Kroz lični rast i razvoj povećavamo svoje emotivne i intelektualne kapacitete

Brza i laka rešenja retko nas vode ka ličnom rastu i razvoju Problemi s kojima se suočavamo tokom našeg života, dolaze onako kako smo spremni, u našem ličnom rastu i [...]

Autor | 2017-12-04T23:01:53+00:00 16. 9. 2017.|Kategorija: Rešavaje problema|Tagovi: |0 Komentara

Problem u menadžmentu

Problem u menadžmentu zahteva određeno iskustvo kako bi bio adekvatno rešen Problem u menadžmentu može podrazumevati svaku pojavu, proces, odnosno situaciju koja se odvija mimo projektovane koncepcije funkcionisanja organizacije, a [...]

Problem zbog mobinga na poslu

Problem zbog mobinga na poslu sve je češća pojava, bez obzira na veličinu firme Problem zbog mobinga na poslu češće imaju žene, ali sve češće i muškarci. Termin mobing obuhvata [...]

Problem sa decom prilikom razvoda

Problem sa decom prilikom razvoda roditelji često stavljaju u drugi plan Problem sa decom prilikom razvoda ne može izbeći ni jedan bračni par koji se odluči da se razvede. Razvod [...]

Problem sa anoreksijom i bulimijom

U problem sa anoreksijom i bulimijom najčešće ulaze osobe ženskog pola Problem sa anoreksijom i bulimijom gotovo da se po pravilu javlja kod ženske populacije. Anoreksija je ekstremna mršavost koju [...]

Problem sa novcem

Problem sa novcem mogu imati svi, bez obzira na vrstu posla kojim se bave Za problem sa novcem se može reći da je opšta pojava. Nedostatak novca je prva asocijacija [...]

Problem vršnjačkog nasilja u školi

Problem vršnjačkog nasilja u školi sve je učestalija pojava širom sveta Problem vršnjačkog nasilja u školi na žalost postaje naša svakodnevnica. Vršnjačko nasilje, kao i neka druga, ne odnosi se [...]