Loading...
O meni 2018-01-08T22:11:31+00:00

Biografija

Rođen sam 09. 06. 1959. godine, kao treće dete, od oca Vlatka (majora JNA, a kasnije pravnika) i majke Branke (farmaceuta) u Zrenjaninu. Osnovnu školu, kao i gimnaziju, takođe sam završio u Zrenjaninu.

U mom rodnom gradu, započeo sam i sa ozbiljnim bavljenjem sportom. Vaterpolo sam igrao punih 19 godina, od toga 14 godina u Saveznoj ligi Jugoslavije. Imao sam čast da najčešće budem i kapiten vaterpolo ekipe. Još kao aktivnom igraču, Ratko Rudić najbolji trener bivše Jugoslavije, dozvolio mi je da kod njega završim trenersku školu.

  1. godine, upisujem fakultet i selim se za Beograd, znajući da ću u njemu i ostati da živim. Kasnije, 1985. otvaram svoju prvu privatnu firmu. U biznisu svoj najveći uspeh dostižem 1998. godine kada sam, od multinacionalne američke kompanije “ Sara Lee”, bio proglašen za najboljeg menadžera u Evropi.

Početkom raspada Jugoslavije selim se sa suprugom u Prag, gde se bavim biznisom i treniram praški vaterpolo klub Slavija. Tamo, 1994. postajem ponosni otac divne devojčice. Godine 1997. moja tadašnja supruga i ja zajednički smo odlučili da ne živimo više zajedno. Na radionici Sistemskih konstelacija 2005. godine srećem svoju sadašnju suprugu.

Loading...

Bert Hellinger

Bert Hellinger (1925) nemački psihoterapeut, osnivač i rodonačelnik Porodičnih konstelacija (Poredak ljubavi, order of Love, Porodični poredak, Order…). Autor je preko 100 knjiga na ovu temu, poznatih u celom svetu. Prvi put je bio u Beogradu 2004. od kada datira i ova fotografija.

U Srbiji su 2007. godine Sistemske konstelacije i kod nas zvanično registrovane kao pomoćna, tradicionalna, komplementarna i alternativna metoda, istovremeno sa homeopatijom, jogom, akupunkturom i drugim metodama.

Konstelacije nekad

Sa Sistemskim konstelacijama susreo sam se, po prvi put, krajem devedesetih u Beogradu. Konstelacije je vodila gospođa Lidija Pecotić. Moje ozbiljno zanimanje i učenje o ovoj tehnici počinjem 2003.godine kod, tada poznatog terapeuta, gospodina Vlade Ilića. Svoj skromni doprinos dajem u organizaciji kongresa 2004. godine, kada gospodin Bert Hellinger prvi put dolazi na međunarodni skup u Beograd. Sa Vladom sam proveo četiri godine i 2007. godine prelazim kod gospodina Vedrana Kraljete. Sa Vedranom sam proveo najviše vremena, držao je radionice dva puta mesečno, subotom i nedeljom u Beogradu. Vedran, koga mnogo cenim i poštujem, omogućio mi je mnogo toga i preneo mi je ogromno znanje i iskustvo. Samo kod njega sam uradio oko 100 svojih radova i učestvovao sam u preko 1200 tuđih konstelacija. Kažu da je ovo zasigurno nezvanični rekord Balkana, a možda i šire. Od 2007. godine, Vedran mi je dozvolio i omogućio da, uz njegovu asistenciju, vodim neke radove. Takođe mi je dozvolio, na moje insistiranje, da krenem sa eksperimentima u nekim, za to pogodnim, radovima. U konstelatorskom smislu, u saradnji sa njim, u junu 2016.godine tačno na Vidovdan, vodim konstelaciju Kosovski boj. On me tada, na konstelacijama, proglašava za viteza Sistemskih konstelacija. To je ujedno bio i vrhunac naše dugogodišnje saradnje. Od 2017. godine usko sarađujem sa gospođom Majom Mandić. Od nje, pri svakom susretu, takođe saznam nešto novo i nadogradim svoje znanje i iskustvo. Zbog toga prema njoj gajim poštovanje i zahvalnost.

VRSTE KONSTELACIJA KOJIMA SE BAVIM

Sistemske konstelacije


Šta su Sistemske konstelacije

Na radionicama Sistemskih konstelacija mogu se postaviti i razrešiti različiti problemi kao što međuljudski odnosi, lični problemi, zdravstveni, materijalni problemi i mnogi drugi, kao i dobiti odgovori na mnoga pitanja. Okreni ->

Sistemske konstelacije su šire i sveobuhvatnije od Porodičnih jer se bave poremećajem toka energije i energetskim blokadama u različitim sistemima. Takođe, faktori koji utiču na blokadu, kao i na razrešenje su različiti i daleko prevazilaze okvire porodice. Pored toga, Sistemske konstelacije se bave rešavanje problema na energetskom nivou u svim sistemima kojima istovremeno pripadamo, kao što su uža i šira porodica, poslovno okruženje, prijatelji, škola, organizacije čiji smo članovi itd. Možemo dobiti i odgovore na pitanja i dileme u vezi izbora fakulteta, vrste posla, odlaska u inostranstvo i sl.

Pročitaj više

Meta
konstelacije 


Šta su Meta konstelacije

Meta konstelacije su najkompleksnije i od konstelatora zahtevaju filigrantsku preciznost. Meta konstelacije najčešće primenjujem kada uvidim da je koren problema kod klijenta izuzetno dubok i višeslojan. Okreni ->

Kod klijenata koji su godinama neuspešno pokušavali da reše neki svoj problem, metodom Meta konstelacija sam postigao značajne rezultate u rešavanju tog njihovog problema. Saznanja i iskustva koje sam sakupio tokom niza godina eksperimentisanja, preneo sam na svoj pravac konstelacija, koje sam kasnije nazvao Meta konstelacije i koji primenjujem ukoliko se za to ukaže potreba u toku radionice. U Meta konstelacijma, po potrebi, odnosno u zavisnosti od problema koji klijent želi tim putem da reši, uvodim uvodim predstavnike za Meta pojmove, kao što su duša, duh, telo i sudbina.

Pročitaj više

Poslovne
konstelacije


Šta su Poslovne konstelacije

Na radionicama Poslovnih konstelacija mogu se postaviti i razrešiti različiti poslovni problemi kao što su međuljudski odnosi, stres, neodgovarajući prihodi, mobing, kao i dileme oko izbora posla, izbora zaposlenih i mnogi drugi. Okreni ->

Poslovne konstelacije nam mogu dati nove uvide i ukazati gde i kakav nas uspeh čeka, tako da problem možemo rešiti na drugačiji način. Ako poslovni problem posmatramo sa energetskog aspekta i prilikom postavljanja Sistemskih konstelacija uočimo njegovu blokadu, pronalaženjem uzroka i korena te blokade i njenim razrešenjem možemo uspostaviti normalan tok pozitivne energije, tako da se poslovni uspeh može očekivati. Takođe, posmatrajući novac sa energetskog aspekta,  može se eventualna energetska blokada razrešiti tako da novac može nesmetano da cirkuliše u poslu.

Pročitaj više

Sportske
konstelacije


Šta su Sportske konstelacije

Na radionicama Sportskih konstelacija mogu se postaviti i razrešiti različiti sportski problemi kao što su odnosi sportista - trener, stres, trema, neodgovarajući prihodi, kao i dileme oko izbora sportskog kluba, izbora zemlje u kojoj nastaviti karijeru i mnogi drugi. Okreni ->

Problem sa trenerom, sa povredama u sportu, sa rukovodstvom kluba i drugi problemi su mnogim talentovanim igračima okončali karijeru. Svaki od ovih problema su za sportistu, a pogotovo ako se ponavlju, ozbiljna prepreka napredovanju u sportu i donose neuspehe. Sportske konstelacije omogućavaju da se ovakvi problemi ublaže i reše, sa energetskog aspekta. Time sportska karijera može ići uzlaznom putanjom. Takođe, možete naći odgovor u vezi izbora sporta za multitalentovanu decu, izbora sportskog kluba, dileme oko odlaska u inostranstvo kao i na druga pitanja i dileme.

Pročitaj više

Porodične
konstelacije


Šta su Porodične konstelacije

Na radionicama Porodičnih konstelacija mogu se postaviti i razrešiti različiti problemi kao što odnosi sa majkom ili ocem, odnosi sa bračnim drugom, ljubavni problemi, lični problemi, problemi kao posledica traume i mnogi drugi. Okreni ->

Koren i uzroci porodičnih problema vrlo često leže duboko u prošlosti i ponavljaju se kroz generacije. Najčešće se ispoljavaju kroz nepostojanje komunikacije ili nedostatak roditeljske ljubavi, nemogućnost pronalaženja odgovarajućeg partnera, a u ozbiljnijim slučajevima kroz materijalne ili zdravstvene probleme.

Na primer, problem sa ocem u detinjstvu može se reflektovati na partnera ili supružnika kasnije u životu. Otkrivanjem i razrešenjem energetske blokade pozitivne efekte osećaju svi članovi porodice.

Pročitaj više