Poslovne ili Biznis konstelacije su deo Sistemskih konstelacija. Nastale su na temeljima Porodičnih konstelacija. Zahvaljujući osobinama one su fenomenološke, vanvremenske, iskustvene i vanprostorne. Kao takve nam omogućuju da kroz transparentan i brz rad uočimo koje je najbolje rešenje. Kao i šta predstavlja prepreku u napretku i razvoju neke firme, institucije ili projekta. Takođe, možemo rešavati probleme sa dobavljačima, da predvidimo reakcije kupaca itd.

Biznis – Poslovnim konstelacijama uspešno rešavamo međuljudske odnose i nesporazume među zaposlenima u firmi. Ponekad nerešiva pitanja u menadžmentu možemo rešavati pomoću Poslovnih konstelacija. A za rezultat možemo očekivati da se maksimalizuje učinak zaposlenih u toj firmi ili korporaciji. Tako da to može da rezultira ozbiljnijim razvojem te firme.

biznis poslovne konstelacije konkurencija

Takođe, jedna od interesantnih mogućnosti je i ta da možemo uvideti i po nas uspešno rešiti probleme sa konkurencijom.

Kod planiranja uvođenja novog proizvoda ili usluge na tržište, takođe možemo videti i dobiti odgovarajuće uvide kako će kupci ili korisnici usluga odreagovati na novi proizvod.

Poseban deo Biznis – Poslovnih konstelacija bavi se rešavanjem ličnih problema samih zaposlenih. Njihovim problemima sa nadređenima, kolegama, sa uslovima rada, napredovanjem u poslu, neadekvatnom finansijskom nadoknadom, promenom radnog mesta ili firme itd.

Biznis Poslovne konstelacije nadređeni zaposleni

Istorijat Biznis – Poslovnih konstelacija

Istorijat Poslovnih konstelacija nije toliko dug kao što je to slučaj sa Porodičnim konstelacijama. Praktično, njih je osmislio sam Bert Helinger (Bert Hellinger) sredinom 90-tih godina. Ipak, njegov primarni fokus je ostao na Porodičnim a kasnije na Sistemskim konstelacijama . Neki njegovi učenici su se specijalizovali za Biznis – Poslovne konstelacije i nastavili da ih usavršavaju.

Pre svega, tu bih izdvojio Guntharda Vebera (Gunthard Weber), koji se posebno bavi ovom metodom i usavršava je od 2000. godine. Do danas, ovaj tip konstelacija, stalno se usavršava i unapređuje. A pogotovu od 2005. godine, od kada u svetu za njime raste interesovanje. Uočilo se da ovaj metod može izuzetno pomoći konsultantima menadžmenta i biznis trenerima koji ih rado primenjuju.

Koliko je važna i značajna njihova primena, govori nam i podatak da se primenjuju u kompanijama kao što su: Daimler – Benc (Mercedes), IBM, Nokia, BMW itd.

Biznis Poslovne konstelacije i poznati brendovi

Svrha Biznis – Poslovnih konstelacija

Biznis – Poslovne konstelacije nam omogućavaju da klijent dobije precizne informacije i uvide šta se dešava u firmi i kako se može rešiti problem, ili dilema zbog koje se i postavlja konstelacija.

Kada se postavi konstelacija, pred klijentom se odvija skrivena dinamika i istina izlazi na svetlo dana. U njima se ne mogu projektovati rešenja, koja bi možda klijent hteo, svesno ili nesvesno. Ali se mogu dobiti precizne informacije koje se sve alternative nude i kako se može doći do tih rešenja. Takođe se može doći do skrivenih istina u firmi, koje na drugi način ne možemo saznati. Bez njih bi bili samo u nagađanjima šta se zapravo dešava.

Zaključak je da su Biznis – Poslovne konstelacije izuzetno precizan metod kojim se mogu rešavati poslovni problemi i dileme.

Biznis Poslovne konstelacije uspešno poslovanje

Podela Biznis – Poslovnih konstelacija

Zbog svega gore navedenog ja Biznis konstelacije delim na primarne i sekundarne. Primarne se bave problemima koje imaju vlasnici i menadžeri kompanija gde je firma, kao takva, u fokusu. Sekundarne se bave individualnim problemima zaposlenih u firmi.

Neka od pitanja kojima se bave primarne Poslovne konstelacije su:

 • Unapređenje odnosa u firmi
 • Prevazilaženje otpora prema promenama
 • Prevazilaženje posledica promena, odnosno iznalaženje najbolje varijante za njih putem simulacija tih promena
 • Uvođenje novih brendova (brendiranje)
 • Spajanje sa drugim firmama i kompanijama
 • Menjanje ključnih ljudi u rukovodstvu firme (kompanije)
 • Određivanje novih cena i reakcije kupaca na njih
 • Problema sa dobavljačima i njihovo rešavanje
 • Rešavanje problema sa državom i njenim institucijama
 • Dileme oko novih projekata i stepen njihove uspešnosti
 • Dileme oko promene ili izbora ambalaže na novim ili starim proizvodima i reakcije kupaca (tržišta) na njih
 • Problemi sa konkurencijom
 • Odabir novih projekata po stepenu uspešnosti
 • Pitanja oko gašenja starih proizvoda i njihova zamena novim
 • Nedoumice oko novih investicija i gradacije njihove uspešnosti
 • Odabir novih tehnologija i njihovih proizvođača
 • Izbor ključnih ljudi koji treba da se uključe u vođenje firme (kompanije)
 • Razmatranja oko investicije u marketing i reakcije potencijalnih kupaca na marketinške kampanje
 • Pitanja i nedoumice oko lojalnosti zaposlenih u firmi
 • Dileme oko uspešnog načina sprečavanja krađa u firmi
 • Rešavanje dileme oko odabira radnika koji se primaju ili otpuštaju iz firme
Biznis Poslovne konstelacije odabir projekta

Neka od pitanja kojima se bave sekundarne Poslovne konstelacije su:

 • Dileme oko odabira firme u kojoj će nam biti najbolja plata
 • Dileme oko odabira firme u kojoj će nam biti omogućeno napredovanje, usavršavanje itd.
 • Mobing na poslu
 • Problemi sa stresom na poslu
 • Problem sa otkazom
 • Problemi sa šefom ili drugim zaposlenim na poslu
 • Usklađivanje međuljudskih odnosa na poslu
 • Razmatranje oko problema sa saradnicima na poslu
 • Rešavanje problema sa gazdom na poslu
 • Prevazilaženje problema sa članovima porodice ili rodbine u poslu

 

 

Fenomenološki princip Biznis – Poslovnih konstelacija

Biznis – Poslovne konstelacije su nastale na principima Porodičnih konstelacija.

Principe koji vladaju u Porodičnim konstelacijama je utvrdio, kroz veliki broj radova i eksperimenata, Bert Helinger. U Poslovnim konstelacijama su principi korigovani i prilagođeni samim temama kojima se ove konstelacije bave. Na osnovu dugogodišnjih ispitivanja i eksperimentisanja došlo se do sledećih principa koji su najbitniji u primeni i vođenju Biznis – Poslovnih konstelacija.

Biznis Poslovne konstelacije princip pripadanja
Princip pripadanja

Ovaj princip je veoma bitan u Biznis – Poslovnim konstelacijama. Na osnovu njega se utvrđuju granice sistema, ko pripada, a ko ne pripada nekom poslovnom sistemu. Kao i u Porodičnim konstelacijama, narušavanje i nepoštovanje principa pripadanja može često dovesti do ozbiljnih problema u firmi.

Tako, na primer, kod beskrupuloznog, nesvrsishodnog ili bahatog otpuštanja radnika iz firme, često može doći do značajnog pada proizvodnje. Kao i do svesne ili nesvesne neprijatnosti i osećaja nesigurnosti kod preostalog dela zaposlenih u firmi. Što dalje ima za posledicu pad njihove produktivnosti.

Princip hijerarhije

Ovaj princip poštuje uloženo vreme u firmi. Takođe je bitno, po ovom principu, kada je ko došao u firmu i na koju poziciju. Kada se u firmi ne poštuje ovaj princip, može lako doći do disharmonije sistema. To najčešće dovodi do većih nesuglasica unutar nje i do problema u samoj firmi i komunikaciji. Takođe i poslovanju firme sa drugim firmama ili sistemima. Da bi se ovo poštovalo, u praksi se često primenjuje da na skupovima zaposlenih prvo govore i iznose svoje stavove osobe koje su ranije došle u firmu i duže pripadaju tom sistemu.

Biznis Poslovne konstelacije princip hijerarhije

U praksi Poslovnih konstelacija, se pokazalo da se time pozicije zaposlenih učvršćuju i istovremeno se stvaraju nova mesta u hijerarhiji sistema, koje treba da zauzmu novi radnici. Kao i u Porodičnim konstelacijama, poštovanje hijerarhije je veoma bitna stvar kako bi se zadovoljila harmonija sistema. Svakim nepoštovanjem i rušenjem ovog principa, bilo po vertikalnoj ili horizontalnoj hijerarhiji, otvara se mogućnost za pojavu energetskih čvorišta koja mogu prouzrokovati nove probleme. Takvi, novonastali problemi, često mogu biti fatalni za postojanje i uspešno poslovanje firme.

Princip obrnute hijerarhije

Ukoliko se stvara ćerka firma, ona mora dobiti na važnosti. Tako da joj se mora dati odgovarajuća podrška i značaj pri njenom razvoju. Kao i u Porodičnim konstelacijama, kada stvaramo novu (sekundarnu) porodicu, ili kada se razvedeni supružnici ponovo ožene ili udaju, mora doći do prestrojavanja važnosti u samom sistemu.

Tako u novoj „ćerki“ firmi, ponekad je neophodno da se uoči i da na važnosti u hijerarhiji rešavanju problema nove firme. Njenim nastajanjem stvara se novi sistem koji treba što pre da ojača. Time bi novi sistem bio nezavistan u finansijskom i organizacionom smislu. Zbog toga je tom novom sistemu potrebna sva pažnja i podrška od „majke“ firme, koja ga je i osnovala.

Biznis Poslovne konstelacije obrnuta hijerarhija

Mora se obratiti pažnja na ravnotežu u međusobnim odnosim. Jer, ukoliko bi došlo do takmičenja u uspešnosti između stare i novoosnovane firme, moglo bi lako doći do međusobnog konflikta i želje za međusobnim uništenjem.

Poštovanjem i primenom ovog principa, firmi matici se omogućava razvoj i umnožavanje sistema. Dobrim i pravilnim radom i ponašanjem mogu se stvoriti ozbiljni holdinzi. Oni mogu lako i uspešno da se nose sa izazovima tržišta i konkurencije, što nam ukazuju Poslovne konstelacije.

Princip davanja i primanja

Kao i u Porodičnim konstelacijama i ovde je važno obratiti pažnju na davanje i primanje u sistemu. Tako recimo, ako vlasnik firme ne daje odgovarajuće finansijske nadoknade (plate) radnicima firme, sama firma će biti ozbiljno limitirana u njenom daljem razvoju i napretku. Zaposleni će se manje zalagati na poslu, tako da će rezultati firme biti slabiji.

Takođe, i obratna situacija može da dovede do problema. Naime, ukoliko su plate velike, a zaposleni nisu adekvatno produktivni, može doći do finansijskog iscrpljivanja firme, pa i njenog kraha. Naravno, tu je šansa za konkurentske firme koje bi mogle preuzeti najkvalitetnije kadrove iz debalansirane firme i sebe ojačati. Svakom ozbiljnom biznismenu je jasno da firmu čine ljudi. Ukoliko se oni ne ispoštuju, relativno brz i siguran krah je na vidiku.

Biznis Poslovne konstelacije davanje i primanje

Princip davanja i primanja u Porodičnim konstelacijama održavaju porodicu ili emotivni par u skladnoj vezi. U firmama i korporacijama, debalans u ovom principu, takođe vodi do razilaženja njegovih članica u sistemu. Kao što se u porodicama ili emotivnim vezama brzo razilaze njihovi članovi zbog neravnoteže u davanju i primanju, što, u tom slučaju, stvara nepodnošljiv pritisak i za krajnju posledicu može imati raskidanje veze ili braka i razlaz. Po sličnom principu se u poslovnim sistemima brzo razilazi kvalitetan kadar.

Princip odgovornosti

Ukoliko se ovaj princip ne poštuje u poslovanju firme ili korporacije, mogu se očekivati ozbiljni problemi i lomovi. Kao što u Porodičnim konstelacijama, poštovanje ovog principa omogućava postojanje i razvoj porodice, tako u Biznis – Poslovnim konstelacijama omogućava postojanje i razvoj firme. U Biznis – Poslovnim konstelacijama možemo uočiti da u firmama gde se ne poštuje princip odgovornosti u poslu i funkcionisanju firme, dolazi brzo do zaustavljanja njenog napretka i razvoja. Odnosno dolazi do problema u poslovanju.

Biznis Poslovne konstelacije odgovornost

Takođe, ovaj princip, obuhvata i odgovarajuće nagrade i priznanja u firmi koje se dodeljuju zaslužnim pojedincima. Svima, koji su se svojim ličnim radom i zalaganjem potrudili da se dođe do pronalazaka i novih poslovnih rešenja. Takvim ličnim zalaganjem, za vreme radnog vremena, ili van njega, omogućavaju napredak firme i njen razvoj. Priznanjima, nagradama i novčanim nadoknadama, ovakvi članovi firme (pojedinci ili njeni delovi), dobijaju odgovarajući stimulans za nove napore, koji firmu vode u njen prosperitet.

Princip veće sposobnosti

Ovaj princip se bavi negovanjem i podsticajem razvoja sposobnih pojedinaca, ili visokoproduktivnih delova firme. On je suprotan principima koji zagovaraju da su u firmi svi jednaki. Kao i da svako na istoj poziciji treba da dobije istu finansijsku nadoknadu za svoj rad i trud u toku radnog vremena. Ovaj princip podstiče razvoj i zalaganje, kako pojedinaca, tako i delova, da ulože napor u njen razvoj i prosperitet. Poštovanjem principa veće sposobnosti, firma ima veliku šansu za razvoj svojih ljudskih resursa. To joj omogućava opstanak na tržištu, u nekim, za nju teškim, trenucima. Te resurse, a pre svega ljudske, treba gajiti i poštovati, kako bi se lično razvijali i dali odgovarajući doprinos u napretku firme ili korporacije.

Biznis Poslovne konstelacije princip veće sposobnosti
Princip „Priznati ono što jeste“

Ovo je bazni princip na kome se zasnivaju Porodične konstelacije i njega je definisao sam Bert Helinger. Takođe je osnova u Poslovnim konstelacijama i po njemu se uvodi red i hijerarhija u firmi ili korporaciji. On održava ceo sistem u određenom poretku. Poretkom se izbegava mogućnost da, na primer, šef nekog sektora ima veću odgovornost od generalnog direktora firme. Prihvatanjem realnosti situacije i činjeničnog stanja, kao i u porodici, ko je ko i za šta je ko odgovoran, firma ima šansu da, na realnim osnovama, nastavi svoj put razvoja i napretka.

Postavljajući ovaj princip u firmi ili korporaciji, dolazimo do zaključka da, ukoliko se poštuje realnost situacije i realnost pozicija zaposlenih, firma ima dobru bazu sa kojom može krenuti u razvoj i borbu za osvajanje tržišta ili zadržati već osvojenu konkurentnost. Tu se može povući paralela sa porodicom i Porodičnim konstelacijama.

Biznis Poslovne konstelacije priznati ono što jeste

Kada u porodici zamene mesta roditelji i dete, dolazi do neminovnih konflikata i pogrešnih očekivanja. Ona koja nikada ne mogu biti ostvarena, što, samo po sebi, dovodi do razočarenja i emotivnih problema u porodici.

Princip poretka prema efikasnosti

Ovo je meta – princip i on ukazuje na važnost svih principa Poslovnih konstelacija i njihov poredak. Kršenjem ovog principa, može se ugroziti samo postojanje firme.

Vrlo je važno da se uoči mesto u nizu, na kom je ovaj poredak prekršen. Ukoliko je prekid kasniji u nizu, može se uočiti da je bezazleniji i manje opasan po firmu.

Sam poredak ili niz može se predstaviti na sledeći način:

 1. Postojanje
 2. Širenje
 3. Umnožavanje
 4. Imunizacija
 5. Individuacija

Kako ja postavljam Biznis – Poslovne konstelacije

Ono što želim napomenuti na početku je da ovaj opis postavke rada ne može biti dovoljan kako bi se neko samo njime vodio i počeo sam voditi Biznis konstelacije. Neophodno je ozbiljnije iskustvo i prisustvo mentora. Kako bi priskočio u pomoć, da bi konstelacija i sam proces bio svrsishodan. Kod Poslovnih konstelacija ima sličnosti, ali i bitnih razlika u odnosu na Porodične konstelacije. Onaj koji zna jedan metod i sistem rada, ne znači da će znati da uspešno uradi i onu drugu vrstu konstelacije.

Biznis poslovne konstelacije kako ja radim

Prilikom postavljanja primarne Poslovne konstelacije, u sistemu mogu biti predstavnici za: vlasnika firme (kompanije), direktori, menadžeri, članovi uprave, kupci, zaposleni u firmi itd. Takođe mogu biti i predstavnici za: proizvod ili uslugu, tržište, profit, poslovni cilj, poslovni uspeh, brend, kvalitet, pakovanje, tehnologiju proizvodnje i slično.

Ako se postavlja sekundarna Poslovna konstelacija, shodno tome u sistem se uvode predstavnici za problem, stres, mobing, kolege, šefa, firmu, ličnu zaradu, izbor posla, napredovanje u karijeri, dileme oko prelaska u drugu firmu itd.

U sekundarnim Poslovnim konstelacijama se najviše bavimo međuljudskim odnosima. U primarnim se bavimo poslovanjem firme i njenim razvojem i napredovanjem.

Kod Poslovnih konstelacija predstavnici za pozicije ne moraju imati nikakva predznanja da bi učestvovali i davali adekvatne i prave informacije. Svako od prisutnih može slobodno učestvovati i prepustiti se informacijama koje dobija iz polja.

konstelacije radionica

Poslovne konstelacije nisu pozorišna predstava ili „igranje uloga“, kako bi neko sa strane mogao pomisliti. Da bih to izbegao, ja umesto imena i naziva pozicijama dodeljujem brojeve. Time postižem da učesnici nisu u prilici da u Poslovnu konstelaciju unose svoja predznanja, lične stavove, predubeđenja i razmišljanja o datoj situaciji. Pod ovim uslovima, koje ja koristim, možemo posmatrati sistem kako se ponaša u trenutnoj (početnoj) situaciji i kako reaguje na određene promene koje se dešavaju kada u njega uđu novi subjekti.

Zaključak

Biznis – Poslovne konstelacije su odličan metod, koji nam omogućava da pragmatično i iskustveno dođemo do poslovnih rešenja i uvida. Sam vlasnik rada, prilikom postavljanja Poslovne konstelacije, može steći uvid i sliku u kakvom je trenutnom stanju njegova firma i kakvi su stvarni odnosi u njoj. To mu se može omogućiti, tako da ima osećaj, da je iznad nje i da sa neke virtuelne galerija, sve učesnike i parametre virtuelno posmatra.

Biznis Poslovne konstelacije posmatranje

Takvo iskustvo i uvid je još celokupnije, pošto može i sebe da vidi, sa distance, iz jednog sasvim drugog ugla. Takođe, može jasnije videti svoju realnu poziciju u sistemu (firmi). Treba naglasiti da je, prilikom rešavanja problema putem Poslovne konstelacije, ponekad moguće napraviti i gradaciju prihvatljivih rešenja.

Posebno bih istakao da su Biznis – Poslovne konstelacije izuzetno dobre ako imamo više potencijalnih rešenja i dilema oko postizanja različitih ciljeva istovremeno. Na primer, koji su svi elementi potrebni da se ne naruši trenutni poslovni sistem, a da se pri tome uvede novi proizvod, sa što manje ulaganja, kako bi se zarada značajno povećala.

Biznis Poslovne konstelacije cilj postignut

Varijante rešavanja dilema su raznorodne, ali zahtevaju veću pripremu i razradu pre samog postavljanja Poslovne konstelacije.

Možemo zaključiti da su Biznis – Poslovne konstelacije pogodne za rešavanje brojnih pitanja, u smislu normativnog, strateškog i operativnog menadžmenta. Posebno su pogodne za rešavanje i simulaciju ljudskih odnosa i različitih scenarija, kao i dinamike unutar ili između dve ili više kompanija.

PRIJAVI SE