Lični stil i način vođenja Konstelacija

Svako od terapeuta može da izabere i izgradi svoj lični stil i način vođenja Konstelacija. Učeći kod poznatih i na ovim prostorima najboljih konstelatora, (hronološkim redom Vlada Ilic, Vedran Kraljeta i Maja Mandić) tako sam i ja izgradio svoj način kojim se služim pri vođenju Konstelacija.

Moje učenje i učestvovanje u Konstelacijama počelo je još krajem 2003. godine. Kažu da sam do sada oborio sve rekorde na Balkanu u sticanju iskustva u svojim i tudjim radovima, tako da sam do danas odradio oko 100 svojih Sistemskih konstelacija , a učestvovao u preko 1200.

Priprema klijenta za Konstelacije

U pripremi za lični rad u konstelaciji savetujem klijentima da pripreme svoj genogram. Na osnovu genograma i kratkog intervjua (koji vodim nasamo sa klijentom) i svog iskustva, savetujem klijenta koje pozicije treba da izabere. Sve pozicije dobijaju nasumične brojeve od strane klijenta i samo klijent i ja imamo tačnu informaciju šta one predstavljaju (na primer broj 5 je klijentov otac a broj 6 predstavlja novac).

Da li klijenti imaju pravo da njihove Konstelacije budu zatvorene za javnost

Moram naglasiti da svaki klijent već na intervjuu, na samom početku ili u toku Konstelacija, može da izrazi želju da sve bude „zatvoreno“, kako bi se ispoštovala maksimalna diskrecija i privatnost, tako da samo on i ja znamo koga su predstavljale pozicije (brojevi) u njegovom radu. Takođe, u toku ili po završetku rada, klijent može da se izjasni za mogućnost mog kratkog komentara za ostale učesnike.

Biranje predstavnika u Konstelacijama

Klijent nakon toga, nasumice, po svojoj intuiciji, bira, među njemu nepoznatim osobama koje su prisutne na Konstelacijama, predstavnike izgovarajući rečenicu: „Da li želiš u mom radu da predstavljaš poziciju broj…?“

Postavljanje učesnika- započinjanje Konstelacije

Po odabiru predstavnika, klijent postavlja Konstelaciju, odnosno intuitivno postavlja predstavnike u međusobni prostorni odnos, jedne prema drugima, tako da svi oni čine unutrašnju sliku međusobnih odnosa u sistemu kako ga klijent u tom trenutku vidi (doživljava). Želeo bih da naglasim da se, takođe, među izabranima nalazi i predstavnik za klijenta i predstavnik za odgovarajući problem koji se rešava.

Dinamika u sistemskim konstelacijama

Kada završi sa postavkom, klijent seda pored mene i tada počinje ono što je najfascinantnije u svemu tome. Postavljeni učesnici (a oni ne znaju šta i koga u Konstelaciji predstavljaju), uđu u rezonancu sa energijom osobe ili pojma kojeg predstavljaju. Uz moju dozvolu kretanja, formiraju novu sliku međusobnih odnosa u sistemu koji predstavlja stvarno stanje u datom trenutku. Taj odnos je realna polazna tačka rada.

Od tog trenutka, do tada skrivena, potisnuta i blokirana dinamika sistema izlazi na površinu kroz emocije, osećaje, telesne reakcije, pokrete i kratke izjave predstavnika kao i druge senzacije i porive koje oni osećaju i izražavaju, kao i kroz moja zapažanja. Te manifestacije su u direktnoj vezi sa temom, rešavanjem problema, dileme ili događajem zbog kojeg je rad postavljen.

Put do rešenja problema u Konstelacijama

Otkrivanjem uzroka energetske blokade, koji prouzrokuje problem, kroz isceljujuće rečenice, kroz promene fizičkih pozicija predstavnika u Konstelacijama, ili putem pomirenja počinilaca i žrtava itd., nalazim put do rešenja problema najčešće kroz:

  • Uključivanjem onoga što je bilo isključeno iz sistema
  • Ponovnim dovođenje u međusobnu vezu i harmoniju onoga što je bilo disharmonično i razdvojeno.

Rešenje problema u Konstelacijama

„Rešenje problema“ u ovom kontekstu znači otklanjanje energetske blokade i ponovno uspostavljanje ravnoteže u sistemu (Konstelaciji). Ono se manifestuje kroz opuštanje napetosti, rasterećenje i osećaj olakšanja kod svih učesnika koji su bili u Konstelaciji, a posebno klijenta.

Uvođenje klijenta u njegovu Konstelaciju

Klijenta, pred kraj rada, uvodim na njegovo mesto gde je do tada bio njegov predstavnik u Konstelaciji, kako bi i sam osetio energetsku deblokadu. Hoću da naglasim da klijenta uvodim po svom osećaju u zadnjoj trećini ili četvrtini rada kako bi i sam prošao i osetio blagodeti razrešenja problema.

Oslobađanje pozitivne energije u Konstelacijama

Energija koja je bila sputana, pogrešno usmerena ili blokirana neprirodnom dinamikom što je uzrokovano događajima iz prošlosti (bez obzira da li u bližim ili daljim generacijama), biva oslobođena i postaje dostupna u sadašnjosti. Stare emocije, duševni bol, pogrešni stavovi, loši odnosi, loše navike…itd, povlače se i ustupaju mesto novim, zdravim, neopterećenim i perspektivnim promenama u sadašnjosti.

Po završenim Sistemskim konstelacijama

Biranje nivoa učestvovanja u Konstelacijama

Svaki učesnik ima mogućnost da odabere nivo svog učestvovanja, da li želi da bude samo posmatrač, da učestvuje u tuđim radovima ili da radi lični rad i to može da odluči u bilo kom trenutku u toku radionice. Svaki učesnik unosi punu odgovornost za svoj unutrašnji proces tokom i nakon radionice bez obzira na nivo učestvovanja.

Odnos problema i rešenja u Konstelacijama

Učesnici na Konstelacijskim radionicama svakog puta se iznenade složenošću problema sa kojim se ovaj pristup nosi i elegantnom i pre svega transparentnom jednostavnošću razrešenja i najsloženijih životnih situacija i problema. Svaki lični rad je specifičan i pri svakom ličnom radu se pokažu nove dimenzije zadatog problema kao i novi uvidi za njegovo rešenje.

Atmosfera na Sistemskim konstelacijama

Atmosfera na Sistemskim konstelacijama je uvek na visokom nivou, emocije su intenzivne – od suza do smeha i olakšanja, kao i u životu.

Svaki učesnik i konstelator se odnose sa puno pažnje i poštovanja prema ostalim učesnicima i njihovim emocionalnim stanjima i životnim situacijama na samoj radionici, kao i kasnije.

PRIJAVITE SE NA RADIONICE

Proverite slobodne termine

LIČNI PATENT

Meta konstelacije