Lični stil i način vođenja konstelacija

Svako od terapeuta može da izabere i izgradi svoj lični stil i način vođenja konstelacija. Učeći kod poznatih i na ovim prostorima najboljih konstelatora, (hronološkim redom Vlada Ilic, Vedran Kraljeta i Maja Mandić) tako sam i ja izgradio svoj način kojim se služim pri vođenju konstelacija.

Moje učenje i učestvovanje u konstelacijama počelo je još krajem 2003. godine. Kažu da sam do sada oborio sve rekorde na Balkanu u sticanju iskustva u svojim i tuđim radovima. Tako da sam do danas odradio preko 100 svojih Sistemskih konstelacija , a učestvovao u preko 1200 radova.

Priprema klijenta za konstelacije

U pripremi za lični rad u konstelaciji savetujem klijentima da pripreme svoj genogram. Na osnovu genograma i kratkog intervjua i svog iskustva, savetujem klijenta koje pozicije treba da izabere. Intervju obavljam nasmo sa klijentom.

Sve pozicije dobijaju nasumične brojeve od strane klijenta i samo klijent i ja imamo tačnu informaciju šta one predstavljaju. Na primer broj 5 je klijentov otac a broj 6 predstavlja novac.

Da li klijenti imaju pravo da njihove konstelacije budu zatvorene za javnost

Moram naglasiti da svaki klijent prilikom intervjua, na samom početku ili u toku konstelacija, može da izrazi želju da sve bude diskretno. Kako bi se poštovala klijentova želja i privatnost, samo on i ja znamo koga su predstavljale pozicije (brojevi) u njegovom radu.

Takođe, u toku ili po završetku rada, klijent može da se izjasni za mogućnost mog kratkog komentara za ostale učesnike.

Biranje predstavnika u konstelacijama

Nakon toga, nasumice, po svojoj intuiciji, biram, među prisutnim osobama na konstelacijama, predstavnike. Predstavnike pozicija biram isključivo po njihovoj trenutnoj vibraciji.

Postavljanje učesnika- započinjanje konstelacije

Po odabiru predstavnika, postavljam konstelaciju. Odnosno intuitivno postavljam predstavnike u međusobni prostorni odnos, jedne prema drugima. Svi oni čine unutrašnju sliku međusobnih odnosa u sistemu.

Želeo bih da naglasim da se, takođe, među izabranima nalazi i predstavnik za klijenta i predstavnik za odgovarajući problem koji se rešava.

Dinamika u Sistemskim konstelacijama

Kada završi sa postavkom, klijent seda pored mene i tada počinje ono što je najfascinantnije u svemu tome. Postavljeni učesnici (a oni ne znaju šta i koga u konstelaciji predstavljaju), uđu u rezonancu sa energijom osobe ili pojma kojeg predstavljaju.

Uz moju dozvolu kretanja, formiraju novu sliku međusobnih odnosa u sistemu koji predstavlja stvarno stanje u datom trenutku. Taj odnos je realna polazna tačka rada.Od tog trenutka, do tada skrivena, potisnuta i blokirana dinamika sistema izlazi na površinu kroz emocije, osećaje, telesne reakcije, pokrete.

Kratke izjave predstavnika kao i druge senzacije i porive koje oni osećaju i izražavaju, kao i kroz moja zapažanja kompletiraju energetsku sliku. Te manifestacije su u direktnoj vezi sa temom, rešavanjem problema, dileme ili događajem zbog kojeg je rad postavljen.

Put do rešenja problema u konstelacijama

Otkrivanjem uzroka energetske blokade, koji prouzrokuje problem, kroz isceljujuće rečenice i kroz promene fizičkih pozicija predstavnika u konstelacijama, ili putem pomirenja počinilaca i žrtava itd., nalazim put do rešenja problema. Ovo se rešava najčešće kroz:

  • Uključivanjem onoga što je bilo isključeno iz sistema
  • Ponovnim dovođenje u međusobnu vezu i harmoniju onoga što je bilo disharmonično i razdvojeno.

Rešenje problema u konstelacijama

„Rešenje problema“ u ovom kontekstu znači otklanjanje energetske blokade i ponovno uspostavljanje ravnoteže u sistemu (konstelaciji). Ono se manifestuje kroz opuštanje napetosti, rasterećenje i osećaj olakšanja kod svih učesnika koji su bili u konstelaciji, a posebno klijenta.

Uvođenje klijenta u njegovu konstelaciju

Klijenta, pred kraj rada, uvodim na njegovo mesto. Do tada je tu bio njegov predstavnik u konstelaciji. Ovo radim kako bi i sam klijent  osetio energetsku deblokadu. Hoću da naglasim da klijenta uvodim po svom osećaju.

To radim u zadnjoj trećini ili četvrtini rada kako bi i sam prošao i osetio blagodeti razrešenja problema.

Oslobađanje pozitivne energije u konstelacijama

Energija koja je bila sputana, pogrešno usmerena ili blokirana neprirodnom dinamikom što je uzrokovano događajima iz prošlosti, biva oslobođena i postaje dostupna u sadašnjosti. Ovo se dešava bez obzira da li je sporni događaj bio u bližim ili daljim generacijama.

Stare emocije, duševni bol, pogrešni stavovi, loši odnosi, loše navike…itd, povlače se i ustupaju mesto novim, zdravim, neopterećenim i perspektivnim promenama u sadašnjosti.

Po završenim Sistemskim konstelacijama

Biranje nivoa učestvovanja u konstelacijama

Svaki učesnik ima mogućnost da odabere nivo svog učestvovanja. Svako od prisutnih može da bira da li želi da bude samo posmatrač, da učestvuje u tuđim radovima ili da radi lični rad.

Svaki učesnik unosi punu odgovornost za svoj unutrašnji proces tokom i nakon radionice bez obzira na nivo učestvovanja.

Odnos problema i rešenja u konstelacijama

Učesnici na konstelacijskim radionicama svakog puta se iznenade složenošću problema sa kojim se ovaj pristup nosi. Ovaj pristup odiše elegantnom i pre svega transparentnom jednostavnošću razrešenja i najsloženijih životnih situacija i problema.

Svaki lični rad je specifičan i pri svakom ličnom radu se pokažu nove dimenzije zadatog problema kao i novi uvidi za njegovo rešenje.

Atmosfera na Sistemskim konstelacijama

Atmosfera na Sistemskim konstelacijama je uvek na visokom nivou. Emocije su intenzivne – od suza do smeha i olakšanja, kao i u životu.

Svaki učesnik i konstelator se odnose sa puno pažnje i poštovanja prema ostalim učesnicima. Isti pristup se primenjuje i prema njihovim emocionalnim stanjima i životnim situacijama na samoj radionici.

PRIJAVITE SE NA RADIONICE

Proverite slobodne termine

LIČNI PATENT

Meta konstelacije