Vrste konstelacija koje ja vodim

Sistemske konstelacije su energetski metod kojim se mogu rešavati različite vrste problema bez obzira kom sistemu pripadaju

Sistemske konstelacije

Na radionicama Sistemskih konstelacija mogu se postaviti i razrešiti različiti problemi kao i dobiti odgovori na mnoga pitanja. Ovi su samo neki od problema na koje se može energetski uticati: međuljudski odnosi, lični problemi, zdravstveni, materijalni problemi i mnogi drugi.

Kao konstelator uvideo sam da su Sistemske konstelacije šire i sveobuhvatnije od Porodičnih jer se bave poremećajem toka energije i energetskim blokadama van okvira porodičnog sistema. Više o Sistemskim konstelacijama koje ja vodim: Sistemske konstelacije iz mog ugla

Porodične konstelacije

Porodične konstelacije

U Porodičnim konstelacijama mogu se postaviti i razrešiti različiti problemi. Ovo su neki od njih: odnosi sa majkom ili ocem, odnosi sa bračnim drugom, ljubavni problemi, lični problemi, problemi kao posledica traume i mnogi drugi. Kao konstelator smatram da su ove konstelacije osnova svih konstelacija.

Koren i uzroci porodičnih problema vrlo često leže duboko u prošlosti i ponavljaju se kroz generacije.Više o Porodičnim konstelacijama pročitajte: Porodične konstelacije – Poredak ljubavi – Oreder of Love

Meta konstelacije

Meta konstelacije

Saznanja i iskustva koje sam sakupio tokom niza godina eksperimentisanja, radeći kao konstelator, preneo sam na svoj pravac konstelacija. Ovaj pravac u konstelacijama sam kasnije nazvao Meta konstelacije. Njega primenjujem ukoliko se za to ukaže potreba u toku radionice, a rešenja nisam našao u Porodičnim ili SIstemskim konstelacijama.

U Meta konstelacijma, po potrebi, u zavisnosti od problema koji klijent želi tim putem da reši uvodim i pojmove kao što su duh, duša, telo i sudbina. Više o Meta konstelacijama koje ja vodim: Meta konstelacije moj patent

Ruka poslovnog čoveka svetleće figurice

Poslovne konstelacije

Kao neko ko se bavio biznisom posebno zanimljiv pravac u konstelacijama mi je bio pravac Poslovne konstelacije.

Na radionicama Poslovnih konstelacija mogu se postaviti i razrešiti različiti poslovni problemi. Međuljudski odnosi, stres, nedostatak novca, mobing, kao i dileme oko izbora posla, izbora zaposlenih i mnogi drugi su teme za ovaj pravac konstelacija. Kao konstelator zaista imam veliko poštovanje prema Poslovnim konstelacijama

Poslovne konstelacije nam mogu dati nove uvide i ukazati gde i kakav nas uspeh čeka. Više o Poslovnim konstelacijama koje ja vodim možete pročitati na ovom linku: Biznis – Poslovne konstelacije.

varerpolo utakmica

Sportske konstelacije

Ja sam bivši sportista i vaterpolo igrač i trener. Strast za sportom nikada nije minula. Odatle ja kao konstelator gajim posebnu ljubav prema Sportskim konstelacijama.

Sportskim konstelacijama mogu se postaviti i razrešiti različiti sportski problemi. Odnosi sportista – trener, stres, trema, neodgovarajući prihodi. Kao i dileme oko izbora sportskog kluba, izbora zemlje u kojoj nastaviti karijeru i mnogi drugi predstavljaju teme za pravac konstelacija Sportkske konstelacije.

Problem sa trenerom, sa povredama u sportu itd. su sastavni deo svakog profesionalnog sporta a na ovaj način mogu biti energetski otklonjeni.

Svaki problem ima svoje rešenje

Savremeni tempo života donosi nam svakim danom sve više problema i životnih dilema koje moramo brzo rešavati, tako da kao rezultat svega toga nastaju traume i konfuzije na ličnom, porodičnom kao i na profesionalnom planu

MEĐUSOBNI UTICAJ

Dostupno rešenje

Svet oko nas je veliki sistem koji se sastoji od beskrajnog broja manjih sistema koji međusobno utiču jedni na druge

NAŠA PORODICA

Najvažniji sistem

Od svih sistema kojima pripadamo, najvažniji sistem jeste naša porodica

REŠAVANJE PROBLEMA

Sistemske konstalacije

Sistemske konstelacije su energetski metod kojim se mogu rešavati različite vrste problema

KAKO JA VODIM

Konstelacije

Učeći kod poznatih i na ovim prostorima najboljih konstelatora, izgradio sam pravac i stil koji primenjujem pri vođenju Konstelacija. Moje učenje i učestvovanje u Sistemskim konstelacijama počelo je još krajem 2003. godine i do danas sam odradio oko 100 svojih, a učestvovao u preko 1200 Konstelacija. To veliko iskustvo me je i inspirisalo da počnem da vodim Konstelacijske radionice.

SVAKI PROBLEM

Ima svoje rešenje

Problemi sa partnerom, problem sa stresom, problem sa novcem, probem sa viškom kilograma i drugi problemi su znak da postoji energetska blokada. Koren te životne blokade, u velikom broju slučajeva, leži u porodici, nekada i kod dalekih predaka i često se ponavlja iz generacije u generaciju.

POGLEDAJ IZ DRUGOG UGLA

Svoj problem

Ako ste u situaciji da već duže vreme bezuspešno pokušavate da rešite svoj problem, možete doći na radionicu Sistemskih konstelacija gde ćemo raditi na tome da nađemo njihove uzroke, korene i da ih sagledamo iz drugog ugla, što dovodi do rešenja problema na jedan drugi način.

Kako izgledaju radionice

Radionice Sistemskih konstelacija su grupne, energetske i iskustvene. Učestvovanje u radionicama je dobrovoljno i odgovorno i u njima stičemo nove uvide. Sistemske konstelacije nisu zamena za psihoterapiju ili medicinski tretman. Svako od učesnika preuzima ličnu odgovornost za svoj lični proces, za nivo svog učestvovanja, kao i za efekte svog rada.

PRIJAVITE SE NA RADIONICE

PROVERITE SLOBODNE TERMINE

LIČNI PATENT

META KONSTELACIJE