Na intervjuu za postavljanje ličnog rada na Sistemskim konstelacijama sva uputstva se dobijaju na licu mesta od konstelatora

U pripremi za lični rad u Sistemskoj konstelaciji savetujem klijentima da pripreme svoj genogram. Na osnovu genograma i kratkog intervjua, koji sprovodim nasamo sa klijentom i svog iskustva, savetujem klijenta koje pozicije treba da izabere.

U postavljanju ličnog rada, pozicije iz geneograma dobijaju nasumične brojeve tako da učesnici ne bi znali koga ili šta predstavljaju

Sve pozicije dobijaju nasumične brojeve od strane klijenta, i samo klijent i ja imamo tačnu informaciju šta one predstavljaju, na primer broj 5 je klijentov otac a broj 6 predstavlja novac.