REŠAVANJE PROBLEMA

SISTEMSKE KONSTELACIJE

ima svoje rešenje

Svaki problem

UGLA

IZ DRUGOG

SVOJ PROBLEM

POGLEDAJ

KOJE JA VODIM

SISTEMSKE KONSTELACIJE

KAKO IZGLEDAJU

Svaki problem ima svoje rešenje

  • Svet oko nas je veliki sistemkoji se sastoji od beskrajnog broja manjih sistema koji međusobno utiču jedni na druge

  • Od svih sistema kojima pripadamo, najvažniji sistem jeste naša porodica

  • Sistemske konstelacije su energetski metod kojim se mogu rešavati različite vrste problema bez obzira kom sistemu pripadaju

Svet oko nas je veliki sistem koji se sastoji od beskrajnog broja manjih sistema koji međusobno utiču jedni na druge

Svet oko nas je veliki sistem koji se sastoji od beskrajnog broja manjih sistema koji međusobno utiču jedni na druge

Pojedinac, porodica, firma… sve su to sistemi

kojima pripadamo

Svet oko sebe posmatram sa stanovišta, takvog, da je on za mene veliki sistem koji se sastoji od beskrajnog broja manjih sistema. Svaki pojedinac, porodica (primarna i sekundarna), emotivni partneri sadašnji i bivši, svi naši prijatelji, poznanici, škole i firme u kojima smo, sportski klubovi, udruženja, opštine, gradovi, država u kojoj živimo, region, kontinent itd. su sistemi za sebe, koji se međusobno prepliću i utiču na ostale sisteme kojima pripadamo. Najvažniji sistem jeste naša porodica, primarna i sekundarna i sveobuhvatniji sistem, gde pripadaju i svi naši preci, sežući daleko u prošlost.

 Od svih sistema najvažniji sistem jeste

naša porodica

Ta isprepletenost i međusobni uticaji sistema, a ponavljam da svi mi pripadamo i članovi smo više sistema istovremeno, za mene je uvek fascinantna. Tako, na primer, može se lako videti da naše bolesti, koje nam dolaze u toku života, najčešće imaju veze sa našim precima. Ako je u našoj porodici, kod predaka, neko bio isključen ili izopšten iz nje i o njemu se malo govorilo, kao rezultat toga, često se javlja bolest kod njegovih potomaka ili srodnika. Sistem kojem pripada isključeni član porodice i onaj (potomak) koji se razboleo, ne vibrira sinhrono i cenu plaća „slaba karika“. To je često bolesno dete, ili bolesni potomak.

TERMINI RADIONICA
PRIJAVA ZA RADIONICU

Šta su

Sistemske konstelacije

Sistemske konstelacije su energetski metod kojim se mogu rešavati različite vrste problema bez obzira kom sistemu pripadaju

Kakve su Sistemske konstelacije

Sistemske konstelacije su fenomenološke, transgeneracijske, iskustvene, vanvremenske i vanprostorne

Kako deluju Sistemske konstelacije

Otkrivanjem korena problema – uzroka i mesta nastanka energetske blokade tokom Sistemskih konstelacija i i delovanjem na njih, na energetskiom nivou, energija ljubavi i druge pozitivne energije, deblokadom, dobijaju slobodan put kroz sve članove porodičnog stabla ili drugih sistema kao što su poslovni, sportski, umetnički i drugi.

Šta postižemo postavljajući svoju Sistemsku konstelaciju

Oslobađanjem protoka pozitivnih energija, fenomenologija Sistemskih konstelacija dovodi do psihološkog rasterećenja i pokreće proces isceljenja na nivou tela, duha i duše. Kao rezultat toga, energija problema slabi i posle izvesnog vremena nestaje

Koja je najjača energija u univerzumu

Energija bezuslovne ljubavi, kao najjača sila u Univerzumu, pozitivno i isceliteljski deluje na ceo sistem na očigled svih prisutnih aktera i posmatrača.

Ko oseća efekte Sistemskih konstelacija

Efekte oslobođene, pozitivne energije osećaju svi članove porodičnog i drugih sistema. Takođe, dejstvo pozitvine energije osećaju i svi učesnici radionice. Na taj način, učestvovanjem u tuđim radovima, učesnici se pripremaju za postavku svog ličnog rada.

Koji su prvi znaci poboljšanja nakon Sistemske konstelacije

Prvi znak poboljšanja je to da se klijent generalno bolja oseća, lakše izvršava svakodnevne zadatke i mnogo lakše savladava i rešava probleme koje mu život donosi.
Sistemske konstelacije su nastale razvojem Porodičnih konstelacija (Order of Love, Poredak ljubavi, Porodični poredak) koje razvio svetski poznati nemački terapeut i filozof Bert Hellinger. Sistemske konstelacije su šire, kompleksnije i sveobuhvatnije od Porodičnih konstelacija.

Energetska blokada se može uspešno pronaći i deblokirati na Sistemskim konstelacijama

Energetska blokada se može uspešno pronaći i deblokirati na Sistemskim konstelacijama

Otkrivanje energetske blokade je prvi korak ka rešenju problema 

Sistemske konstelacije, kao fenomenološki, vanvremenski, transgeneracijski i iskustveni metod, omogućavaju nam da pronađemo energetsku blokadu. Njenim otkrivanjem, otkrivanjem situacije ili događaja koji ju je izazvao, otkrivanjem drugačije, disharmonične frekvencije osobe ili osoba koji su bili učesnici tog događaja, otvara se konstelacija i put ka rešenju problema.

Otklanjanje energetske blokade dovodi do sinhronizacije sistema

Uspostavljanje nove, sinhrone, harmonične konstelacije sistema, ima za posledicu promenu frekvencije kod svih aktera, činilaca iz sistema i svi se bolje osećaju. U slučaju bolesti potomka zbog izopštenja pretka, sinhronizacija ima za posledicu poboljšanje zdravstvenog stanja do tada bolesne osobe i prekidanja, eventualnog niza, odnosno ponavljanja, iste ili slične bolesti kod potomaka.

Otklanjanjem energetske blokade energija počinje nesmetano da teče

kroz sve članove sistema

Otklanjanjem energetske blokade energija počinje nesmetano da teče

kroz sve članove sistema

 Kada sistem i njegovi članovi uđu u harmoniju dolazi do poboljšanja

Do poboljšanja dolazi posledično zbog toga što sistem, kome oboleli pripada, ulazi u harmoniju, a samim tim i svi njegovi članovi, uključujući potomke, počinju bolje da se osećaju i emituju drugu energiju. Efekti te pozitivne energije su vidljivi i na onim učesnicima koji su došli prvi put na Sistemske konstelacije.

 Rešavanje problema možemo posmatrati kao lični rast i razvoj

Ovaj princip rešavanja problema koristim u gotovo svim situacijama. Moje iskustvo mi govori da svaki naš problem, sa kojim se susretnemo u životu, možemo posmatrati i kao izazov za lični rast i razvoj. Rešavanje problema, sa jedne i lični rast i razvoj sa druge strane, su kompleksna tema, o kojima se može mnogo toga reći i napisati.

TERMINI RADIONICA
PRIJAVA ZA RADIONICU

Za one koji

HOĆE DA ZNAJU VIŠE

Više o 

Konstelacijskim radionicama

POGLEDAJ IZ DRUGOG UGLA

SVAKI PROBLEM

SVAKI PROBLEM

IMA SVOJE REŠENJE

KAKO JA VODIM

SISTEMSKE KONSTELACIJE

TERMINI RADIONICA
PRIJAVA ZA RADIONICU

RADIONICE SISTEMSKIH KONSTELACIJA

Gde se održavaju radionice Sistemskih konstelacija

Beograd

Novi Sad

Subotica

Niš

TERMINI RADIONICA
PRIJAVA ZA RADIONICU
ZA ONE KOJI HOĆE DA ZNAJU VIŠE

SISTEMSKE KONSTELACIJE I REŠAVANJE PROBLEMA

Pročitajte članke

Šta su Sistemske konstelacije

Genogram u Sistemskim konstelacijama

Pre i posle dolaska na Sistemske konstelacije

Kako se ponašati na radionici Sistemskih konstelacija

Poverljivost i zaštita podataka

Lični problemi

Ljubavni problemi

Porodični problemi

Problemi kao posledica traume

Zdravstveni problemi

PROČITAJTE SVE NAŠE ČLANKE