ŠTA SU SISTEMSKE KONSTELACIJE

Sistemske konstelacije su fenomenološki, transgeneracijski, iskustveni, vanvremenski i vanprostorni metod kojim se može uspešno uticati na razne vrste problema.

Sistemske konstelacije su nastale razvojem Porodičnih konstelacija (Order of Love, Poredak ljubavi, Porodični poredak) koje razvio svetski poznati nemački terapeut i filozof Bert Hellinger. Svoja prva iskustva je stekao u drugoj polovini prošlog veka i od tada se bavi i unapredjuje ovaj metod grupne terapije. Sistemske konstelacije su šire, kompleksnije i sveobuhvatnije od Porodičnih konstelacija.

Sistemske konstelacije su grupna sistemska terapija

Otkrivanjem blokada tokom Sistemskih konstelacija energija ljubavi i druge pozitivne energije deblokadom dobijaju slobodan put kroz sve članove porodičnog stabla ili drugih sistema kao što su poslovni, sportski, umetnički i drugi. Energija ljubavi, kao najjača sila u Univerzumu, pozitivno i isceliteljski deluje na ceo sistem na očigled svih prisutnih aktera i posmatrača.

Savremeni tempo života donosi nam svakim danom sve više i više problema i životnih dilema koje moramo brzo rešavati, tako da kao rezultat svega toga nastaju traume i konfuzije kako na ličnom tako i na porodičnom i profesionalnom planu. Porodica, kao i drugi sistemi ima prirodni, izbalansiran i harmonički poredak. Kada je on narušen, bilo u sadašnjem ili prošlom vremenu, delovanjem raznih traumatičnih događaja, često dolazi do poremećaja koji su bili (svesno ili nesvesno) sakriveni, zaboravljeni, potisnuti, kako na individualnom tako i na transgeneracijskom nivou.

Često mislimo da znamo šta uzrokuje problem u našem životu, porodici, firmi, sportskom klubu…

Iako mislimo da znamo uzrok problema koji nas muči i da će se situacija nekako rešiti, pored svega toga i dalje smo zaglavljeni i nemamo rešenja. Pokušavajući da rešimo probleme u jednom trenutku shvatimo da se u stvari u svemu tome vrtimo bezuspešno u krug. Na radionicama Sistemskih konstelacija rešavanju problema pristupamo na drugi način, otkrivajući i rešavajući njihov uzrok na energetskom i transgeneracijskom nivou.

Sistemske konstelacije deluju istovremeno na tri nivoa

Nivoi su podeljeni po hijerarhiji. Prvi i najslabiji nivo ispoljava se na one učesnike koji su samo posmatrači u Sistemskim konstelacijama, bez ikakvog drugog učešća. Drugi, jači nivo, ispoljava se kod onih koji su izabrani i imaju svoju „ulogu“ u nečijem radu. Treći najjači nivo, energetskog delovanja Sistemskih konstelacija, je kod onih učesnika koji su postavili svoju konstelaciju i rade svoj rad. Na njih energetsko polje najjače utiče i u to se mogu uveriti svi prisutni.

Najjača energija u Sistemskim konstelacijama je najjača energija u univerzumu

Energija ljubavi, kao najjača sila u Univerzumu, i druge pozitivne energije deblokadom dobijaju slobodan put kroz sve članove porodičnog stabla ili drugih sistema, poslovnih, sportskih itd. Energija ljubavi, kao najjača sila, pozitivno i isceliteljski deluje na ceo sistem na očigled svih prisutnih aktera i posmatrača. Ova fenomenološka pojava dovodi do psihološkog rasterećenja i pokreće proces isceljenja na nivou tela, duha i duše. Blagotvorno dejstvo osećaju svi, ne samo osoba koja je došla da reši problem, već i osobe koje su učestvovale u radu kao i posmatrači.

Radionice Sistemskih konstelacija su transgeneracijske, vanvremenske i vanprostorne i u njima je učestvovanje DOBROVOLJNO i ODGOVORNO

Radionice Sistemskih konstelacija ISKUSTVENE, tako da klijent posmatrajući ih, a kasnije u toku svog rada i učestvujući u njima, stiče neprocenjivo iskustvo i uvide koji mu direktno pomažu u rešavanju svog zadatog problema – teme svog rada. Istovremeno i učesnici i posmatrači u tom radu stiču životna iskustva i uvide, koja im mogu biti vrlo poučna i važna za rešavanje problema u njihovom svakodnevnom životu.

RADIONICE SISTEMSKIH KONSTELACIJA

Gde se održavaju radionice Sistemskih konstelacija

Beograd

Novi Sad

Subotica

Niš

TERMINI RADIONICA
PRIJAVA ZA RADIONICU

Prijavite se za radionicu

Dođite na uvodno predavanje, učestvujte u tuđim radovima ili prijavite lični rad

Prijava za radionicu

VRSTE KONSTELACIJA KOJIMA SE BAVIM

Sistemske konstelacije


Šta su Sistemske konstelacije

Na radionicama Sistemskih konstelacija mogu se postaviti i razrešiti različiti problemi kao što međuljudski odnosi, lični problemi, zdravstveni, materijalni problemi i mnogi drugi, kao i dobiti odgovori na mnoga pitanja. Okreni ->

Sistemske konstelacije su šire i sveobuhvatnije od Porodičnih jer se bave poremećajem toka energije i energetskim blokadama u različitim sistemima. Takođe, faktori koji utiču na blokadu, kao i na razrešenje su različiti i daleko prevazilaze okvire porodice. Pored toga, Sistemske konstelacije se bave rešavanje problema na energetskom nivou u svim sistemima kojima istovremeno pripadamo, kao što su uža i šira porodica, poslovno okruženje, prijatelji, škola, organizacije čiji smo članovi itd. Možemo dobiti i odgovore na pitanja i dileme u vezi izbora fakulteta, vrste posla, odlaska u inostranstvo i sl.

Pročitaj više

Meta
konstelacije 


Šta su Meta konstelacije

Meta konstelacije su najkompleksnije i od konstelatora zahtevaju filigrantsku preciznost. Meta konstelacije najčešće primenjujem kada uvidim da je koren problema kod klijenta izuzetno dubok i višeslojan. Okreni ->

Kod klijenata koji su godinama neuspešno pokušavali da reše neki svoj problem, metodom Meta konstelacija sam postigao značajne rezultate u rešavanju tog njihovog problema. Saznanja i iskustva koje sam sakupio tokom niza godina eksperimentisanja, preneo sam na svoj pravac konstelacija, koje sam kasnije nazvao Meta konstelacije i koji primenjujem ukoliko se za to ukaže potreba u toku radionice. U Meta konstelacijma, po potrebi, odnosno u zavisnosti od problema koji klijent želi tim putem da reši, uvodim uvodim predstavnike za Meta pojmove, kao što su duša, duh, telo i sudbina.

Pročitaj više

Poslovne
konstelacije


Šta su Poslovne konstelacije

Na radionicama Poslovnih konstelacija mogu se postaviti i razrešiti različiti poslovni problemi kao što su međuljudski odnosi, stres, neodgovarajući prihodi, mobing, kao i dileme oko izbora posla, izbora zaposlenih i mnogi drugi. Okreni ->

Poslovne konstelacije nam mogu dati nove uvide i ukazati gde i kakav nas uspeh čeka, tako da problem možemo rešiti na drugačiji način. Ako poslovni problem posmatramo sa energetskog aspekta i prilikom postavljanja Sistemskih konstelacija uočimo njegovu blokadu, pronalaženjem uzroka i korena te blokade i njenim razrešenjem možemo uspostaviti normalan tok pozitivne energije, tako da se poslovni uspeh može očekivati. Takođe, posmatrajući novac sa energetskog aspekta,  može se eventualna energetska blokada razrešiti tako da novac može nesmetano da cirkuliše u poslu.

Pročitaj više

Sportske
konstelacije


Šta su Sportske konstelacije

Na radionicama Sportskih konstelacija mogu se postaviti i razrešiti različiti sportski problemi kao što su odnosi sportista - trener, stres, trema, neodgovarajući prihodi, kao i dileme oko izbora sportskog kluba, izbora zemlje u kojoj nastaviti karijeru i mnogi drugi. Okreni ->

Problem sa trenerom, sa povredama u sportu, sa rukovodstvom kluba i drugi problemi su mnogim talentovanim igračima okončali karijeru. Svaki od ovih problema su za sportistu, a pogotovo ako se ponavlju, ozbiljna prepreka napredovanju u sportu i donose neuspehe. Sportske konstelacije omogućavaju da se ovakvi problemi ublaže i reše, sa energetskog aspekta. Time sportska karijera može ići uzlaznom putanjom. Takođe, možete naći odgovor u vezi izbora sporta za multitalentovanu decu, izbora sportskog kluba, dileme oko odlaska u inostranstvo kao i na druga pitanja i dileme.

Pročitaj više

Porodične
konstelacije


Šta su Porodične konstelacije

Na radionicama Porodičnih konstelacija mogu se postaviti i razrešiti različiti problemi kao što odnosi sa majkom ili ocem, odnosi sa bračnim drugom, ljubavni problemi, lični problemi, problemi kao posledica traume i mnogi drugi. Okreni ->

Koren i uzroci porodičnih problema vrlo često leže duboko u prošlosti i ponavljaju se kroz generacije. Najčešće se ispoljavaju kroz nepostojanje komunikacije ili nedostatak roditeljske ljubavi, nemogućnost pronalaženja odgovarajućeg partnera, a u ozbiljnijim slučajevima kroz materijalne ili zdravstvene probleme.

Na primer, problem sa ocem u detinjstvu može se reflektovati na partnera ili supružnika kasnije u životu. Otkrivanjem i razrešenjem energetske blokade pozitivne efekte osećaju svi članovi porodice.

Pročitaj više

ZA ONE KOJI HOĆE DA ZNAJU VIŠE

SISTEMSKE KONSTELACIJE I REŠAVANJE PROBLEMA

Pročitajte članke

Šta su Sistemske konstelacije

Genogram u Sistemskim konstelacijama

Pre i posle dolaska na Sistemske konstelacije

Kako se ponašati na radionici Sistemskih konstelacija

Poverljivost i zaštita podataka

Lični problemi

Ljubavni problemi

Porodični problemi

Problemi kao posledica traume

Zdravstveni problemi

PROČITAJTE SVE NAŠE ČLANKE