Cilj Sistemskih konstelacija je energetsko balansiranje sistema kojim pripadamo

Savremeni tempo života donosi nam svakim danom sve više i više problema i životnih dilema koje moramo brzo rešavati, tako da kao rezultat svega toga nastaju traume i konfuzije kako na ličnom tako i na porodičnom i profesionalnom planu.

Porodica, kao i drugi sistemi ima prirodni, izbalansiran i harmonični poredak.

Kada je taj prirodni poredak narušen, bilo u sadašnjem ili prošlom vremenu, delovanjem raznih traumatičnih događaja, često dolazi do poremećaja koji su bili (svesno ili nesvesno) sakriveni, zaboravljeni, potisnuti, kako na individualnom tako i na transgeneracijskom nivou, što znači da su nastali kod predaka, a potomci osećaju posledice.  Problemi u ljubavi,  porodični problemi, problemi sa novcem, problemi u poslu su samo neke od manifestacija tih poremećaja, a mogu se rešiti pomoću Sistemskih konstelacija.