fbpx

Sistemske konstelacije

Home/Članci/Sistemske konstelacije

Sistemske konstelacije su fenomenološka metoda pomoću koje možemo sveobuhvatnim holističkim pristupom da rešavamo probleme i životne blokade.

Nastale su razvojem Porodičnih konstelacija. Do same ideje kako se dalje mogu razvijati Porodične konstelacije, došao je nihov rodonačelnik Bert Helinnger.

Ova dva pravca konstelacija su na prvi pogled veoma slična. Svi principi koji važe u Porodičnim konstelacijama važe i primenjuju se takođe u Sistemskim konstelacijama.

Da bismo što jednostavnije dočarali razlike između ova dva pravca konstelacija, uzećemo primer odnosa dadilje i deteta koje ona čuva i neguje.

Recimo da je naša dadilja imala tragediju u porodici. Energetski posmatrano dadilja je bila u energiji tuge. Ta energija se prelila na dete. Iz ugla običnog posmatrača, dadilja je obavljala posao savesno, možda čak i veoma dobro ostvarujući odličan kontakt i komunikaciju sa detetom. Ali, danas je to dete odrastao čovek koji ima problem sa neobjašnjivom tugom.

Iz ugla konstelatora prva ideja bi bila, da se izvor energije tuge potraži među pripadnicima porodičnog sistema. Izvor tuge se pronalazi i naizgled – problem dobija svoje rešenje. Posle izvesnog vremena našem klijentu je malo bolje, ali njegova neobjašnjiva tuga i dalje postoji.

Kada se ovakvom problemu pristupi kroz Sistemske konstelacije, tek tada dobijamo širu sliku i naša dadilja stupa na scenu. Tek kada rešimo energetsko čvorište iz situacije koju je dadilja doživela, našem klijentu je bolje. Energija neobjašnjive tuge nestaje i on može da se vrati svom životu i autentičnim emocijama.

Go to Top