fbpx

Da li je učesniku Sistemskih konstelacija potrebno predznanje

Učesnici koji dolaze na Sistemske konstelacije mogu da pronađu generalne informacije na ovom sajtu Za predstavljanje (ulogu), kada učestvujete na radionici, nije potrebno nikakvo predznanje. Na radionicama Sistemskih konstelacija možete [...]

Šta ako neko glumi u Sistemskim konstelacijama

Prenaglašeno iskazivanje emocija na Sistemskim konstelacijama je kontraproduktivno Predstavnici, koji učestvuju u radionici, su “antene” i nisu glumci!!! U postavljenoj Sistemskoj konstelaciji “glumatanjem” može dovesti do iskrivljenja slike stanja sistema [...]

Kako se treba ponašati na radionici Sistemskih konstelacija

Na radionicama Sistemskih konstelacija treba biti pre svega opušten i otvoren Ako ste izabrani za predstavnika, potrebno je da se samo prepustite energiji pozicije, osećanjima i informacijama koje same dolaze! [...]

Šta ako su informacije u Sistemskim konstelacijama škakljive prirode ili vulgarne

Sve informacije koje dobijamo na Sistemskim konstelacijama treba prihvatiti i izraziti izvorno, onakve kave jesu Prilikom učestvovanje na radionici, nije dobro da se dobijene informacije propuštaju kroz bilo kakav “filter”, [...]

Šta ako se učesnik u Sistemskim konstelacijama oseća nelagodno

Učesnicima na Sistemskim konstelacijama je prijatno i zanimljivo Učesnici u Sistemskoj konstelaciji osećaju fizičke i emotivne promene koje daju informacije o članu porodice za čijeg su predstavnika izabrani. Ako se [...]

Šta kada učesnik želi da pomogne u Sistemskim konstelacijama

Uključivanje ličnih emocija i stavova, kada ste učesnici na radionicama Sistemskih konstelacija je najčešće kontraproduktivno Greška je, takođe, da se predstavnik u Sistemskim konstelacijama trudi da nekome pomogne, ili slično, [...]

Intervju kao prvi korak u postavljanju ličnog rada u Sistemskim konstelacijama

Na intervjuu za postavljanje ličnog rada na Sistemskim konstelacijama sva uputstva se dobijaju na licu mesta od konstelatora U pripremi za lični rad u Sistemskoj konstelaciji savetujem klijentima da pripreme [...]

Kako se biraju predstavnici u Sistemskim konstelacijama

Predstavnici u Sistemskim konstelacijama se biraju isključivo na osnovu intuicije Nakon dogovora sa konstelatorom o tome koje pozicije da izabere za svoj lični rad, klijent nasumice, po svojoj intuiciji, bira, [...]

Kako klijent postavlja svoju Sistemsku konstelaciju

Postavljanje Sistemske kontelacije se radi na osnovu intuicije i ličnog osećaja Po odabiru predstavnika, klijent postavlja Sistemsku konstelaciju, odnosno intuitivno postavlja predstavnike u prostorni međusobni odnos jedne prema drugima tako [...]

Kako se odvija rad u Sistemskoj konstelaciji

Po početnoj postavci Sistemske konstelacije klijent treba da se opusti i prepusti nadolazećim emocijama i uvidima Kada završi sa postavkom, klijent seda pored konstelatora i tada počinje da se odvija [...]