Pogledaj svoj problem iz drugog ugla

Svet oko nas je veliki sistem koji se sastoji od beskrajnog broja manjih sistema koji međusobno utiču jedni na druge.

Na Sistemskim konstelacijama sebe i svoj problem vidimo iz drugog ugla

Ako ste u situaciji da već duže vreme bezuspešno pokušavate da rešite svoj problem, ili probleme, možete doći na radionicu Sistemskih konstelacija.

Na radionici ćemo raditi na tome da nađemo njihove uzroke, korene i da ih sagledamo iz drugog ugla. To dovodi do rešenja problema na jedan drugi način.

Sistemske konstelacije su fenomenološki, vanvremenski, vanprostorni i iskustveni metod koji nam to omogućava.

Svet oko nas je skup manjih sistema koji su u međusobnoj vezi

Svet oko sebe posmatram kao veliki sistem. Veliki sistem se sastoji od beskrajnog broja manjih sistema, koji međusobno utiču jedni na druge.

Najmanji sistem koji posmatram u procesu rešavanja problema je ćelija. Veći sistem je organ, kao skup ćelija, zatim ljudsko telo, kao skup organa. Iznad toga je čovek. Čovek je jedinstveni sistem koji se sastoji iz tela, duše, duha, i sudbine.

Dalje, jedan od važnijih sistema, u kojima funkcionišemo, je naša porodica, uža, ali i šira. Kao sisteme možemo posmatrati i firmu u kojoj radimo, školu u koju idemo, sportski klub, grad, odnosno zemlju u kojoj živimo itd.

Svi članovi ovih sistema se nalaze u međusobnim odnosima i svaki od ovih sistema ima određenu vibraciju. Svaki sistem, kao i sve u prirodi, teži da vibrira u svojoj prirodnoj frekvenciji, frekvenciji harmonije.

Koren problema u sistemu vibrira drugačijom frekvencijom

Kada neki deo sistema vibrira drugom frekvencijom, sistem se „buni“. Time problem izlazi na površinu i različito se manifestuje.

Suviše visoke ili suviše niske frekvencije dovode do toga da se ta disharmonija javlja kako uzrok naših problema. Problemi se često manifestuju kao: nesuglasice, fizičke bolesti, psihički poremećaji, različita emotivna stanja, gubitak novca, gubitak posla itd..

Porodica, odnosno neki od njenih članova, mogu duže da budu u disharmoniji. Ovakva energetska situacija može da uzrokuje probleme koji se ponavljaju iz generacije u generaciju.

Znajući sve ovo, tražim koren (uzrok) problema u sistemu, koji se manifestuje drugačijom frekvencijom. Detektovani uzrok ima za posledicu neodgovarajući protok energije.

Kada pronađem uzrok, radim na deblokadi i uspostavljanju normalnog protoka energije. Kao posledica toga maifestuje se rešavanje datog problema. Koristeći se vanvremenskim i vanprostornim osobinama Sistemskih konstelacija, možemo uspešno rešavati ovakve situacije.

Konstelacija može da se odvija bez prisustva ostalih članova porodice ili drugih sistema.

Pri rešavanju problema, na Sistemskim konstelacijama primenjujem holistički pristup

Uvidima koje dobijemo i specifičnim pristupom rešavanju problema, na radionicama Sistemskih konstelacija klijent ujedno stiče mogućnost da u istom trenutku otkloni energetski uzrok problema, na primer bolesti, i napravi ozbiljne korake u ličnom rastu i razvoju.

Na Sistemskim konstelacijama nam se otvara potpuno nova perspektiva

Sistemske konstelacije, za razliku od drugih metoda, omogućavaju nam da sebe i svoj problem pogledamo istovremeno iz više uglova. Postavljajući predstavnike u svom radu imamo mogućnost za tako nešto. Na ovaj način dobijamo tačnu sliku kakva je realna situacija, kakva je realna slika problema.

Možemo izabrati predstavnika za sebe, problem koji imamo i predstavnike za ostale osobe koje su bitne za datu situaciju. Tada, po postavljanju konstelacije, sednemo na svoje mesto i posmatramo šta se dešava.

Ova nova perspektiva nam omogućava da sebe i svoj problem vidimo iz drugog ugla. Takođe, vidimo i nama dobro poznate ljude u kakvom su odnosu prema nama.

Ono što je možda najvažnije u svemu tome je to, da u ovakvim konstelacijama stičemo tačnu sliku kakva je realna situacija bez ikakvih predrasuda i uticaja naših ili nekih drugih osoba.

Na Sistemskim konstelacijama, jedno od osnovnih načela pristupa rešavanju problema je prihvatanje

U Sistemskim konstelacijama, koji imaju za temu bolest klijenta, na početku rada često se dešava da se predstavnik klijenta koji je bolestan, bori sa predstavnikom bolesti. To ne daje nikakve rezultate u smislu rešavanja problema bolesti, već naprotiv, predstavnik bolesti najčešće, spontano, izgovori sledeću rečenicu: ” Što me više guraš, ja sam sve jači i veći “. Ovakva rečenica nam još jednom potvrđuje da je za rešavanje problema potreban drugačiji pristup. Zbog toga, u Sistemskim konstelacijama, prilikom rešavanja problema, primenjujem sasvim drugu filozofiju, koja nije uobičajena. Tako na primer, pristup nije da se bolest pobedi, već da se pronađe njen sistemski i energetski uzrok, razjasni se i prihvati bolest kao takva i posebno se obrati pažnja na poruku koju nam ta bolest donosi. Jedino holistički pristup rešavanja problema može dati neki rezultat.

PRIJAVITE SE NA RADIONICE

Proverite slobodne termine

LIČNI PATENT

Meta konstelacije