Rešavanje problema Meta konstelacijama

Duh, duša, telo i sudbina su delovi ljudskog bića

Duh, duša, telo i sudbina su delovi ljudskog bića

Problemi ukazuju na disharmoniju
duha, duše, tela i sudbine

Ukoliko su duh, duša, telo i sudbina u neskladu to se može reflektovati kroz različite probleme kako na fizičkom, psihičkom i mentalnom nivou, tako i kroz svakodnevne probleme, na primer sa nalaženjem odgovarajućeg partnera, problema sa novcem, učenjem, napredovanjem u poslu. Javljaju se i problemi u komunikaciji sa decom, zdravstveni problemi… Što ih duže zanemarujemo, to je jači pritisak koji osećamo. Ti problemi nas često nateraju da počnemo da radimo na sebi. Kroz Meta konstelacije najlakše možemo videti gde smo trenutno i koliko smo napredovali kroz rad na sebi.

Duh, duša, telo, sudbina
su samo neki od Meta pojmova sa kojima radim

Meta konstelacije su nastale kao rezultat mog višegodišnjeg eksperimentisanja i rada na sebi. Predmet mojih eksperimenata su prvenstveno bili međusobni odnosi pomova kao što su duh, duša, telo i sudbina, kako se ispoljava taj disbalans i njihova težnja ka međusobnoj harmoniji, skladu i povezanosti. Kasnijim razvojem u Meta konstelacijma sam, po potrebi, odnosno u zavisnosti od problema koji klijent želi tim putem da reši, počeo da  uvodim i druge predstavnike za Meta pojmove kao što su karmičke veze, prethodni životi, paralelni kosmos, antimateriju i dr. Oni su mi osnov, u čijem međusobnom odnosu rešavam problem na energetskom nivou.

TERMINI RADIONICA
PRIJAVA ZA RADIONICU

Meta konstelacije i boja duše

Meta konstelacije i boja duše

Trenutni nivo razvoja duše

Svaka duša tokom svog razvoja menja boju po tačnom redosledu. Na Meta konstelacijama, u direktnoj komunikaciji sa predstavnikom duše klijenta mogu konstatovati njen trenutni nivo razvoja. Sistemske i Meta konstelacije su, po mom ličnom iskustvu i mišljenju, idealne za rad na sebi u ličnom rastu i razvoju.

Lični rast i razvoj se reflektuju na razvoj duše

U toku same Meta konstelacije, kada se problem u ovom, a pogotovu u nekom prethodom klijentovom životu razreši, duša vibrira drugačije i samim tim menja boju. Sami predstavnici, a i klijent, u toku konstelacije osete olakšanje i vibririraju drugačije. Ovim se direktno manifestuje povezanost Meta konstelacija sa našim Ličnim rastom i razvojem.

Meta konstelacije i prethodni životi

Meta konstelacije i prethodni životi

Postoje problemi čije uzroke ne možemo povezati sa sadašnjim životom

Ponekad dramatični događaji, neraščišćeni računi, problematične veze dovode do određenih situacija u sadašnjem životu klijenta, do vrlo komplikovanih i, na prvi pogled, nejasnih i nepremostivih problema. U Meta konstelaciji se nekada pokaže da duša iz prethodnog života ima direktan uticaj na probleme i blokade u klijentovom sadašnjem životu.

U Meta konstelacijama, po potrebi, ispitujem i klijentove prethodne živote

U Meta konstelacijama, po potrebi, ispitujem i klijentove prethodne živote i neka ključna dešavanja u njima, koja imaju nedvosmislen uticaj na današnji klijentov život. Na poseban način uspostavljam vezu između klijenta u sadašnjem vremenu, sa trenutnim problemom i njegovog predstavnika u nekim od njegovih prethodnih života.

Informaciono polje u Meta konstelacijama

Informaciono polje u Meta konstelacijama

U Meta konstelacijama koristim metod višestruke provere

Tokom vođenja Meta konstelacije otvara se potpuno drugačije informaciono polje i od mene, kao konstelatora, zahteva maksimalnu koncentraciju i energiju i potpunu posvećenost da bih uspešno primao informacije i da ne bih zavisio samo od informacija koje primaju učesnici. To je metod višestruke provere. Meta konstelacija su, uglavnom, mnogo jače i dublje od svih ostalih Konstelacija. Takođe, od učesnika zahtevam još veću disciplinu i koncentraciju nego što je to potrebno u Sistemskim konstelacijama.

Meta konstelacije se postavljaju kada se za to ukaže potreba

Kod klijenata koji su više puta, nekada čak i godinama, bezuspešno pokušavali da reše neki svoj problem, metodom Meta konstelacija dolazi do značajnih pomeranja ka rešenju tog problema, zahvaljujući tome što se otvara potpuno drugačije informaciono polje, koje zahteva posebnu tehniku, koju sam razvio kroz višegodišnji rad na ovu temu. Meta konstelacije se postavljaju kada se za to ukaže potreba. Ovaj metod se nameće, najčešće, kao jedan od težih i možda poslednjih pokušaja pronalaska i otklanjanja pojedinačne, ili višestrukih energetskih blokada kod klijenta.

TERMINI RADIONICA
PRIJAVA ZA RADIONICU

Razvoj i opseg delovanja Meta konstelacija

Razvoj i opseg delovanja Meta konstelacija

Prvi eksperimenti u razvoju Meta konstelacija

Prve eksperimente u svojim ličnim radovima počeo sam još 2008. godine. Prilikom postavljanja Konstelacije, elementi kao što su informaciono polje, klijent, učesnici u konstelaciji (aktivni i pasivni), kao i sam konstelator, čine jedan sistem koji, po mom dubokom uverenju, praktično, ima gotovo bezgraničan potencijal u rešavanju problema. Moji eksperimenti su me vodili tako da sam proširio opseg i delovanje Konstelacija, kao i ugao posmatranja energetskih blokada koje prouzrokuju probleme.

Meta konstelacije imaju najširi opseg rešavanja problema

Da bih slikovito prikazao ugao posmatranja kao i opseg pristupanja rešavanju problema, koji često mogu imati više energetskih blokada na različitim nivoima, kao i potencijal Konstelacija u odnosu na mogućnosti rešavanja problema, koristim se sledećom ilustracijom: Porodične konselacije pokrivaju opseg do 60 stepeni, Sistemske konstelacije do 180, a Meta konstelacije između 300 i 320 stepeni.

Mi smo samo sićušni delić u beskonačnom prostor-vremenu

Mi smo samo sićušni delić u beskonačnom prostor-vremenu

Meta konstelacije i paralelni kosmos

Kao što sam više puta naglasio, ja radim na razrešenju energetskih blokada na nivou od najmanjeg sistema, koji je ljudska ćelija, preko čoveka, porodice, naše planete i našeg kosmosa. U najnovijem istraživanju, uz saglasnost klijenata, tokom vođenja konstelacije, imao sam uvid da energetska blokada može da bude i u paralelnom kosmosu. Rešavanje određenih situacija i deblokada energetskog čvorišta u paralelnom kosmosu je imalo za posledicu deblokadu energetskog čvorišta u kosmosu kome mi pripadamo. Ovo je dokaz da mi pripadamo sistemu mnogo većem nego što trenutno možemo da pojmimo. Ovim istraživanjima se bave i druge nauke kao što su matematika, astronomija, savremena fizika, a posebno kvantna fizika, kroz teoriju polja.

Drugi sistemi u kosmosu kroz Meta konstelacije

Ako su Porodične i Sistemske konstelacije vanprostorne i vanvremenske, Meta konstelacije nam mogu pokazati koliko idu dalje i šire u prostor i vreme. U Meta konstelacijama, radeći po ovom sistemu, uvideo sam našu usku povezanost sa drugim sistemima u kosmosu i uzročno – posledične veze između njih. Baveći se njima, shvatio sam da u kosmosu postoje naši parnjaci sa kojima smo nedvosmisleno i usko povezani, mi, naše duše i naše sudbine, tako da rešavajući naše probleme, ponekad uviđam da su usko povezani sa problemima i trenutnim lošim stanjima (disharmonijom) naših parnjaka u nekom sasvim drugom prostoru i vremenu. Te veze u samim Meta konstelacijama učesnicima daju sasvim nove uvide i saznanja koja su do tada samo slutili ili nisu mogli ni da pretpostave.

Korak dalje u istraživanju u Meta konstelacijama

Korak dalje u istraživanju u Meta konstelacijama

Neistraženi deo potencijala Konstelacija

Moj cilj je da preostali, neistraženi deo potencijala Konstelacija, a posebno Meta konstelacija istražim i taj cilj ću pokušati da ostvarim do kraja života. Ako je ne uspem u tome, siguran sam da će uspeti neko drugi, koji će se ovom temom baviti na isti ili sličan način, prevashodno sa istim ciljem – pomagnjem u rešavanju problema. Ovaj metod ujedno omogućava rad na sebi i samim tim klijent ostvaruje visokokvalitetan lični rast i razvoj. Takođe, duboko sam uveren da ovaj metod može imati i druge primene, može poslužiti i u naučnim istraživanjima, gde još uvek nismo u mogućnosti da potvrde dobijemo u laboratorijskim uslovima.

Dobrobit čovečanstva je neophodan uslov za sva istraživanja

Siguran sam da se elemeti sistema kao što su informaciono polje, klijent, učesnici u konstelaciji, kao i sam konstelator, mogu upotrebiti u brzim i jednostavnim eksperimentima druge vrste, postavljajući Sistemsku ili Meta konstelaciju. Time možemo dobiti usmerenja i uvide tokom naučnih istraživanja, uz obaveznu dobrobiti celog čovečanstva. Ovo naglašavam, jer, iz ličnog iskustva, učestvujući u konstelacijama kod drugih konstelatora, kada je tema konstelacije bila isključiva dobit za samo jednu osobu, ili jedan sistem, a na uštrb, ili na štetu drugih, informaciono polje je davalo ili polovične, ili pogrešne, ili neupotrebljive informacije, a često se dešavalo potpuno odsustvo informacija. Samim tim postavljena konstelacija nije imala pozitivnog, a ni željenog rezultata.

Moja zapažanja o Meta konstelacijama

Moja zapažanja o Meta konstelacijama

Eksperimentišući i razvijajući Meta konstelacije, došao sam do sledećih uvida i saznanja:

Meta konstelacije,su dublji i dalekosežniji metod od Porodičnih i Sistemskih konstelacija.
♦ Iz dosadašnjeg iskustva, došao sam do saznanja da klijenti, koji nisu prethodno odradili nekoliko ličnih radova na Porodičnim ili Sistemskim konstelacijama, nisu spremni za Meta konstelacije
♦ Kada bih trebao Meta konstelacije da opišem jednom rečju, ta reč bi bila SUŠTINA – ESENCIJA, neki moji prijatelji, poznavaoci Porodičnih i Sistemskih konstelacija, kažu da su one „filigranske“.
.

♦ Moje je duboko uverenje je da je potencijal koje Konstelacije poseduju iskorišćen sa svega 20 posto, do sada, i da postoji puno prostora za razvoj.
♦ Krajnji cilj mog istraživanja i usavršavanja je da se pomogne klijentima koji imaju dugogodišnje probleme koje nisu ni na koji način, do sada, uspeli da reše.

♦  Meta konstelacije me preokupiraju i vrlo sam srećan i zahvalan kada mogu njima da se bavim. Pri svakoj Meta konstelaciji naučim nešto novo i to mi daje snagu i volju da nastavim i dalje sa njihovom primenom i da se dalje edukujem i unapređujem i zahvalan sam svima na pruženoj mogućnosti.
♦ Ova činjenica mi daje snagu i odlučnost da nastavim sa istraživanjima, proučavanjima i nadogradnjom ovog metoda. To istraživanje me toliko zaokuplja, da nekada prođu dani u razmišljanju i planiranju novih eksperimenata, koje ću izvesti na Meta konstelacijama, ukoliko se ukaže potreba za to.
♦ Lično, osećam veliko poštovanje i pokornost prema Sistemu koji nam omogućava rad, daje informacije i uvide koje dobijamo u Meta konstelacijama i omogućava rešavanje problema pomoću njih.
♦ Više o Meta konstelacijama ću pisati u svojoj knjizi za koju intenzivno pripremam materijal.
.

RADIONICE SISTEMSKIH KONSTELACIJA

Gde se održavaju radionice Sistemskih konstelacija

Beograd

Novi Sad

Subotica

Niš

TERMINI RADIONICA
PRIJAVA ZA RADIONICU