Problem u menadžmentu

Problem u menadžmentu zahteva određeno iskustvo kako bi bio adekvatno rešen Problem u menadžmentu može podrazumevati svaku pojavu, proces, odnosno situaciju koja se odvija mimo projektovane koncepcije funkcionisanja organizacije, a [...]

Problem zbog mobinga na poslu

Problem zbog mobinga na poslu sve je češća pojava, bez obzira na veličinu firme Problem zbog mobinga na poslu češće imaju žene, ali sve češće i muškarci. Termin mobing obuhvata [...]

Problem sa novcem

Problem sa novcem mogu imati svi, bez obzira na vrstu posla kojim se bave Za problem sa novcem se može reći da je opšta pojava. Nedostatak novca je prva asocijacija [...]

Problem sa poslovnim uspehom

Za svakog menadžera problem sa poslovnim uspehom može biti noćna mora Problem sa poslovnim uspehom imao je svaki uspešan i manje uspešan poslovan čovek u svojoj karijeri. Izostanak poslovnog uspeha [...]

Problem zbog stresa na poslu

Retka su zanimanja kojima se možemo baviti, a da nemamo problem zbog stresa na poslu Problem zbog stresa na poslu, postao je gotovo uobičajena stvar. Sam stres nije bezazlena pojava [...]

Problem sa gubitkom posla

Problem sa gubitkom posla može generisati i druge, recimo porodične probleme Problem sa gubitkom posla više pogađa osobe koje imaju porodicu i koje su starije od 50 godina nego mlađe [...]