Sistemske konstelacije služe da se otkriju i razreše energetske blokade

Bitno je stalno imati na umu da se na radionicama Sistemskih konstelacija ne traži krivac, već energetska blokada koja je uzrok problema i svemu se pristupa sa velikim poštovanjem prema svakom pojedincu i njegovoj porodici i precima, potomcima, kao i prema akterima koji su van krvnog srodstva a bili su učesnici u nekim od ovih događaja.