fbpx

Šta je genogram u Sistemskim konstelacijama

Genogram u Sistemskim konstelacijama je prošireno porodično stablo   Genogram, pored informacija o članovima porodice, treba da sadrži i ključne ličnosti, događaje i činjenice. U genogramu nije neophodno navoditi imena, [...]

Šta je važno znati za izradu genograma koji se koristi u Sistemskim konstelacijama

Za izradu genograma koji se koristi u Sistemskim konstelacijama važne su SVE informacije o porodici Za izradu genograma važne su opštepoznate informacije o porodici, anegdote koje se prepričavaju kao i [...]

Koje informacije o porodicnim odnosima su bitne za izradu genograma za Sistemske konstelacije

U genogram za Sistemske konstelacije treba uneti i emotivne, burne i bitne događaje iz porodice Veoma su važne neostvarene ili naglo prekinute velike ljubavi, raskinuti brakovi, raskinute veridbe, neispunjena ljubavna [...]

Da li su potrebni detalji kako bi se postavile Sistemske konstelacije

Nije neophodno i važno znati sve pojedinosti o događajima iz porodice i vezivati ih za probleme Za postavku Sistemskih konstelacija, ponekad nisu najbitniji detalji, važne su činjenice, a ponekad i [...]

Da li se našim precima sudi na Sistemskim konstelacijama

Sistemske konstelacije nisu strašni sud Bitno je naglasiti da se prilikom individualnog i diskretnog intervjua o činjenicama ne diskutuje više nego što je neophodno da se donese odluka da li [...]

Da li mi preko Sistemskih konstelacija tražimo krivce zbog kojih smo u problemima

Sistemske konstelacije služe da se otkriju i razreše energetske blokade Bitno je stalno imati na umu da se na radionicama Sistemskih konstelacija ne traži krivac, već energetska blokada koja je [...]

Kako izraditi svoj genogram

Bitno je da genogram za Sistemske konstelacije bude izrađen po uputstvu Kada prikupimo sve dostupne činjenice, onda možemo pristupiti izradi genograma (porodičnog stabla). Detaljno uputstvo za izradu genograma dobićete putem [...]

Poverljivost u Sistemskim konstelacijama

Princip poverljivost Sistemskih konstelacija odnosi se i na genogram Prema genogramu se ophodim kao prema ličnom dokumentu i on mi služi samo za preciznije postavljanje Sistemskih konstelacija. On ostaje kod [...]