Bitno je da genogram za Sistemske konstelacije bude izrađen po uputstvu

Kada prikupimo sve dostupne činjenice, onda možemo pristupiti izradi genograma (porodičnog stabla). Detaljno uputstvo za izradu genograma dobićete putem mejla, nakon prijave svog rada na Sistemskim konstelacijama. Potrudite se da genogram za bude izrađen po uputstvu, kako bi olakšali i sebi i meni, kao konstelatoru.

Izrada genograma za Sistemske konstelacije često je i početak ličnog rada na energetskom nivou