Emocionalna zavisnost nas sputava i smanjuje šansu i mogućnost da gradimo zdravije i dugotrajnije veze. U slučaju kada intenzitet energije naše sreće zavisi samo od jedne osobe, energija patnje nam je neizbežna. Nezdrava i opsesivna vezanost je glavi pokretač energija uznemirenosti i niskog samopoštovanja.

Emocionalna zavisnost stoji nam na putu i sprečava nas da budemo autonomni i emocionalno zreli i jaki. Ova vrsta zavisnosti pojavljuje se kao rezultat niskog intenziteta energija samopoštovanja i samopouzdanja. Ona može biti i posledica nasilja koje trpimo od intimnog partnera.

Emocionalna zavisnost

Često se dešava da pobrkamo emocionalnu zavisnost sa energijom ljubavi. To ima za posledicu da se nađemo upleteni u toksičnu vezu. Ponekad to ide dotle da svoje energije sreće i zadovoljstva poverimo drugoj osobi. Zbog svega ovoga važno je naučiti kako da više volimo sebe i uživamo u zdravijim odnosima koji nisu zasnovani na emocionalnoj zavisnosti.

Kako prevazići emocionalnu zavisnost?

Oslobađanje i prevazilaženje emocionalne zavisnosti nije jednostavan i brz proces. Za njega je potreban trud i rad na sebi. Ovde ću navesti određene korake koje treba da  preduzmemo, kako bismo se oslobodili omči emocionalne zavisnosti i prevazišli je.

 • Prepoznavanje emocionalne zavisnosti

Najpre treba da shvatimo i prihvatmo da energija emocionalne zavisnosti može da se širi i na druga polja naših odnosa. Tako ona može biti prisutna i u odnosima sa prijateljima, na poslu, u porodici… Ona može preplaviti gotovo sve naše emotivne veze i ugroziti njihovo zdravo postojanje.

Emocionalna zavisnost

Spoznaja emocionalne zavisnosti i njeno razotkrivanje nije lak i brz proces. Da bismo lakše procenili jesmo li emocionalno zavisni možemo sebi postaviti pitanje važe li ove konstatacije za nas. Te konstatacije su:

 • Moja sreća je usmerena na jednu osobu.
 • Moje raspoloženje zavisi od toga kako me drugi tretiraju.
 • Želje i očekivanja drugih su uvek ispred mojih, tako treba.
 • Osećam se dobro samo kada me drugi vole.
 • Imam strah od gubitka ljudi koje volim i cenim.
 • Podložan sam emocionalnim ucenama i manipulacijama.
 • Radije patim nego da napustim osobu sa kojom sam u toksičnoj vezi.
 • Osećam se krivim ako se druga osoba ne oseća srećno i zadovoljno pored mene.
 • Nastojim da steknem kontrolu nad životom druge osobe iz straha da me ona ne napusti.
 • Izolujem se sa voljenom osobom i tako težim društvenoj izolaciji.
 • U vezi koja mi stvara anksioznost ja želim više, ali ne odlazim iz straha.
 • Lista stvari zbog kojih se osećamo dobro/loše u vezi

Ukoliko niste zadovoljni svojom vezom i želite da prevaziđete emotivnu zavisnost, neophodno je da odgovorite na sledeća pitanja:

 • Šta sam uradio drugima, pa sam dobio ovakvu reakciju?
 • Zbog čega se osećam ovako povređeno?
 • Da li su se drugi ophodili prema meni sa poštovanjem?
Emocionalna zavisnost

Pored ovih pitanja treba da prihvatimo i sledeće činjenice: emocionalna zavisnost se ispoljava kod ljudi koji iz straha da ne izgube drugu osobu čine stvari zbog kojih kasnije pate, jer se one kose sa njihovom dobrobiti. Potrebno je osvestiti patnju koju doživljavamo zbog toga što smo emotivno zavisna osoba.

 • Jačanje energije samopoštovanja

Glavni faktor svake emocionalne zavisnosti je niska energija samopoštovanja. Nju možemo pojačati na sledeće načine:

Emocionalna zavisnost
 • Pomirite se sa prošlošću

Vrlo je važno da se pomirimo sa prošlošću i da se fokusiramo na sadašnjost i budućnost. Prihvatanjem, opraštanjem i otpuštanjem svih loših dešavanja iz naše prošlosti, mnogo ćemo sebi pomoći u prevazilaženju emotivne zavisnosti.

Trebalo bi da se pomirimo sa svim osobama koje su nas‚ namerno ili ne, povredile u prošlosti  i oprostimo im. Ovo je jedini način da živimo svoj život ovde i sada.

 • Naučite da budete sami

Život je mnogo lepši sa energijom iskrene ljubavi, jer samo sa njom možemo doživeti trajnu ljubav. Preduslov za sve ovo je da ne budemo emocionalno zavisni, tako da je i našem partneru/ki lakše da razmenjuje sa nama energiju iskrene ljubavi. Za to treba da upoznamo sebe i da znamo ko smo, šta želimo, a šta ne prihvatamo i ne tolerišemo. Spoznajmo koji su naši stavovi i uverenja i gde su nam lične granice.

Emocionalna zavisnost

Svako od nas želi da ima idealnog partnera/ku pored sebe. Ali potreba je jedno, a želja drugo. Kada imamo potrebu da imamo partnera kako bismo mi bili dobro, takva veza, iz takve naše energije, najverovatnije se neće razvijati na zdrav način.

Prvo treba da naučimo da uživamo u svom životu bez partnera. To možemo postići kroz otkrivanje i razvoj svojih veština i talenata, kreiranje svoje budućnosti, druženja sa dobrim ljudima, i učenjem/razvijanjem sposobnosti kako da uživamo u malim stvarima.

 • Prepoznajte da li vam je potrebna pomoć da ovo postignete

Na kraju,  ako smo sve iznad navedene korake prošli i osećamo se i dalje teško i nemoćno da se sa drugima povežemo na zdraviji i odgovarajući način, važno je da to sebi priznamo i potražimo pomoć.

Emocionalna zavisnost

Konstelacije i emocionalna zavisnost

Oslobađanje od energije emocionalne zavisnosti znači ulaganje u naše dostojanstvo i blagostanje. Porodične, Sistemske i Meta konstelacije nam svojom fenomenologijom omogućavaju da holističkim pristupom rešavamo ovaj problem. One nas mogu odvesti tačno na mesta, događaje i učesnike u njima, koji su direktno uticali na nas da budemo emotivno zavisna osoba. Ne samo što nas mogu kroz prostor i vreme odvesti tamo, već, uz obučenog konstelatora, možemo te energetske odnose razrešiti i osloboditi se emotivne zavisnosti.

Naravno, to je proces, jer nije lako od osobe koja je postala emotivno zavisna doći do njene emotivne slobode. Taj put nije kratak, ali je sigurno dostižan uz stručno vođenje konstelatora.

U svojoj profesionalnoj praksi, relativno često sam se susretao sa ovim problemom. Moj pristup konstelacijama je takav da je svaka osoba jedinstvena u prostoru i vremenu, tako da je i njen problem jedinstven. Možemo da prevaziđemo emotivnu zavisnost osnaživanjem oslabljenih energija samopoštovanja, samopouzdanja, dostojanstva; učenjem praštanja, kako sebi tako i drugima, i jačanjem ljubavi prema sebi.

Takođe, možemo uvideti da emotivna zavisnost može imati direktne veze sa manipulacijama koje smo doživeli, kao i sa traumama iz detinjstva.

U sve ovo obavezno treba dodati i lični rad na temu postavljanja ličnih granica (Meta konstelacija). Sav ovaj trud kroz lični rast i razvoj daće nam odličnu osnovu da u svom daljem životu budemo slobodni, oslobođeni tereta koji nosi emotivna zavisnost.

PRIJAVI SE