Sistemske konstelacije nisu strašni sud

Bitno je naglasiti da se prilikom individualnog i diskretnog intervjua o činjenicama ne diskutuje više nego što je neophodno da se donese odluka da li su relevantne za postavljanje Sistemske konstelacije, ili ne. Za konstelatora je važno da ih locira i upotrebi u radu, ne dozvoljavajući mnogo komentarisanja.

Na radionicama Sistemskih konstelacija veoma se poštuju sudbine i životne odluke predaka

Ma kakvim se te činjenice činile, sa ove vremenske distance, potmci nemaju pravo da sude precima.