanje ovog principa u konstelaciji kao i u životu dovodi do pogrešnog toka, a ponekad i totalne blokade energije i samim tim do problema.

Energija ljubavi

U dugogodišnjoj praksi, pokazalo se da je najjača energija sa pozitivnim delovanjem, energija ljubavi. Ljubav, na radionicama, posmatramo u njenom najširem i najopštijem obliku, a ne usko kao, na primer, energiju zaljubljenog para. Za rešenje problema je veoma važno omogućiti slobodan protok energije ljubavi kroz sve članove porodičnog sistema. Ova fenomenološka pojava dovodi do psihološkog rasterećenja i pokreće proces razrešenja i isceljenja.

Davanje i primanje

Još jedan princip je izuzetno važan u Porodičnim konstelacijama, kao i u životu, a to je princip davanja i primanja. Svaka neravnoteža davanja i primanja u okviru porodice ili partnerskih odnosa, gotovo po pravilu, izaziva niz problema. I u slučaju prekomernog davanja, kao i u slučaju preteranog uzimanja, te osobe stvaraju disbalans u porodici, ili zajednici. Taj disbalans može biti uzrok brojnih problema.

Kako se pripremiti za

radionicu konstelacija

Radionice Porodičnih i Sistemskih konstelacija su grupne, energetske i iskustvene. Učestvovanje u radionicama je dobrovoljno i odgovorno i u njima stičemo nove uvide. Porodične i Sistemske konstelacije nisu zamena za psihoterapiju ili medicinski tretman. Svako od učesnika preuzima ličnu odgovornost za svoj lični proces, za nivo svog učestvovanja, kao i za efekte svog rada.

Neki od problema koji se mogu rešavati na Porodičnim konstelacijama

Radionice Porodičnih konstelacija su grupne radionice i prisutni mogu izabrati da li žele da prisustvuju samo kao posmatrači, ili kao učesnici ili da rade „lični rad“

 • Lični problemi
 • Problem sa stresom
 • Problem sa tugom
 • Loše komunikacije
 • Problem sa novcem
Detaljnije
 • Problemi u ljubavi
 • Problem u komunikaciji
 • Problem sa partnerom
 • Problem neverstva
 • Emotivni problem

Detaljnije
 • Porodični problemi

 • Problem sa mužem

 • Problemi sa decom

 • Problem zbog razvoda

 • Problem sa svekrvom

Detaljnije
 • Problem zbog traume

 • Mobing

 • Vršnjačko nasilje

 • Nasilje u porodici

 • Skrivena trauma

Detaljnije

PRIJAVITE SE NA RADIONICE

Proverite slobodne termine

LIČNI PATENT

Meta konstelacije