Sistemske konstelacije su nastale razvojem i unapređenjem Porodičnih konstelacija

Porodične konstelacije je razvio svetski poznati nemački terapeut i filozof Bert Hellinger. Svoja prva iskustva je stekao u drugoj polovini prošlog veka i od tada se bavi ovim terapeutskim metodom i unapredjuje ga.

Sistemske konstelacije su šire, kompleksnije i sveobuhvatnije.

Sistemske konstelacije se, kao metod, koriste u mnogim zemljama, kao što su Nemačka, Francuska, Rusija, Španija, SAD, Brazil i mnoge druge. U toku razvoja Sistemskih konstelacija, definisala su se tri metoda. Sada se najčešće koriste drugi i treći metod. Prvi metod je prevaziđen i koristio se do početka 21. veka.