META KONSTELACIJE

Rešavanje problema Meta konstelacijama

Kada imamo problem u životu koji nas dugo muči i predstavlja prepreku da živimo život punim plućima, da ostvarimo napredak u životu, da ostvarimo životne ciljeve…. Kada ne postoje očigledni, objektivni razlozi za tako nešto, neminovno se zapitamo zašto se to (baš nama) dešava.

Neki od nas u takvoj situaciji očajavaju, neki guraju dalje i očekuju da će problem nestati sam od sebe, a neki se upućuju na put u potrazi za rešenjem. Jedan od tih puteva su i Konstelacijske radionice. Kada se iscrpe sve ostale mogućnosti, postavljam Meta konstelaciju.

Kada imamo problem u životu koji nas dugo muči i predstavlja prepreku da živimo život punim plućima, da ostvarimo napredak u životu, da ostvarimo životne ciljeve…. Kada ne postoje očigledni, objektivni razlozi za tako nešto, neminovno se zapitamo zašto se to (baš nama) dešava.

Neki od nas u takvoj situaciji očajavaju, neki guraju dalje i očekuju da će problem nestati sam od sebe, a neki se upućuju na put u potrazi za rešenjem. Jedan od tih puteva su i Konstelacijske radionice. Kada se iscrpe sve ostale mogućnosti, postavljam Meta konstelaciju.

Duh, duša, telo i sudbina su delovi ljudskog bića

Meta konstelacije su nastale kao rezultat mog višegodišnjeg eksperimentisanja i rada na sebi. Predmet mojih eksperimenata su prvenstveno bili međusobni odnosi pojmova kao što su duh, duša, telo i sudbina, kako se ispoljava taj disbalans i njihova težnja ka međusobnoj harmoniji, skladu i povezanosti.

Duh, duša, telo, sudbina su samo neki od Meta pojmova sa kojima radim

Ponekad dramatični događaji, neraščišćeni računi, problematične veze dovode do određenih situacija u sadašnjem životu klijenta, do vrlo komplikovanih i, na prvi pogled, nejasnih i nepremostivih problema. U Meta konstelaciji se nekada pokaže da duša iz prethodnog života ima direktan uticaj na probleme i blokade u klijentovom sadašnjem životu.

Problemi ukazuju na disharmoniju duha, duše, tela i sudbine

U toku same Meta konstelacije, kada se problem u ovom, a pogotovu u nekom prethodom klijentovom životu razreši, duša vibrira drugačije i samim tim menja boju. Sami predstavnici, a i klijent, u toku konstelacije osete olakšanje i vibririraju drugačije. Ovim se direktno manifestuje povezanost Meta konstelacija sa našim Ličnim rastom i razvojem.

Meta konstelacije i boja duše

Svaka duša tokom svog razvoja menja boju po tačnom redosledu. Na Meta konstelacijama, u direktnoj komunikaciji sa predstavnikom duše klijenta mogu konstatovati njen trenutni nivo razvoja. Sistemske i Meta konstelacije su, po mom ličnom iskustvu i mišljenju, idealne za rad na sebi u ličnom rastu i razvoju.

Trenutni nivo razvoja duše

Svaka duša tokom svog razvoja menja boju po tačnom redosledu. Na Meta konstelacijama, u direktnoj komunikaciji sa predstavnikom duše klijenta mogu konstatovati njen trenutni nivo razvoja. Sistemske i Meta konstelacije su, po mom ličnom iskustvu i mišljenju, idealne za rad na sebi u ličnom rastu i razvoju.

Lični rast i razvoj se reflektuju na razvoj duše

U toku same Meta konstelacije, kada se problem u ovom, a pogotovu u nekom prethodom klijentovom životu razreši, duša vibrira drugačije i samim tim menja boju. Sami predstavnici, a i klijent, u toku konstelacije osete olakšanje i vibririraju drugačije. Ovim se direktno manifestuje povezanost Meta konstelacija sa našim Ličnim rastom i razvojem.

Meta konstelacije i prethodni životi

Pomoću Meta konstelacija možemo potražiti energetske blokade, koje nam uzrokuju probleme u sadašnjem životu, a vezane su za neke od naših predhodnih života.

Postoje problemi čije uzroke ne možemo povezati sa sadašnjim životom

Ponekad dramatični događaji, neraščišćeni računi, problematične veze dovode do određenih situacija u sadašnjem životu klijenta, do vrlo komplikovanih i, na prvi pogled, nejasnih i nepremostivih problema. U Meta konstelaciji se nekada pokaže da duša iz prethodnog života ima direktan uticaj na probleme i blokade u klijentovom sadašnjem životu.

U Meta konstelacijama, po potrebi, ispitujem i klijentove prethodne živote

U Meta konstelacijama, po potrebi, ispitujem i klijentove prethodne živote i neka ključna dešavanja u njima, koja imaju nedvosmislen uticaj na današnji klijentov život. Na poseban način uspostavljam vezu između klijenta u sadašnjem vremenu, sa trenutnim problemom i njegovog predstavnika u nekim od njegovih prethodnih života.

Informaciono polje u Meta konstelacijama

Informaciono polje u Meta konstelacijama prelazi u informacijonu sferu sa mnogo više dimenzija koja je vrlo osetljiva na promene, tako da ima svoja drugačija pravila od informaconog polja Sistemskih i Porodičnih konstelacija.

U Meta konstelacijama koristim metod višestruke provere

Tokom vođenja Meta konstelacije otvara se potpuno drugačije informaciono polje i od mene, kao konstelatora, zahteva maksimalnu koncentraciju i energiju i potpunu posvećenost da bih uspešno primao informacije i da ne bih zavisio samo od informacija koje primaju učesnici. To je metod višestruke provere. Meta konstelacija su, uglavnom, mnogo jače i dublje od svih ostalih konstelacija. Takođe, od učesnika zahtevam još veću disciplinu i koncentraciju nego što je to potrebno u Sistemskim konstelacijama.

Meta konstelacije se postavljaju kada se za to ukaže potreba

Kod klijenata koji su više puta, nekada čak i godinama, bezuspešno pokušavali da reše neki svoj problem, metodom Meta konstelacija dolazi do značajnih pomeranja ka rešenju tog problema. U Meta konstelaciji se otvara potpuno drugačije informaciono polje, koje zahteva posebnu tehniku, koju sam razvio kroz višegodišnji rad na ovu temu. Meta konstelacije se postavljaju kada se za to ukaže potreba. Ovaj metod se nameće, najčešće, kao jedan od težih i možda poslednjih pokušaja pronalaska i otklanjanja pojedinačne, ili višestrukih energetskih blokada kod klijenta.

Razvoj i opseg delovanja Meta konstelacija

Meta konsetlacije, praktično nemaju nikakvih ograničenja. Najveći i jedini ograničavajući faktor smo mi sami i naš um. Prepuštajući se Meta konstelacijama možemo rešavati sve vrste problema i nedoumica.

Prvi eksperimenti u razvoju Meta konstelacija

Prve eksperimente u svojim ličnim radovima počeo sam još 2008. godine. Prilikom postavljanja konstelacije, elementi kao što su informaciono polje, klijent, učesnici u konstelaciji (aktivni i pasivni), kao i sam konstelator, čine jedan sistem koji, po mom dubokom uverenju, praktično, ima gotovo bezgraničan potencijal u rešavanju problema. Moji eksperimenti su me vodili tako da sam proširio opseg i delovanje konstelacija, kao i ugao posmatranja energetskih blokada koje prouzrokuju probleme.

Meta konstelacije imaju najširi opseg rešavanja problema

Da bih slikovito prikazao ugao posmatranja kao i opseg pristupanja rešavanju problema, koji često mogu imati više energetskih blokada na različitim nivoima, kao i potencijal konstelacija u odnosu na mogućnosti rešavanja problema, koristim se sledećom ilustracijom: Porodične konselacije pokrivaju opseg do 60 stepeni, Sistemske konstelacije do 180, a Meta konstelacije između 300 i 320 stepeni.

Mi smo samo sićušni delić u beskonačnom prostor-vremenu

U Meta konstelacijama možemo osetiti i videti povezanost prostora i vremena o kojem su pisali razni naučnici kao što su Ajnštajn i Tesla. Kroz kvantnu fiziku i kvantnu mehaniku možemo bolje razumeti Meta konstelacije.

Meta konstelacije i paralelni kosmos

Kao što sam više puta naglasio, ja radim na razrešenju energetskih blokada na nivou od najmanjeg sistema, koji je ljudska ćelija, preko čoveka, porodice, naše planete i našeg kosmosa. U najnovijem istraživanju, uz saglasnost klijenata, tokom vođenja konstelacije, imao sam uvid da energetska blokada može da bude i u paralelnom kosmosu. Rešavanje određenih situacija i deblokada energetskog čvorišta u paralelnom kosmosu je imalo za posledicu deblokadu energetskog čvorišta u kosmosu kome mi pripadamo. Ovo je dokaz da mi pripadamo sistemu mnogo većem nego što trenutno možemo da pojmimo. Ovim istraživanjima se bave i druge nauke kao što su matematika, astronomija, savremena fizika, a posebno kvantna fizika, kroz teoriju polja.

Drugi sistemi u kosmosu kroz Meta konstelacije

Ako su Porodične i Sistemske konstelacije vanprostorne i vanvremenske, Meta konstelacije nam mogu pokazati koliko idu dalje i šire u prostor i vreme. U Meta konstelacijama, radeći po ovom sistemu, uvideo sam našu usku povezanost sa drugim sistemima u kosmosu i uzročno – posledične veze između njih. Baveći se njima, shvatio sam da u kosmosu postoje naši parnjaci sa kojima smo nedvosmisleno i usko povezani, mi, naše duše i naše sudbine, tako da rešavajući naše probleme, ponekad uviđam da su usko povezani sa problemima i trenutnim lošim stanjima (disharmonijom) naših parnjaka u nekom sasvim drugom prostoru i vremenu. Te veze u samim Meta konstelacijama učesnicima daju sasvim nove uvide i saznanja koja su do tada samo slutili ili nisu mogli ni da pretpostave.

Korak dalje u istraživanju u Meta konstelacijama

Primenjujući Meta konstelacije na mojim radionicama dobijam nove uvide i saznanja koja posle detaljno razrađujem i usavršavam.

Neistraženi deo potencijala konstelacija

Moj cilj je da preostali, neistraženi deo potencijala konstelacija, a posebno Meta konstelacija istražim i taj cilj ću pokušati da ostvarim do kraja života. Ako je ne uspem u tome, siguran sam da će uspeti neko drugi, koji će se ovom temom baviti na isti ili sličan način, prevashodno sa istim ciljem – pomagnjem u rešavanju problema. Ovaj metod ujedno omogućava rad na sebi i samim tim klijent ostvaruje visokokvalitetan lični rast i razvoj. Takođe, duboko sam uveren da ovaj metod može imati i druge primene, može poslužiti i u naučnim istraživanjima, gde još uvek nismo u mogućnosti da potvrde dobijemo u laboratorijskim uslovima.

Dobrobit čovečanstva je neophodan uslov za sva istraživanja

Siguran sam da se elemeti sistema kao što su informaciono polje, klijent, učesnici u konstelaciji, kao i sam konstelator, mogu upotrebiti u brzim i jednostavnim eksperimentima druge vrste, postavljajući Sistemsku ili Meta konstelaciju. Time možemo dobiti usmerenja i uvide tokom naučnih istraživanja, uz obaveznu dobrobiti celog čovečanstva. Ovo naglašavam, jer, iz ličnog iskustva, učestvujući u konstelacijama kod drugih konstelatora, kada je tema konstelacije bila isključiva dobit za samo jednu osobu, ili jedan sistem, a na uštrb, ili na štetu drugih, informaciono polje je davalo ili polovične, ili pogrešne, ili neupotrebljive informacije, a često se dešavalo potpuno odsustvo informacija. Samim tim postavljena konstelacija nije imala pozitivnog, a ni željenog rezultata.

Moja zapažanja o Meta konstelacijama

Eksperimentišući i razvijajući Meta konstelacije, došao sam do sledećih uvida i saznanja

 • Meta konstelacije,su dublji i dalekosežniji metod od Porodičnih i Sistemskih konstelacija.
 • Iz dosadašnjeg iskustva, došao sam do saznanja da klijenti, koji nisu prethodno odradili nekoliko ličnih radova na Porodičnim ili Sistemskim konstelacijama, nisu spremni za Meta konstelacije
 • Kada bih trebao Meta konstelacije da opišem jednom rečju, ta reč bi bila SUŠTINA – ESENCIJA, neki moji prijatelji, poznavaoci Porodičnih i Sistemskih konstelacija, kažu da su one „filigranske“.
 • Moje je duboko uverenje je da je potencijal koje konstelacije poseduju iskorišćen sa svega 20 posto do sada, i da postoji puno prostora za razvoj.
 • Krajnji cilj mog istraživanja i usavršavanja je da se pomogne klijentima koji imaju dugogodišnje probleme koje nisu ni na koji način do sada, uspeli da reše.
 • Meta konstelacije me preokupiraju i vrlo sam srećan i zahvalan kada mogu njima da se bavim. Pri svakoj Meta konstelaciji naučim nešto novo i to mi daje snagu i volju da nastavim i dalje sa njihovom primenom i da se dalje edukujem i unapređujem i zahvalan sam svima na pruženoj mogućnosti.
 • Ova činjenica mi daje snagu i odlučnost da nastavim sa istraživanjima, proučavanjima i nadogradnjom ovog metoda. To istraživanje me toliko zaokuplja, da nekada prođu dani u razmišljanju i planiranju novih eksperimenata, koje ću izvesti na Meta konstelacijama, ukoliko se ukaže potreba za to.
 • Lično, osećam veliko poštovanje i pokornost prema Sistemu koji nam omogućava rad, daje informacije i uvide koje dobijamo u Meta konstelacijama i omogućava rešavanje problema pomoću njih.
 • Više o Meta konstelacijama ću pisati u svojoj knjizi za koju intenzivno pripremam materijal.

Blokada energije za promenu

Uvidevši činjenicu da neki mojih klijenata koji redovno ( mesečno) rade lične radove na mojim radionicama u određenom trenutku počinju da izostaju ili da budu samo delimični očeo sam da proučavam tu pojavu te posle izvesnog vremena otkrio da se nihova energija za promene istrošila, a jedan deo nje je ostao zarobljen negde u vremenu i prostoru.

Pomoću Meta konstelacija pronašao sam put do deblokade te energije i dobijeni rezultati su fantastični. To me dodatno motiviše da nastavim svoj istraživački rad u Meta konstelacijama.

Nerazrešene karmičke veze

Ovo je posebna tema kojoj sam se posvetio u svom istraživanju. Naime često u porodici, partnerskim odnosima ili u odnosima u okviru posla dolazi cklično do ozbiljnih i ponekad veom žustrih, intenzivnih svađa, pretnji i neslaganja. One planu“ niotkuda, gotovo bez razloga, i mogu da budu vrlo intenzivne.

Proučavajući ovu pojavu došao sam do zaključka da osobe čije duše imaju nerazjašnene karmičke veze, budu u gotovo neraskidivim životnim odnosima. Npr majka i ćerka, razvedeni partneri koji imaju zajedničku decu pa čak i u poslovnim odnosima gde i jedna i druga strana nisu u mogućnosti lako da napuste taj posao ili partnerstvo.

Meta konstelacije, kao nijedan energetski metod mogu uspešno razrešiti ovako neprijatnu i nepoželjnu životnu situaciju.

Koristeći mogućnosti Meta konstelacija uspešno rešavam konfliktne karmičke veze, što dovodi do harmonizacije i vidljivog poboljšanja odnosa do tada suprotstavljenih strana.

Hteo bih posebno da naglasim da je ova vrsta konstelacija vrlo kompleksna i da zahteva visoku stručnost konstelatora i njegovo veliko iskustvo u radu sa dušama i ovakvim pojavama. Dovoljno je napraviti jednu grešku koja može izazvati vrlo jak osećaj neprijatnost ili glavobolju kod učesnika i prisutnih na radionici. Zato ne savetujem nikome da je primenjuje bez obuke u Meta konstelacijama.

Integracija naših delova i delova naše duše posle trauma

Prilikom teških životnih situacija koje su nam izazvale traume može doći do energetskog odvajanja neki naših delova i delova naše duše. Da bi došlo do ponovne integracije svih naših delova u jednu celinu kao i delova naše duše kroz Meta konstelacije posebnom tehnikom dolazim do rešenja.

To klijentu omogućava kvalitetniji emotivni, poslovni i socijalni život.

Pogled na teška mentalna i emotivna stanja kroz Meta kaonstelacije

Kako se opseg mojih klijenata širio, tako su do mene stizali klijenti koji u svojoj porodici i najbližem okruženju imaju mentalno obolele članove ili osobe u teškim emotivnim stanjima. Proučavajući njihove energetske blokade na metanivou dolazim do određenih uvida koji me vode do novih saznanja o energetskom uzroku ovakvih stanja.

Radeći sa klijentima njihove lične radove u kontinuitetu određeni vremenski period primetio sam ozbiljna poboljšanja. Ove promene primećuju i lekari koji ih prate i leče duži vremenski period. Tako imamo potvrdu koja ne samo da je vidljiva njihovoj okolini nego i stručnim licima koja rade sa njima kao pacijentima.

Neki od problema koji se mogu rešavati na Meta konstelacijama

Radionice Meta konstelacija su grupne radionice i prisutni mogu izabrati da li žele da prisustvuju samo kao posmatrači, ili kao učesnici ili da rade „lični rad“

 • Lični problemi
 • Problem sa stresom
 • Problem sa tugom
 • Loše komunikacije
 • Problem sa novcem
Detaljnije
 • Problemi u ljubavi
 • Problem u komunikaciji
 • Problem sa partnerom
 • Problem neverstva
 • Emotivni problem

Detaljnije
 • Porodični problemi

 • Problem sa mužem

 • Problemi sa decom

 • Problem zbog razvoda

 • Problem sa svekrvom

Detaljnije
 • Problem zbog traume

 • Mobing

 • Vršnjačko nasilje

 • Nasilje u porodici

 • Skrivena trauma

Detaljnije