Sistemske konstelacije deluju istovremeno na tri nivoa

Nivoi su podeljeni po hijerarhiji. Prvi i najslabiji nivo ispoljava se na one učesnike koji su samo posmatrači u Sistemskim konstelacijama. To znači bez ikakvog drugog učešća.
Drugi, jači nivo, ispoljava se kod onih koji su izabrani i imaju svoju „ulogu“ u nečijem radu.
Treći najjači nivo, energetskog delovanja Sistemskih konstelacija, je kod onih učesnika koji su postavili svoju konstelaciju i rade svoj rad. Na njih energetsko polje najjače utiče i u to se mogu uveriti svi prisutni.

Dejstvo Sistemskih konstelacija je vidljivo već na samoj radionici. Ali vremenski rok da bi se videli rezultati odrađenog konstelaciskog rada je mesec dana. To je ujedno i vreme koje treba da prođe da bi ste mogli da radite sledeći lični rad tj svoju konstelaciju.